1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
5427187

Besoekers aanlyn

Ons het 63 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Media

VLAAMS BELANG GOOI WAL TEEN DISKRIMINASIE

HEBBEN VREEMDELINGEN 'N STREEPJE VOOR IN HET HUIDIGE VLAANDEREN?
Het lijkt er op dat in Vlaanderen de vreemdelingen die door de zogenaamde Snel-Belg wet Belgisch staatsburger konden worden zonder om ook maar iets van hun identiteit te hoeven prijsgeven, voorgetrokken worden op allerlei gebied. Verschillende bronnen berichten er over dat Vlamingen achtergesteld worden ten opzichte van vreemdelingen en dan meer bepaald moslims zigeuners. en asielzoekers.  Vlaamse staatsburgers wonen dikwijls in bouwvallige appartementen die beheerd worden door sociale woningbouwverenigingen  terwijl de reeds eerder genoemde groepen een mooie woning krijgen toegewezen.

Een anonieme bron verwoord dit aldus:
"Ga maar eens kijken naar het nieuwe blok aan de Bert Verlacktstraat 6 in Borgerhout. Daar hebben ze alleen maar moslims en zigeuners binnengepompt, terwijl Vlamingen worden gestopt in bouwvallige appartementen".(n.s ons het reeds partykeer berig oor Borgerhout wat deurdat in daardie deel van Antwerpe baie Marokkane woon die inwoners dit  'Borgerrrokko noem')
Lees ook by: http://en.wikipedia.org/wiki/Borgerhout

Maar ook op andere gebieden zoals geldelijke steun van de overheid die door de OCMW word geregeld word er met twee maten gemeten.'(n.s die letters OCMW beteken ‘Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn')

Een anonieme bron meld ons: "Ik werk zelf bij het OCMW en heb ondervonden dat er tegen vreemdelingen word gezegd " Wacht u maar even dan betalen we u zo uw geld uit:. De bron verteld ons "Er werd niet eens gevraagd óf die vreemdelingen wel recht hadden op dat geld of dat ze wellicht bezittingen in het buitenland hadden. Een andere keer kwam er een Vlaamse die dringend geld nodig had en tegen haar werd gezegd: "Kunt u aantonen dat u het wel nodig heeft". De medewerker van het OCMW  vertrouwd ons toe dat hij door deze praktijken in gewetensnood kwam.

Een mevrouw die eveneens anoniem wil blijven heeft het volgende meegemaakt: Ik ken een Marokkaans gezin dat een uitkering krijgt van het OCMW. Gemiddeld heeft zo'n gezin 6-8 kinderen. Zelf had ik wegens omstandigheden ook de steun van het OCMW nodig omdat ik een geldboete moest afbetalen in termijnen. Ik was ook zwanger en had reeds twee kinderen. De maatschappelijk werker heeft mij toen verplicht om mij te laten aborteren want anders zou hij mij niet helpen"
Mevrouw zegt voorts: "Wij wonen naast datzelfde OCMW en wat ik gezien heb is dat daar mensen roepend en tierend weer uit het gebouw komen omdat ze geen geldelijke ondersteuning krijgen. Een Marokkaanse komt in een peperdure Mercedes voor rijden en zij word met alle egards behandeld en krijgt gewoon haar geld".(n.s die mevrou woon langs die OCMW gebou en sien en hoor dus wat daar aangaan)
Mevrouw vraagt zich -naar onze mening terecht af waarom er niet aan die vreemdelingen word gevraagd om zich te laten aborteren.

Wij hebben het parlementslid van Vlaams Belang meneer Tanguy Veys verzocht om op deze berichtgeving te reageren.

"Meneer Veys ik zou u als eerste willen vragen weet Vlaams Belang van deze ongelijkheid en wat kan de partij hieraan doen?

Door eerst en vooral de Vlaming bewust te maken van deze discriminatie, door op basis van objectieve cijfers en gegevens deze discriminatie aan te tonen,en op alle politieke niveaus er over voor te pleiten en er over te waken dat de nodige maatregelen worden genomen om deze discriminatie ongedaan te maken".

"Wat is de mening van uw partij over het OCMW. Is het inderdaad zo dat deze alleen nog fungeert om vooral vreemdelingen zo rap mogelijk van een uitkering te verzekeren?

"Het OCMW is een noodzakelijk vangnet voor de Vlaming die er niet in slaagt om te voorzien in zijn eigen levensonderhoud. Alleen is het OCMW vandaag de dag verworden tot een politiek van eigen-volk-laatst en vreemdelingen-eerst. Dit kan niet de bedoeling zijn; de Vlaming, die uiteindelijk via  diverse mechanismen instaat voor de financiering van het OCMW, moet prioritair kunnen rekenen op ondersteuning op vlak van huisvesting, zorg en levensonderhoud.  Bij een Vlaming die beroep wenst te doen op het OCMW wordt zijn financieel verleden volledig binnenstebuiten gekeerd, terwijl van veel
vreemdelingen die ten laste van het OCMW zijn geweten is dat zij eigendommen hebben in hun thuisland, en dus helemaal geen recht hebben op OCMW-steun,maar daar wordt nooit het nodige onderzoek naar gedaan".

"Hoe heeft het zo ver kunnen komen. Ik bedoel dan waarom hebben de andere partijen niet aan de bel getrokken?

De traditionele politieke partijen hebben het eigen volk al lang opgegeven en concentreren zich nu op het werven van kiezers bij deze "nieuwe Belgen"en ze zijn daarvoor zelfs bereid om een godsdienst als de Islam, vijandig aan onze cultuur, waarden, tradities, democratie en mensenrechten, vrij spel te geven en zelfs te ondersteunen. Begrijpe wie kan !".(n.s Verstaan wie dit kan verstaan)


"Wat vind Vlaams Belang dat die OCMW medewerkster voorstelde dat mevrouw maar abortus moest plegen?"

De overheid heeft gekozen voor de politiek van de dood. Het menselijke leven heeft geen enkele waarde meer en alles moet gebeuren in functie van consumptie en genot. Traditionele waarden als trouw, gezin, solidariteit, fierheid op onze wortels, worden overboord gegooid. Door abortus veroordelen ze die mevrouw tot een levenslang trauma."


Dan zijn we toe aan de laatste vraag. wat die woningen betreft: Is Vlaams Belang op de hoogte dat vreemdelingen dikwijls mooie woningen toegewezen krijgen terwijl Vlamingen het met slechte woningen moeten doen?

Niet alleen de slechte woningen maar helaas steeds vaker zelfs géén woning. Dit zijn schrijnende toestanden van een overheid die zijn eigen volk schaamteloos in de steek laat.  De politici die in de raden van bestuur van die huisvestingsmaatschappijen zitten, zijn het niet waardig om als politicus het volk te vertegenwoordigen.

U ziet beste lezers dat net als in het huidige Zuid Afrika traditionele waarden door het ANC regime met voeten worden getreden(misschien kunnen we nog beter spreken van vertrapt ) ,dit ook door de Belgische overheid word gedaan. De Vlaamse politieke partijen zijn hier ook in hoge mate debet aan en we kunnen gerust stellen dat mede door hun halfslachtig beleid de vreemdeling alle rechten heeft en geen plichten en de Vlaming aan zijn of haar lot word overgelaten.

Vlaams Belang en voorheen Vlaams Blok die als enigste partij de moed had om de slogan EIGEN VOLK EERST te introduceren werd vanwege die (in de ogen van de linksen en links-liberalen) 'rascistische slagzin beloond''  met een Cordon Sanitair( n.s Lees asb andere berigte oor die Kordon Sanitêr)
Dat die schutskring hun na al die jaren weinig schade heeft opgeleverd bewijs wel dat de partij nog springlevend en strijdlustig is...

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie