1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6407046

Besoekers aanlyn

Ons het 12 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

IN NEDERLAND WORD DIE VRYHEID VAN SPRAAK ERNSTIG BEDREIG.

MEV. CAROLINE VAN LEIDEN: "DIT IS BAIE NOODSAKELIK DAT ONS VINNIG ONTSLAE SAL RAAK VAN DIE REËNBOOGNASIE EN DIE DAARBY GEPAARD GAANDE ISLAMISERING"

Geagte leser. Ons het 'n interessante onderhoud gehad met 'n vrou wat via sosiale media soos bv. Facebook iedere dag mense waarsku dat die islamideologie nooit saam kan gaan met die 2020 02 09 1Nederlandse samelewing nie. Mevrou wat afkomstig is uit die Suid Hollandse stad Noordwyk is van mening dat ons liewer nog vandag as more ontslae moet raak van die stokperdjies van die sosialiste, omdat dit reeds jarelank niks goed bygedra het dog eerder slegter. U sal ongetwyfel die storie nog onthou van die meisies uit Gouda wat eers hulle fietsbande pap gemaak is en daarna agtervolg is deur klompies moslemse vuilgoed. Dog ook tans is daar sprake van intimidasie, aanrandings, verkragtings en afpersings wat veral deur Swart Marokkane gepleeg word. Ook is hulle verantwoordelik vir talle diefstalle en berowings.

"Mevrouw van Leiden om maar met de eerste vraag te beginnen. Merkt u dat uw waarschuwingen tegen de multiculti en de daarbij gepaard gaande islamisering, die u op sociale media zoals Facebook plaatst hun vruchten afwerpt?"

"Ik weet het niet. Ik heb wel discussies met linksdraaiende Nederlanders, en die zullen nooit toegeven dat ze het verkeerd zien. Die discussies eindigen in de meeste gevallen niet erg 2020 02 09 2vriendelijk: meestal krijg ik te horen dat ik een nazi ben. De hekel die Links aan Rechts heeft is bijna beangstigend. Die is primair, onberedeneerd en gevoelsmatig. Ik kan alleen maar hopen dat ik een zaadje van twijfel heb kunnen planten in hun hoofd, wat later toch gaat groeien.

Ik ben nu een jaar actief op Facebook, en inmiddels hebben zich ruim 2000 vrienden aangemeld. Dat vind ik wel bemoedigend: ik ben in ieder geval niet alleen met mijn bekommernis om de toekomst van mijn land. De verhalen die in privé-gesprekken met mensen boven komen zijn echt triest. Mensen worden mishandeld, bedreigd en willen alleen nog maar weg uit Nederland omdat ze van onze overheid niets te verwachten hebben".

"Wat zou de voorstanders van dat maatschappijmodel bewegen om dit te blijven omarmen al ware dit een kostbaar kleinood?"

"Het is een groeimarkt. De migranten stemmen allemaal op de Linkse partijen, en iedere politicus wil zijn postje veilig stellen. Het gaat onze elites niet om het landsbelang, maar om hun persoonlijke financiële belang.
De Linkse burgers worden met hun grote medelijdende hart misbruikt door deze elite en ze hebben het niet eens door. De burgers voelen zich goed over zichzelf omdat ze aan naastenliefde doen, zelfs al betekent dat hun eigen ondergang. Dat laatste is iets dat ze niet eens doorhebben. Ze kunnen zich niet voorstellen dat wie goed doet niet altijd goed ontmoet".

"Je zou toch denken dat doordat keer op keer bewezen is dat dit botst met onze normen en waarden men zich nog eens achter de oren zou krabben. Waarom denkt u dat men hieraan vast blijft houden en dat enige kritiek hierop steevast afgedaan word als discriminatie en racisme?"

"De termen discriminatie en racisme zijn toverwoorden. Het is vergelijkbaar met de term " ketter" of "heks" in de Middeleeuwen. Zodra je iemand dat verwijt voor de voeten gooit, zijn ze meteen stil en medestanders verdwijnen als sneeuw voor de zon. Het is het Linkse Geheime Wapen. De term " racist" is een moreel verwijt. De Linksen zijn het niet alleen met ons oneens, zij voelen zich ook moreel ver boven ons verheven. Dit is een ongelijke strijd. Eerlijk gedebatteerd hoeft er niet te worden. Feiten en argumenten doen niet ter zake als je het moreel gelijk aan je zijde hebt. Wij zijn allemaal Hitler, of Botha. Verwerpelijke individuen met perfide ideeën die te vuur en te zwaard bestreden moeten worden om de wereld te redden van de volgende Holocaust".

"Hebben ze misschien boter op hun hoofd?"

"Oh zeker' en kilo's zelfs! Geen groter racist dan de witte deugmensch!
Zij zijn zo overtuigd van de superioriteit van de Westerse beschaving, dat ze er klakkeloos van uitgingen dat die buitenlanders als bij toverslag westers zouden worden zodra ze voet op Europese bodem zouden zetten. De sociale wetenschappers hebben echt al die tijd gedacht dat de buitenlanders graag zo WILDEN zijn als wij. Zij waren de barbaren, de wilden, de kannibalen met een botje door de neus die hier vanzelf wel beschaafd zouden worden.

Geen seconde hebben zij erbij stilgestaan dat de migranten onze westerse cultuur zouden verafschuwen en zich nooit zouden willen aanpassen. En nu hebben we er miljoenen van binnen onze Europese grenzen. Het zijn geen reserve Europeanen geworden: het zijn vijandelijke soldaten die vinden dat zij ons wat beschaving moeten bijbrengen. Wij hebben het Paard van Troje binnengehaald".

"Er zijn partijen zoals de Partij voor de Vrijheid, de Staatkundig Gereformeerde Partij, Forum voor Democratie en de ChristenUnie die - hoe verschillend ze ook zijn- nooit moslims binnen hun gelederen zullen toelaten. Zijn zij dan de enigen die zien wat er allemaal gebeurt onder invloed van de islam?"

"Wij van Rechts zien het gebeuren en we zien.ook de nadelige gevolgen ervan. Wij zien het geweld, wij zien de kosten, wij zien de voortschrijdende Islamisering. Wij zien ons Nederland naar de verdommenis gaan, zoals Pim Fortuyn al zei.
Anderen zien het ook wel gebeuren maar zij hebben niet door, of durven niet toe te geven, dat er nadelige gevolgen aan verbonden zijn. Zij zien alleen lekker eten en leuke feesten en interessante fashion en gevarieerde dansmuziek. Zij vinden dat wat je van ver haalt lekker is. Zij vinden het Nederland van onze jeugd maar benepen. Die bekrompen jaren '50 van voor de seksuele revolutie met zijn spruitjeslucht. Zij zijn de generatie van '68, de revolutionairen die de ramen open gooiden en een frisse wind lieten waaien. Ze vinden het allemaal prachtig. Oh wat zijn ze tolerant en vrij van geest. Het is pure zelfhaat".

"In ons voorgesprek noemde u de islam een totalitaire ideologie die werkelijk niets met een godsdienst van doen heeft. Kunt u wat nader duiden hoe u tot deze conclusie komt?"

"Lees de Koran en lees de Overleveringen en het Leven van Mohammed. Het is een militair handboek, een Strafwetboek, een Wetboek van Koophandel, een Wetboek van Personen en Familierecht en een Staatsinrichting in een.

Het zijn hele praktische Wetten om een Imperialistische en Totalitaire Staat in te richten.

Er zijn wel wat theologische aspecten, maar die zijn van zeer beperkte omvang. Onze eigen 2020 02 09 3Catechismus is een vuistdik boek, maar dat deel van de Islam dat zich bezig houdt met het zielenheil van de gelovigen is een heel dun pocketboekje.

Islam is Fascisme verstopt onder een vernisje van religie. Daardoor genieten ze bij ons een enorme bescherming, om zo een Hostile Take Over van ons Europa in alle rust voor te bereiden zonder gehinderd te worden door kritiek.

Maar zelfs die bescherming op basis van godsdienstvrijheid in onze Grondwet is onterecht geclaimd. De slotfrase van ons Artikel 1 zegt:" behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de Wet". Dat laatste stukje zien de meeste linksmensen en hun beschermelingen volledig over het hoofd. Ja, er is een discriminatieverbod, en ja, iedereen is gelijk voor de wet, maar niemand mag daarbij de Wet overtreden! En dat is wat een Ideologie als de Islam constant doet met zijn archaïsche uitgangspunten en z'n intolerantie voor al die andere minderheidsgroepen van Artikel 1.

Maar ja, als je dat als jurist oppert, wordt het toverwapen van de term racist weer van stal gehaald en let niemand meer op de validiteit van je argumenten.

Het is zo vermoeiend om met deze mensen een discussie te voeren. Ze spelen altijd vals.

Wat iedereen verder over het hoofd ziet is, dat in de hele rij van redenen waarom je in Nederland NIET gediscrimineerd mag worden de term " politieke Ideologie" niet voorkomt. Kritiek op de Islam als religie is al gauw discriminatie, maar op de Islam als Ideologie is volstrekt legitiem. Maar wederom: dat zijn maar juridische kwalificaties geopperd door een racist. Daar hoeft de Linksmensch zich niets van aan te trekken.
Om je kop van tegen de muur te willen slaan!"

"December 2009 werd de Rotterdamse afdeling van de Partij van de Arbeid in de wijk Feijenoord onaangenaam verrast door een coup die door Turkse leden werd gepleegd en onlangs had de Dordtse afdeling van Democraten 66 ook met zo'n overval te maken. Ondanks deze onverkwikkelijke zaken blijven deze partijen moslims welkom heten. Men zou toch denken dat een ezel zich niet telkens aan de zelfde steen zou stoten. Waarom zouden ze dit blijven doen?"

"Het is stemvee. Een groeiende groep stemvee en een groeiende groep consumenten die iedereen te vriend wil houden. Ondanks het verraad van DENK en van die Dordtenaren is dit een groep die ze zich niet kan veroorloven om te verliezen. Zelfs de Partij van de Dieren flirt nu openlijk met wat zij zelf noemen " mensen van kleur".

"Heeft u zelf ondervonden hoe het is te leven in zo'n bonte samenleving en zo ja kunt u de lezer deelgenoot maken van uw wedervaren?"

"Ik woon in een dure blanke wijk in een dorp, dus dag en dagelijks kan ik ze ontlopen. Maar soms moet ik wel eens naar de stad, en daar val ik van de ene verbazing in de andere. De stad is omgevolkt zoals ik het noem. Overal hoofddoekjes en gewaden, mannen met baarden in jurken, en belwinkels, kapperszaken en nachtwinkels en halal slagerijen. Allemaal zonder vergunning, want die regels gelden alleen voor blanke winkeliers. En ze bekijken je alsof je een vies insect bent. Een indringer in HUN wijk. Ze spugen naar je, noemen je hoerrrr. Het is geen veilig gevoel.

Ik zie echt een enorm verschil met twintig jaar geleden, voor 9/11. Toen waren er ook zat gekleurde mensen, maar die spraken Nederlands en droegen westerse kleding. In de weken na de aanslag in New York is dat volledig omgeslagen. Het was een Islamitisch Reveil zoals dat in 1979 in Iran plaatshad. Alleen was het daar wat bloederiger. Hier hebben ze ons nog nodig om het werk voor ze te doen en hun uitkeringen te betalen. We worden nog gedoogd, als dhimmies. Maar hoe lang nog?"

"U heeft eind vorig jaar het allereerste congres van Cultuur onder Vuur bezocht dat in de Noord Hollandse stad Haarlem plaatsvond.. Kunt u de lezer vertellen hoe u dit gebeuren beleefd heeft?"

"Ik vind het hoopvol. Allemaal beschaafde en intelligente mensen die samenkwamen om de teloorgang van onze cultuur te benoemen en te bevechten. Maar het is een kleine groep. Een paar honderd mensen: daar gaan we dit land niet mee redden.
En we zijn allemaal traditioneel katholiek: een kleine minderheidsgroep die door de rest van Nederland als sekte beschouwd worden. Zelfs door de Modernisten binnen de Katholieke Kerk.

We moeten ons bereik verbreden naar niet-katholieken, en een brede beweging worden van alle Patriotten. Maar het begint bij ons. In België, waar de katholieke kerk niet zo gemarginaliseerd is, zijn ze al verder dan bij ons in Nederland".

"Hoe schat u de kansen in van partijen als de PVV en Forum voor Democratie bij de verkiezingen van 2021 en- we koppelen hier een vraag aan vast- acht u het mogelijk dat er een kabinet Baudet gerealiseerd kan worden?"

"Het Partijkartel is een machtige tegenstander. Zij hebben hun mensen in het hele ambtenarenapparaat op sleutelposities. Zelfs al winnen PVV en FVD met een absolute meerderheid volgend jaar, dan nog zal de Vierde Macht, dus de Ministeries en Departementen, ons tegenwerken zoals de Deep State in de Verenigde Staten Trump dwarszit.
Ik zie het somber in. De macht van de Brusselse Banencarrousel is groot. Brussel heeft voor trouwe Apparatsjiks hele lucratieve baantjes in de aanbieding, en de politici in Den Haag hebben een Brussels Baantje als topprioriteit.

Ik weet niet goed hoe dit nog geweldloos opgelost kan worden. Ik hoop en bid, maar wel met de moed der wanhoop".

"Hartelijk dank voor uw tijd en moeite en we hopen dat velen zullen gaan inzien dat zo'n regenboognatie slechts een utopie is".

"Als dat besef doorbreekt, hebben ook wij Plaasmoorde. Dan is het al te laat.
Het is heel erg, maar ik ben mijn vertrek uit Nederland aan het voorbereiden. Op de vlucht voor de vluchtelingen, wie had dat ooit gedacht? Poetin verwelkomt de Afrikaanse Boeren en Orbán nodigt ons ook uit. Hoe triest dat in het Oostblok meer vrijheid te verwachten is dan in het zogenaamd Vrije Westen. Maar zij hebben 50 jaar in een totalitaire staat geleefd: dat gaat hen nooit meer overkomen".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie