1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
5585718

Besoekers aanlyn

Ons het 46 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Media

TER NAGEDAGTENIS AAN HULLE WAT ONS VOORUITGEGAAN HET

Met die afsterwe van ds. Hennie vd Merwe in Augustus 2013, oom Janie Meyer in Maart 2014 , dr. Botha en mev. Schoeman op 5 Julie 2014, het die Afrikanervolk verlies gely aan opregte en ware Afrikaners wat in woord en daad deel was van die ruggraat van ons volk.  Die AVP het met deernis teenoor hulle wat agterbly kennis geneem van die afsterwe van mev. Schoeman, die moeder van mnr. Leon Schoeman, voormalige sekretaris van die AVP asook dr. J P Botha, vader van mev Jeanette Koekemoer, voormalige webmeester van die AVP.

Die voorbeelde wat elkeen van hierdie strydrosse nagelaat het om te volg, eerste vir dié naby aan hulle en in wyer verband vir elke Afrikaner in Suid Afrika, is van onskatbare waarde indien jy dankbaar vir en trots is op jou afkoms. Tot aan die einde van elkeen van hulle lewens was hulle lewende voorbeelde van hoe ‘n Afrikaner se samestelling behoort te lyk. Nederig maar doelgerig gelowig en onwrikbaar  volksgetrou. Diensbaar aan hulle Godgegewe vaderland en mede Afrikaners, wat uit hulle harte bygedra het van dit waarmee God hulle geseën het.

Ons eer hulle nalatenskap, ons dank God vir wat hulle vir hulle gesinne, familie en ons volk beteken het en ons bid God se genesende krag en vertroosting toe aan elkeen se naasbestaandes. Saam met hulle is die AVP bly dat waar hulle nou is, nie vergelyk kan word met die plek waarvandaan hulle vertrek het op pad na hulle ewige tuiste nie en gun ons hulle die rus in Jesus Christus ons Verlosser en Saligmaker.  Aan elkeen van u wat agterbly: Die HERE sal julle seën en julle behoed; die HERE sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees; die HERE sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee.

( So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ék sal hulle seën. (Numerie 6:))

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie