1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6712004

Besoekers aanlyn

Ons het 32 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

UIT DIE VUUR GERUK . . . . . . EN BEKLEE MET FEESKLERE!

BybelSagaría 3:1-10

“Toe sê die HERE aan die Satan: Mag die HERE jou bestraf, o Satan! Ja, mag die HERE, wat Jerusalem verkies het, jou bestraf! Is hierdie een nie ‘n brandhout wat uit die vuur geruk is nie?”

Was elkeen van ons nie maar soos ‘n brandhout in die vuur voordat ons tot geloof in Christus gekom het nie? Ons het ook maar gelê en smeul terwyl die wêreld en sy begeerlikhede ons lewens stukkie vir stukkie weggeteer het totdat Hy ons soos ‘n brandhout uit die vuur geruk het!

Die Satan sal ons dan ook gedurig in ons lewens en ons gewetens probeer aanklae, maar mag God hom ook in ons lewens bestraf. Wanneer ek my skuld voor die voete van Jesus Christus neergelê het met opregte berou daaroor, wie is die Satan dat hy my verder sou beskuldig? Wanneer die Regverdige Regter my vrygespreek het, is daar geen skuld meer oor nie. Hy het die volle losprys betaal om my vry te koop van my sonde en daarom het Hy die mag om sondes te vergewe en my vry te spreek, ja, vir ewig vry te spreek van my sondelas. “omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,”. Hierdie dure prys is betaal om my deel te maak van ‘n nuwe verbond met God – ‘n verbond waarin ek nie meer ‘n dienskneg van die sonde is nie, maar ‘n vrygekoopte kind van God. “Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde.” (Matt. 26:28).

Ek word deur die genade inderwaarheid ‘n Koningskind wat met feesklere beklee word en met ‘n rein tulband versier word. “...Neem die vuil klere van hom weg. Toe sê Hy vir hom: Kyk, Ek het jou skuld van jou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere.” Dit alles val my te beurt omdat Hy met my ‘n ooreenkoms gesluit het na die rykdom van Sy genade! Ek word met ‘n skoon feeskleed beklee wat beteken dat ek die vuil en sondige natuur laat staan en my lewe as ‘n Koningskind voortsit op die pad van heiligmaking. Ek besef dat ek deel is van Sy koninkryk ook hier op aarde en dat my lewe derhalwe aan Sy standaarde (soos opgeteken in die Woord) moet voldoen. Ek besef dat Sy koninkryk nie alleen die lewe hierna behels nie, maar dat Sy koninkryk ook nou reeds in my lewe kan kom wanneer ek Hom as Hoof van my lewe toelaat.

Dit sou veragtelik wees om hierdie rein en skoon kleed wat deur Hom aangebied word te weier, nie waar nie? Is dit egter nie presies wat mense, en in besonder dwaalleeraars, doen wanneer die soenbloed van Christus goedkoop gemaak word om ‘n lewe van losbandigheid te probeer regverdig nie? Dit is om tevrede te wees met die vuil kleed, maar tog wil jy deel wees van die koninkryk? Jy sal ‘n skandvlek wees wanneer jy met jou skuldbevlekte kleed rondloop tussen diegene wat oorklee is met skoon feesklere en rein tulbande. Diegene wat oorklee is met skoon feesklere, is diegene wat die kosbaarheid van Christus se soenbloed verstaan en ook in die krag daarvan glo. Dit is die mense wat besef dat Hy nie wil hê dat ons vrede moet maak en tevrede moet wees met die sonde en verkeerde in ons lewens nie, maar dat ons daarteen moet veg en dit moet oorwin!

Ons moet egter nooit vergeet dat ons nie op meriete deel van Sy verbond geword het nie, maar uit genade. Dit moet ons dryf om ALTYD TE ONTHOU dat Hy die reëls van ons ooreenkoms neerlê en dat diegene wat só verwaand is om aan hierdie ooreenkoms te gaan wysig na hartelus, hulself onder ‘n verskriklike oordeel sal bring. Ons is nie deelgemaak van die verbond omdat ons dit verdien het nie, maar Hy het juis Sy Hand na ons uitgestrek terwyl ons besmette en verlore sondaars was. Dit is veronderstel om ‘n oorweldigende dankbaarheid en nederigheid in ons harte te wek wat ons ywerig die pad van heiligmaking sal laat bewandel.

Die feit dat Hy ons geroep het om deel te word van Sy koninkryk, beteken dat ons volgens Sy reëls gaan werk. Daar is in Sy koninkryk geen plek vir onderhandeling en/of versoening met die ongeregtigheid nie. Daar is geen verdraagsaamheid teenoor die sonde nie, hoewel daar medelye met die mens is wat teen die sonde stry. Daar is ‘n ewigdurende vyandskap teen die sonde en die vader van die sonde wat die mens deur ‘n sondige natuur probeer vernietig. Daar is egter in Sy koninkryk ‘n ewige oorwinning ook behaal wat ons verseker dat ons aan die Oorwinnaarskant stry, al raak die stryd ook hoe fel. Die duisternis sal die lig nooit oorweldig nie, maar sal tot die dag van finale oordeel nie ophou probeer nie!

Ek wil u dus vanoggend opnuut herinner aan wie ons as gelowige Afrikaners is wanneer u waarlik glo in ons Verlosser en ons Koning, Jesus Christus. Dit sluit egter nie diegene in wat Hom verag en nie onder Sy koningskap wil staan nie, desnieteenstaande die feit dat ons tot dieselfde volk behoort. Die verskil tussen die Afrikaner wat onder Sy gesantskap wil leef en die Afrikaner wat nie daaronder wil leef nie, sal betreklik duidelik in onderstaande identifisering geïllustreer word.

Ons is nie die vuilskuim van die aarde wat tot in ewgheid moet verskoning aanbied vir sogenaamde onregte van die verlede nie. Ons is nie besete sportfanatici wat alle beginsels oorboord gooi vir twee ure se plesier op ‘n Saterdag nie. Ons is nie dronklappe wat in kroeë rondlê na die sportbyeenkomste oor naweke nie. Ons is nie dobbelaars wat nie kan wag om die Lotery-kaartjie te koop wanneer ek Sondag by die kerk uitstap nie. Ons is nie egbrekers en egbreeksters wat nie ons oë van ander se eggenoot/eggenote kan afhou nie. Ons is nie mense wat so min vir ons kinders omgee dat ons nie ‘n duit omgee watter skadelike leerstof in skole in hulle kele afgedruk word en na watter skadelike programme hulle kyk op die duiwelsdoos nie. Ons is nie dienaars van Mammom wat alle respek vir myself en ander verloor net om ‘n paar rand te maak nie.

Ons is weliswaar ingesleep in ‘n goddelose samelewing in ons vaderland waarin hierdie smet wat genoem is in bogenoemde paragaaf aan elkeen van ons kom kleef het, maar God dank dat Hy ons die verlossing daarvan aanbied om die eer van Sy Naam. Ons hoef nie in hierdie goddelose bestel weg te kruip agter verskonings waarom ons in vuil klere rondloop terwyl ons onsself skaam daarvoor nie, want Hy bied vir ons ‘n vlekkelose feeskleed aan, maar wee diegene wat hierdie liefdevolle en genadige aanbod van die hand wys!

Mag Hy ons as volk opnuut suiwer en reinig volgens Sy belofte in Sagaría 13:9:”Dan sal Ek die derde deel in die vuur bring en hulle smelt soos ‘n mens silwer smelt en hulle toets soos ‘n mens goud toets. Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle verhoor. Ek sê: Dit is my volk! En hulle sal sê: Die HERE, my God!”

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie