1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6508912

Besoekers aanlyn

Ons het 18 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

VERDEELDHEID ONDER AFRIKANERS IS EPIDEMIES!

Verdeelde koningkryk sal val‘n Epidemie is ‘n aansteeklike siekte waaraan ‘n groot groep mense tegelykertyd ly. Dit word versprei deur besmetting. Bekende voorbeelde van siektes wat as ‘n epidemie kan voorkom, is pokke, cholera, griep, masels, kinkhoes en skarlakenkoors, volkstate en hulp uit vreemde oorde.

Dit het ons in ‘n vorige artikel op die AVP se webblad verneem. Ek wil nog ‘n ernstige siekte bylas, naamlik verdeeldheid, wat ‘n huis en selfs ‘n koninkryk kan laat val! Die bewys dat ons volksgenote dit nie geglo het en nou nog nie glo nie, is die “Nuwe Suid Afrika” wat in skerwe rondom ons lê! Nie in herwinbare, lasbare stukke op ‘n skoon oppervlakte nie, maar flenters in stof en as!

Ramaphosa se lockdownElke mens met wie jy nou in aanraking kom, mits jy die magiese een meter afstand handhaaf, se fokus is op die verskrikking van beperkings op werk en beweging wat bepaal word deur die daaglikse aangekondigde “verkiesingsuitslae” van ‘n virus wat vergelykbaar is met elke winter se griepvirus waarvan sommige van ons kwesbare volksgenote in elkgeval elke jaar sterf.

Hoe ontstaan so ‘n epidemie? In die eerste plek omdat dit aansteeklik is en tweedens omdat dit jou besmet. Dit kan nie ontken word dat ons voor 6 September 1966 ‘n sterk en heggebinde samehorige eenheid onder Afrikaners gehad het nie. Die rede daarvoor was dat die oorgrote meerderheid van ons volk eenstemmig was oor die politieke beginsel van afsonderlike ontwikkeling soos wat dit uitgelê, verduidelik en toegepas was deur ons regering van daardie tyd.

In die toepassing van die beginsel om by die uiteindelike doel uit te kom, het ons volk se tradisionele vyande die betekenis begin beklad deur klem te lê op die tydelike negatiewe implikasies van die beginsel, wat noodwendig moes volg voordat die doel bereik sou kon word. Die woord apartheid is gedemoniseer en ondersteun deur die verworde humanistiese Broederbondlede wat in hulle akademiese opleiding in veral buitelandse Universiteite beïnvloed is. Daarvandaan deur middel van die kerke en kultuurorganisasies oorgeneem en uitgebou.

Die vraag wat daardeur ontstaan het, nl. dIe morele verantwoordbaarheid wat die Afrikaner se vyande as onderdrukking etiketeer het, het menige Afrikaners wat nie tred gehou het met die doel en betekenis van Afsonderlike Ontwikkeling nie, negatief begin beïnvloed. Die teenhang van apartheid nl. Integrasie, ons vyande se beleid, het vir sommige in weerwil met die waarskuwings dat dit nêrens in die wêreld werk nie, as ‘n werkbare oplossing begin lyk.

Die gevolg was Vorster, Botha en de Klerk se koersverandering wat ons finaal by verdeeldheid uitgebring het. Dit het gelei tot die aanvanklike “onskuldige” volkstaatgedagte wat aansteeklik begin het met die besmetting van die meerderheid Afrikaners se eensgesindheid. Die verdeeldheid wat dít veroorsaak het, het endemies geword nadat daar nie tot ooreenstemming gekom kon kom, oor watter van die nagenoeg nege verskillende vorme van volkstate die beste sou wees nie. Intussen het onder die leiding van die voorsitter van die Volkstaatraad, prof. Carel Boshoff, die Oraniaprojek begin.

Daarnaas het Kleinfontein tot stand gekom en is opvangsorganisasies geskep om ongelukkige Afrikaners te verhoed om te groeppeer onder leiers wat die status quo wou handhaaf. ‘n Sameswering het begin vorm kry met sy oorsprong in die gekaapte Broederbond. Eugene Terreblanche en Jan Groenewald, die broer van Genl. Tienie Groenewald, is uit die geskepte BOSS (Buro vir Staatsveiligheid) deur John Vorster aangewend om ‘n oog te hou oor die Herstigte Nasionale Party. Daarna het die AWB, die KP (Konserwatiewe Party), die Volkswag, die Vereniging vir Byel en volk en die APK op kerkgebied, almal gevolg waaruit die Afrikanervolk se misnoë met die afwyk van beginsel, bestuur moes word.

Gaandeweg het ons volk begin vrede maak met die gedagte van magsdeling deur organisasies wat deur “politieke korrektheid” ons volk gesus en gepaai het met ‘n verwagting in die agtergrond van ons sal nie tekort gedoen word nie. Die waarskuwing dat aanvaarding van die verandering ‘n wetmatigheid aan die aansprake van die ANC op Suid Afrika sou beteken, is ook in die wind geslaan. Soos met die Angola oorlog is daar met die bloed van ons jong seuns tyd vir die korrupte politici gekoop om ‘n onderhandelde skikking te bereik. ‘n Skikking wat soos die Corona virus ons mense se lewens gekos het, ons land gekos het en nou ons besit gaan kos indien daar nie ingegryp word nie.

Ons kry al hoe meer vrae van wat ons nou moet doen, en ek glo elkeen van hierdie versnipperde “eensgesinde” organisasies kry dit ook. Die mense, partye, organisasies en bewegings wat elkeen in sy eie rigting trek en veral die wat ons volk teen alle tydige waarskuwings in, in hierdie lokval gelei het, het nie meer antwoorde nie. Wanneer volgelinge bemerk dat daar nie by hulle leiers se doelwitte uitgekom gaan word nie, ontstaan frustrasie en maak heethoofde hulle eie planne en land dan in die gevangenis met vriende en familie wat hulle met hulle saamgesleep het.

Die tragiese gevolg van hierdie misleiding wat plaasgevind het, of dit nou doelbewus, beplan of uit blote onkunde was, is die aansteeklike besmetting van verdeeldheid! Die gevolg? Geen huis wat in homself verdeeld is sal bly staan nie! Daarom verkeer ons in rommelstatus en in ‘n oënskeinlike magtelose “lockdown” toestand waar enkele swart, onbevoegde dagloners jou kan beveel dat jy ‘n onsinnige masker moet dra, een meter afstand tussen jou en ander volksgenote moet handhaaf en hoe en wanneer jy mag reis al dan nie. Die besmetting van verdeeldheid duur egter steeds onverpoosd voort.

Hierdie onmag het ons oor onsself gebring vanweë ons moedswillige eiesinnige onbetrokkenheid by volksake waar ons rigting bepaal word. Ons minagting vir die bewese politieke suksesse wat bereik is deur jarelange stryd en volharding het ons duur testaan gekom en noudat al ons volksankers gedemoniseer is, is ons soos golwe wat deur die wind gedryf word, dan hier en dan daar, sonder rigting en sonder hoop?

Wie baat by die lockdownDie nuwe en jong politieke randeiers wat die beginsel van Afsonderlike Ontwikkeling minag, die nuwe godlose grondwet onderskryf en van die een na die ander gevolglike simptoom as gevolg daarvan hardloop en niks bereik nie omdat die oorsaak daarvan steeds gehandhaaf word, sleep steeds ons nuwe geslag, én sommige van die oueres wat koers verloor het saam die afgrond in!

Die antwoord op die vraag van wat ons nou moet doen is tog duidelik! Keer terug na die beginsel! Vergeet vir ‘n oomblik van die omstandigheid waarin ons beland het en konsentreer op politieke eensgesindheid. Deur gesamentlik die klem te bly lê op die geheime en ongeregtige sameswerings wat gelei het tot die ongeregtigheid wat nou vir die hele wêreld begin duidelik word, word die leuen waarmee hierdie terroristebende aan bewind gekom het, al hoe duideliker en begin hulle aansprake vir selfs hulle eie mense hol klink. Dit is wanneer hulle foute begin maak en ‘n klimaat skep waarin ons liberale volksgenote ontnugterd begin protesteer teen die voelbare onreg wat hulle help skep het!

Die vraag wat die grondslae moet wees van die eenheid wat nodig is om ons gevalle “huis” weer op te bou, is die herstel, sover as dit moontlik is, van ons gebroke Afrikaner-eensgesindheid. Daar moet teruggegaan word tot grondbeginsels, en van daar uit moet die verdeelde toestand beoordeel, benader en herstel word.

Die vraag moet daarom wees, wat is díe fondament waarop die gebou van ons volkseenheid vas en seker opgebou kan word. En daarvoor moet jy in jou gemoed bereid wees om te veg. Alleen as daaromtrent by jou volle helderheid bestaan, kan ons die volk oproep tot die uiterste kragsinspanning om te bou, te handhaaf en te beskerm. As Suid-Afrika die reg het om 'n eie nasie te wees, dan moet sy eenheid in daardie eie nasieskap gesoek word, in getrouheid daaraan, in sy vryheid en in dïe bevordering van sy eie belange bokant alle ander.

In gees en strewe is dit alles tesame begrepe in die woord Nasionalisme, soos genl. Hertzog dit uitgedruk het: „Suid-Afrika Eerste". Vorster, Botha en de Klerk se afwyking het die skeuring veroorsaak, en daarom onmoontlik om met mense wat soos hulle dink en redeneer, dit weer te herstel. Die oog is daarvoor te veel gerig op die dien van ander as ons eie Afrikanerbelange. Dit was in wese die ontkenning van ons eie nasieskap en as sodanig die struikelblok op die pad van ons volkseenheid.

Vermy mense wat die godlose grondwet erken en goedpraat. Bedank uit elke organisasie, party en beweging wat die regime erken, met hom onderhandel, saamwerk en deelneem aan sy bestel, asof hulle ‘n aanspraak op Suid Afrika het. Hou op om hulle met jou bydraes te befonds. Hiérdie land is die Afrikanervolk se land en dit moet deur die hele Afrikanervolk uitbasuin word, tydig en ontydig! Vir sover as wat dit moontlik is moet u kinders uit die staatskole uitgeneem word en op alternatiewe wyse onderrig word.

Wat u veiligheid aan betref, verdedig u en u gesin se lewe met u eie lewe! Dit impliseer dat u paraat sal wees en bly omdat u glo dat ons in oorlog verkeer! Dit is ‘n eensydige oorlog van lae intensiteit wat op ons aangelê is om ons een vir een uit te wis. Nietemin is dit ‘n oorlog en verkeer u as ‘n soldaat in daardie oorlog! Leer en oefen u vrou en kinders in wapenhantering met die oog op selfverdediging en beskerming van u huis en haard. Die tekens rondom ons dui daarop dat dit nodig is om onsself te kan beskerm omdat die regime onder Ramaphosa nie die wil of die vermoë het om selfs wat kos betref regverdigheid te handhaaf nie. Daar word vir die afgelope vyf jaar nagenoeg 60 moorde per dag in Suid Afrika gepleeg.

I TIMÓTHEÜS 5:8
Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as ’n ongelowige.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie