1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6287529

Besoekers aanlyn

Ons het 70 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Media

SWART GEMORS MOET ANDER SWART GEMORS DOPHOU

STRAATCOACHES ZIJN DIKWIJLS ZELF OOK CRIMINEEL

We schreven het al in het artikel over de grote overwinning voor de PVV. In het rode bolwerk Amsterdam bleef de socialistische Partij van de Arbeid met 28,6 % op haar leiderspositie alhoewel dit door de reeds weggevluchte Amsterdammers eerder een 'lijderspositie' genoemd zal worden. Onder jarenlang socialistisch bewind kon het multikulmodel zich volledig ontplooien. De enigen die wat weerstand boden waren de andere partijen in de gemeenteraad zoals de liberale VVD en het Christendemocratische CDA.

Dat dit weinig uitwerkte hoeft niet echt verwonderlijk genoemd te worden,want het Bestuur van de stad word gevormd door twee linkse partijen te weten de PvdA en Groen Links en de al eerder genoemde VVD. De PvdA bezet 15 zetels in de Raad,dan volgt de VVD met 8 zetels,Groen Links en Democraten 66 met allebei 7 zetels en dan de Socialistische partij met 3 en het CDA met 2 zetels. Daarna volgen nog een paar kleine partijtjes met 1 zetel. Het is dus duidelijk hoe de machtsverhoudingen liggen.

Het is eigenlijk wel logisch dat van uit het gezichtsveld van de socialisten bezien, niet alleen de multikul vrij spel kreeg maar dat daarbij de uitwassen van dit linkse maatschappijmodel ook niet dan wel onvoldoende bestreden werden.

Toen in 2001 de PvdA burgemeester Cohen aantrad veranderde er zeer veel voor de Amsterdamse bevolking. Doordat Cohen als burgemeester ook baas van de politie was moest deze zich schikken naar zijn linkse grillen.

Omdat de nieuwe burgemeester bovendien verkondigde dat hij 'de boel bij mekaar wou houden' werden vooral criminelen en overlastgevers van vooral Marokkaanse afkomst die een ware straatterreur uitoefenden,met zijden handschoentjes aangepakt. Buurtbewoners die uit hun wijk weggepest werden door deze (toen nog) jonge criminelen werd geen hulp geboden. Integendeel de burgemeester ging praten en thee drinken met de overlastgevers. Het spreekt vanzelf dat van dit 'de boel mij mekaar willen houden' een zeer verkeerd signaal uitging. Het leek erop dat als de Marokkanen iets deden wat niet door de beugel kon een en ander met een kopje thee werd gladgestreken. De daders werden dus in de watten gelegd en degenen die te lijden hadden van de terreur werden in de steek gelaten. De houding van Cohen legde hem geen windeieren want vooral door de Marokkaanse gemeenschap werd hij op handen gedragen en kon hij geen kwaad doen. We durven gerust te stellen dat als we nog in de tijd zouden leven dat leiders op een schild werden gehesen, deze eer hem ook te beurt was gevallen.

Doordat er geen krachtige maatregelen genomen werden om de terreur tot staan te brengen zagen zeer veel geboren en getogen Amsterdammers geen andere mogelijkheid meer dan te verhuizen naar steden buiten Amsterdam. Indien ze in hun buurt bleven wonen wisten ze dat de criminaliteit eerder toe als af zou nemen.

Cohen wist niet anders te doen dan nog meer te overleggen,praten,vergaderen over de problemen met moskeebesturen, Marokkaanse vaders, en door links gesubsidieerde organisaties en er werden zowaar van tijd tot tijd wat grote woorden gebruikt of alles werd juist gebagateliseerd(n.s. hulle het gedoen of dit slegs 'n kleine klompie betref wat krimineel is)

Wel werd er om 'stigmatisering' tegen te gaan gezegd,dat het beter was om niet meer van Marokkanen te spreken maar van 'Scandinaviërs'. Dit verhullende en politiek-correcte taalgebruik zou er voor moeten zorgen dat de Marokkaanse gemeenschap geen crimineel stempel op kreeg. Omdat het fenomeen 'buurtvaders' niet geheel naar wens verliep besloot men zogenoemde straatcoaches in het leven te roepen.(n.s buurtvaders is Marokkaanse vaders wat hulle kinders korrigeer as hulle probleme veroorsaak)

De straatcoaches werden in 2006 via de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam operationeel en werden gedeeltelijk gerecruteerd uit dezelfde Marokkanen die overlast veroorzaakten dan wel degenen die een uitkering hadden. Het project werd gesubsidieerd met 6,4 miljoen euro.

Over deze straatcoaches heeft de Socialistische partij nu toch enige vragen gesteld want naar nu blijkt hebben de Amsterdammers soms nog méér overlast van deze straatcoaches als van die criminele jongeren.

Niet alleen in Amsterdam blijkt de formule van deze coaches niet te werken. In de stad Rotterdam stelde gemeenteraadslid mevrouw Jolanda Ton van LEEFBAAR ROTTERDAM (n.s dit is die party van wyle mnr Fortuyn) in Februari al vragen aan Burgemeester en Wethouders over een jongerenwerker omdat hij onlangs betrapt was bij het leegroven van een container met keukenbladen samen met een aantal jongeren. De jongerenwerker zat bovendien nog in zijn proeftijd naar aanleiding van een eerdere gevangenisstraf en werd toen bij verstek veroordeeld.

Andere jongerenwerkers bleken in Oktober 2010,een buschauffeur ernstig te hebben mishandeld omdat ze het niet nodig vonden om voor de busrit te betalen. De chauffeur liep onder meer kneuzingen aan armen en benen op en kwetsuren aan het gelaat. Sedert het gebeuren is hij werkonbekwaam en zit hij thuis.

De daders -een actieve jongerenwerker en een vrijwilliger-kregen respectievelijk 83 dagen en 4 maanden gevangenisstraf. Een aantal minderjarigen komt nog voor de kinderrechter.

De titel 'swart gemors moet ander swart gemors dophou' is dus geen verzinsel of zoals de linksen meteen zullen zeggen 'iemand een stempel opplakken' maar eerder pure realiteit.

De socialisten hebben jarenlang het pappen en nathouden principe gehuldigd en kwamen daarbij met door hun zelf bedacht oplossingen. Wel het lijkt er nu op dat er een kentering plaats vind. Als zelfs een linkse partij als de Socialistische partij vraagtekens zet bij het functioneren van de straatcoaches en jongerenwerkers van vreemde komaf,dan kan er toch gesproken worden van een voorzichtig ontwaken uit de linkse multikulturele droom....

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie