1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707378

Besoekers aanlyn

Ons het 26 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

UNIVERSITEITE IN SUID AFRIKA ONDER BELEG!

studente betogingDie afgelope “studente” se dryf om gratis universiteitopleiding af te dwing, het baie meer om die lyf as wat op die oppervlak sigbaar is!

Hierdie toegewing, het die geskiiedenis nou al by herhaling bewys, lei tot ‘n volgende eis en ‘n volgende toegewing, totdat die inisieerders hulle finale oogmerk bereik het. In hierdie geval die totale vernietiging van elke Afrikaner leerinstelling met taal en leerinhoud en onmoontlike omstandigheid vir elke blanke student van watter afkoms ookal.

Die be-oogde oorstroming van die universiteite deur swart studente sonder die nodige universiteitstoelatingsvereiste, wat ook deur betogings afgedwing sal word, gaan die nodige demografie daarstel vir welke aanpassing nodig gaan wees om transformasie volgens Afrikastandaard te bewerkstellig.

Die argumente wat geopper word veral uit DA-geledere, dat die ANC se voorkeurorde kwaliteit onderwys moet wees en deur bekostigbare toegang verseker moet word, klink mooi maar is nie haalbaar deur die klimaat wat nou geskep is nie. Daar sal inteendeel toenemende verval wees met kampusonrus en gedurige betogings oor verblyf en kosvoorsiening sowel as toenemende morele verval en aanranding en verkragting van damestudente wat blankes hulle kinders sal laat onttrek en oorsee laat studier.

Blankes wat hierdie sort optrede goedkeur en selfs daaraan deelneem, behoort kennis te neem van die gepubliseerde incident toe Helen Zille tydens die betogings deur ‘n swart vrou aangesê is om nie aan haar te vat nie! Zille wat toe die blankes nog die meerderheid in die DA was, gewoond was aan swart soene en omhelsings, is nou blootgestel aan die naakte werklikheid van rasverskil!

Die feitlikheid van rasverskil is ‘n geskape lewenswet wat niks te make het met ”rassime”, “supremacy”, vernedering, onderdrukking of welke negatiewe eienskap daaraan toegedig word nie. Die onomstootlike werklikheid is dat ons in wese van mekaar verskil! Ons verskil in voorkoms, in taal, in kultuur en in meeste gevalle in godsdiens. Ons het nie dieselfde afkoms, geskiedenis, heldedom en aanleg nie.

Om vreedsaam en in vrede met mekaar te kan saamleef, is dit noodsaaklik dat elke volk in sy eie land, volgens sy eie aard en sy eie behoeftes oor homself moet regeer. Daar is huidig feitlik nie ‘n land waar verskillende volke, stamme, etniese groepe en kulture nie met mekaar oorhoops is nie! Die rasgemengde onderwysinstellings is reeds vol daarvan. Wat egter nou besig is om te gebeur voorspel oneindige ellende. Afrikaners sal ernstig moet besin of hulle bereid is om hulle kinders aan hierdie verskrikking van politieke kranksinniges wat ons deur politieke swaksinnigheid hieraan onderwerp het, bloot te stel!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie