1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707379

Besoekers aanlyn

Ons het 28 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

BEELDKOERANT SE BEELD .... HOE EG IS DIT?

Barnard Beukman Beeld redakteurVandag 2 Desember 2015 se voorblad: “‘n Land in die greep van vrees” (deur Maryna Lamprecht)

Barnard Beukman die redakteur van Beeld wat in die onlangse verlede sy eie skakelmaatskappy, Glaskasteel Kommunikasie, bedryf het, behoort te weet dat mense en organisasies wat in glashuise woon nie met klippe moet gooi nie!

Ek glo 'n dagblad moet gesaghebbend en geloofwaardig wees. Lesers aan 'n wye front moet tuis en welkom voel by die koerant en die nuusaanbieding stimulerend vind sê Beukman in ‘n onderhoud met Marida Fitzpatrick. Vir die deursnee Afrikaner was Beeld alles behalwe stimulerend in sy aandeel om die klimaat te help skep waaroor hy vanoggend berig, naamlik ‘n land in vrees!

Om vas te stel of dit wat Beukman in die vooruitsig stel geloofwaardig is, moet daar gekyk word na waar hy vandaan kom!

Vanaf November 1997 was hy ’n jaar lank die direkteur in die parlementêre kantoor van die leier van die amptelike opposisie..

Hy sê verder in die onderhoud dat: “Die Afrikaanse koerant moet ’n soort markplein wees waar die Afrikaanse gemeenskap oor sake kan debatteer en idees kan toets en daar moet ruimte wees vir al daardie debatte. Almal moet voel asof hulle geakkommodeer word en nie die idee kry dat daar voorkeurstandpunte is wat oorgestimuleer word en ’n ander standpunt is wat as die melaatse stiefbroer beskou word nie. “

Soos wat dit hierbo staan het niks verander nie. Almal moet net voel asof en nie werklik nie!

Hoe verder in die onderhoud, hoe duideliker steek die linksliberale onderrok uit! “Natuurlik neem ’n koerant standpunt in en dit sal ek verkennend doen saam met my senior kollegas, maar ons sal altyd kyk na wat Beeld se standpunt is eerder as dié van individue. Beeld was deur die jare altyd aan die voorpunt van vernuwing met sy standpunte. Ton Vosloo was die eerste redakteur wat geskryf het die verbod op die ANC moet opgehef word.

“Hoewel Beeld baie sterk Afrikaans is en sy vinger op die pols van die vrese en strewes van die Afrikaanse gemeenskap moet hê, moet ons die gemeenskap ook help om krities te kyk na die omgewing waarin hy hom bevind.”

Die debatte wat tans in die land heers, het meestal dieselfde onderliggende tema, sê Beukman: ’n Behoefte aan hulpbronne.

“Dit gaan oor hoe om jou kultuur te handhaaf in hierdie groter omgewing waarin mense ’n groot behoefte het aan hulpbronne. Die inhoud van daardie debat gaan in die volgende paar maande baie interessant wees en Beeld sal dit saam met sy lesers verken.

“Dit is nie geldig om summier te sê mense is rassisties net omdat hulle in hul taal in hul eie kulturele milieu onderrig wil kry nie.

"En ek dink dit is nodig dat daardie ruimte steeds beskikbaar is, maar dit moet gebalanseer word met die behoefte van ’n klomp mense wat nie toegang tot dieselfde onderrig het nie weens die historiese benadeling, maar ook weens die geskiedenis van die afgelope 20 jaar. Die Afrikaanse gemeenskap sal ook takties moet dink oor watter stryde die moeite werd is om te voer en wel met sukses gevoer kan word.”

***

Oor pres. Jacob Zuma sê hy: “Jy weet, Zuma se naam is in elke hoofopskrif. Ek dink hy is oorontleed. Almal weet dat dit onder sy presidentskap uiteindelik maar gaan oor belange vir bepaalde groepe in sy organisasie eerder as om te fokus op dienslewering en die basiese pligte van ’n regering. Dit is ’n bietjie tyd om vorentoe te kyk na watter vars winde van verandering kan kom.”

Beukman is optimisties oor die land se toekoms.

“Kyk, ons het op die oomblik ’n rowwe rit, maar die grondwetlike raamwerk is nog daar, ons het nog baie bronne en daar is talent, so ek is altyd positief oor Suid-Afrika. Ek dink nie een negatiewe tydperk definieer die toekoms noodwendig nie.

Marida Fitzpatrick is Beeld se artikelskrywer.

Allister SparksTot sover uittreksels uit sy onderhoud met Marida. Die voorblad van Beeld se openlike erkenning dat sukses met die ywer om afsonderlike ontwikkeling uit die pad te kry, klaaglik gefaal het en die land nou in ‘n greep van vrees het waar mense selfs vir alledaagse take bevrees is vanweëe die tierende misdaad, verklaar Beeld net so aandadig aan die toestand as wat Allister Sparks is wat in die middelblad van dieselfde uitgawe reken dat die toestand aan Zuma toe te skryf is.

Daar is twee oorwegings wat na aanleiding van die betekenis van Beukman se onderhoud en die inhoud van die middelblad waar Sparks se betoog onder die opskrif: “Vas aan die wakker”verskyn, hier ter sake is.

Die eerste is die vooraanstaande sielkundige wat tot die gevolgtrekking gekom het dat liberaliste kranksinnig is en die ideologie van die liberalisme as ‘n geestelike afwyking gediagnoseer het. Wat liberalisme betref, geld prof. Lyle Rossiter se siening dat liberaliste kranksinnig is! Die bewys daarvan is te bespeur op die voorblad van Beeld van 2 Desember 2015! Hoewel daar genoeg rasionalisme by sommige van hulle oorgebly het om te weet dat hulle deur sulke “getemperde” kranksinnige optrede en verbeeldingsvlugte bepaalde oogmerke kan bereik, is die AVP geneig om met   dr. Lyle Rossiter heelhartig saam te stem as die voorspelde resultaat van hulle denke genadiglik nou die Beeld se voorblad bereik het!  

Die tweede was die gesprek wat Harold MacMillan, voormalige eerste minister van Britanje met dr. Verwoerd gehad het. Hy het aan dr. Verwoerd gevra waarom hy so rigied is oor die beleid van Afsonderlike Ontwikkeling? Hy het voortgegaan om te verduidelik dat politiek soos ‘n rivierstroom is. Indien die stroom jou na regs dryf verstel jy die roer. Indien die stroom jou na links dryf, verstel jy die roer. Sodoende het hy gesê, bly jy in die middel van die stroom en bly jy in beheer!

Dr Verwoerd se besadigde antwoord was dat hy verstom is dat ‘n Internasionale politieke figuur soos MacMillan so openlik bereid was om te erken dat hy sy seile na die wind span. Die eerbare weg wanneer jy begin verskil met die mandaat van jou kiesers, was om te bedank het dr. Verwoerd aan hom gesê.

Indien Beeld werklik in die Afrikaner se belang wil optree moet hulle dit openlik sê en ophou asof dit so is! Om dit te veins is niks anders as verraad nie.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie