1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6508917

Besoekers aanlyn

Ons het 12 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

VOLHARD IN DIE WEË VAN DIE HERE

BybelJer. 10:1-16

“So sê die HERE: Maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie, en skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie.” (:2).

Ek en u as Afrikaner kinders is deel van ‘n baie unieke volk aan die Suidpunt van Afrika. Ons is deel van ‘n volk in wie se geskiedenis ‘n verhouding met God Drie-Enig duidelik sigbaar is. ‘n Volk in wie se geskiedenis die roemryke dade, barmhartigheid en almag van God sigbaar is. Ons is ‘n volk wie se voorsate nie alles reg gedoen het nie, want hulle was ook maar mense. Ons is deel van ‘n volk met individue waarvoor ‘n mens jou behoort te skaam weens hul skandelike optredes en menigmaal veragting en verloëning van die Here. Maar in dieselfde volk was daar mense wie se lewens getuig het van ‘n diepe liefde, ware kennis en nederige ootmoed teenoor God. Diegene wat deur hul Godvresende lewens die barmhartigheid, getrouheid en goedertierenheid van God vir hul nageslagte verwerf het. “Jy moet dan weet dat die HERE jou God God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom lief het en sy gebooie onderhou, in duisend geslagte.” (Deut. 7:9).

Die beskerming, barmhartigheid en goedertierenheid van God is ook deur ons geskiedenis sigbaar. Daar was verskeie geleenthede waar hierdie volk se lewensbestaan in die weegskaal was en waar daar in diepe nood en desperaatheid tot God gebid is. En daar was menigvuldige verlossings en wonderwerke deur God se Hand verrig. Hy het daardeur bevestiging dat Hy Hom met ons bemoei. Daar was ook talle ondernemings deur ons voorsate gemaak dat ons as ‘n volk en ons nageslagte as ‘n Godvresende volk voor Sy Aangesig sou leef. Ek gebruik graag die onderneming uit ‘n Gelofte van 6 April 1654 wat afgelê is as ‘n voorbeeld. “…en opgelet dat God die HERE alle sake tot vandag toe met vele seëninge voorspoedig en na wense laat verloop en laat slaag het, daarom het ons besluit, en ook vir die eerste keer begin om hierdie dag, die 6de April, tot eer van God met danksegging te vier en vir altyd tot ‘n vasblywende dank- en biddag in te stel, sodat daarby die weldade van die HERE wat aan ons bewys is, deur ons nakomelinge nooit vergeet mag word nie, maar altyd tot eer van God in gedagtenis en herinnering gehou sal word.”

Ons kan nou vanoggend vra hoeveel van ons mense gaan DV oor ‘n paar dae hierdie onderneming aan God gestand doen? Ek wil my amper verstout om te sê dat die aantal verskonings onder ons mense waarom hierdie onderneming aan God nie nagekom word nie meer sal wees as die handjievol mense wat dit sal eerbiedig. Die mees algemene verskoning is dan seker ook as volg: “Niemand doen dit meer nie.” Laasgenoemde verskoning tesame met sy kameraad – “Ja, maar almal doen dit” is sekerlik die swakste verwere denkbaar. Hierdie verwere wat dit vir mense maklik maak om aan die weë van die heidene gewend te raak. Die samelewing rondom ons, die “almal en die niemand” na wie so gereeld verwys word, is hoofsaaklik ‘n klomp heidene wat God nie waarlik ken nie. En sou ons hulle voorbeeld navolg? Verbied die Here ons nie uitdruklik om dinge te doen gewoon omdat die meerderheid dit doen nie? “Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie. …” (Ex. 23:2).

Ons wonder dalk menigmaal waarom God toelaat dat ons land in so ‘n groot ashoop verander. Ja, u wonder dalk selfs of God werklik die mag het om hierdie onmoontlike situasie in ons land te verander. Ek bedoel – daar is menslik gesproke net géén manier dat ons kan sien hoedat sake sal verbeter nie. Dit was vir die volk Israel wat voor die Rooi See gestaan het seker ook nie moontlik om die pad te sien waarlangs God hulle uit daardie benoudheid sou lei nie. Dit was vir die dissipels van Jesus seker ook nie moontlik om te sien hoedat Jesus met vyf brode en twee vissies duisende mense sou voed nie. Ons hoef nie die planne vir God te beraam nie – ons verantwoordelikheid is om te glo. En wanneer ons glo moet ons in nederige ootmoed aan Hom gehoorsaam wees om as instrumente in Sy Hand te dien. Hy gebruik menigmaal gewone mense, ‘n Moses, Josua, Dawid, Paulus en noem maar op - mense wat glo - om Sy werk hier op aarde te volbring. “Maar die Here sê vir hom: Gaan, want hy is vir My ‘n uitverkore werktuig om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel.” (Hand. 9:15). “…want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.” (2 Kor. 12:9).

U sal dalk sê: “Ja, al hierdie voorbeelde uit die Woord is mooi. Maar ons sien so min hiervan vandag. Ons sien so min wonders, so min kragtige dade van die Here. Dit is die een rampspoed na die volgende.” Sou dit wees liewe broeder en suster omdat daar geen krag in God meer oor is nie? Stellig nie. Is dit nie eerder om daar so min mense oor is wat na die regverdige weë van die Here vra en dit met volharding probeer volg nie? Is dit nie eerder omdat die meerderheid mense eerder aan die weë van die heidene gewend geraak het nie? Ons handel en werk op die Sabbat, want ALMAL doen dit. Ons het gewoond geraak aan hierdie handelwyse van die heidene en volg dit na! Ons doen eerder wat ALMAL doen as om te doen dit wat God ons beveel. “Julle moet my sabatte hou en my heiligdom ontsien. Ek is die HERE.” (Lev. 19:30). Ons gehoorsaam Hom nie, maar Hy moet ons gehoorsaam wanneer ons wonderwerke vra!

Ons bou vir ons groot sport stadions en vereer mense. Ja, selfs op die Sabbat gaan ons eerder na hierdie stadions op as na die huis van die Here – en vereer mensekinders eerder as om die Here te vereer! Net soos die heidene? Ons laat tatoeëer ons lywe vol allerhande dinge, net soos die heidene! “Julle mag ook ter wille van ‘n dooie geen snye in julle vlees maak nie en geen ingeprikte tekening in julle vel maak nie. Ek is die HERE.” (Lev. 19:28). Maar dit kan tog nie verkeerd wees as ek ‘n mooi versie uit die Bybel op my laat tatoeëer nie? Sal u ten gronde gaan en dwaal omdat u nie die Skrif ken en geen kennis van God het nie? Hoor die antwoord van die Here op so ‘n redenasie! “…Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. …” (1 Sam. 15:22&23).

‘n Groot deel van ons volk het al so gewend geraak aan die weg van die heidene dat hulle nie eers meer die verkeerdheid daarin sien om God aan te roep saam met ‘n spul afgode nie. Die president van die land maan mense om elkeen tot sy god te bid vir die huidige noodtoestand in ons land en die sogenaamde “christelike bevolking” onder ons raak hieroor gaande. Is daar dan geen respek meer by ons oor nie? Het ons geen respek meer vir die heiligheid van ons God nie dat ons bereid sou wees om Hom sommer maar so tussen en saam met ‘n spul ander nietige afgode aan te roep asof Hy nie ver, ver, heeltemal bo hulle verhewe is nie? Is dit hoe gewend ons geraak het aan die weë van die heidene in ons land? Werp ons doelbewus die verordening van God agter ons rug of is dit waarlik dat ons kennis van Hom só gebrekkig is dat ons mense sulke onbesonne dinge aanvang? “Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Béllial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige.” (2 Kor. 6:14-18).

Die Here het die woorde uit 2 Kor. 6 in ons volksgeskiedenis meermale bevestig. Hy het Hom tot ons gewend en nooi ons uit om ons vir Hom af te sonder om Sy kinders, Sy seuns en dogters te wees. Ons sal moet besluit of ons hierdie eer van die hand wil wys omdat die roem, eer en aanloklikheid vir ons meer aanneemlik lyk, die weë van die heidene vir ons meer aanloklik lyk as om waarlik kinders van God te wees. Maar wees gewaarsku – indien u sou kies om deel te hê aan die tafel van die heidene sal u in alles met hulle deel. Ja, ook in hul verderflike eindbestemming!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie