1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6572476

Besoekers aanlyn

Ons het 25 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WAT IS DIE VERSKIL TUSSEN NASIONALISME EN ‘N IDEOLOGIE?

Fancifull speculationHierdie debat is al by herhaling gevoer, en steeds word die leuen herhaal en herhaal en herhaal. Dit was Ghoete wat gesê het dat as die leuen net oor en oor herhaal word, word dit later as die waarheid aangeneem.

In die Engelse taal word die “ism’s en in Afrikaans die ismes almal verkeerdelik gegroepeer as ideologieë. Dit is opmerklik dat in hierdie debatte die betekenis van wat ‘n ideolgie nou eintlik is, nooit verduidelik word nie. Waarskynlik omdat baie van hierdie mense bloot napraters is van politici en self nie die betekenis ken nie. Die meeste en ergste misleiding kom in die kerk voor by predikers wat ‘n ideologie verkondig instede van die Woord, sonder die nodige kennis en soms met die doelbewuste verwringing van die waarheid!

Dit was wyle mnr. Jaap Marais van die eens beginselvaste Herstigte Nasionale Party wat reageer het op die verminking van hierdie begrippe in ‘n brief van die Hervormde kerk se maandblad “Die Hervormer” van Mei 1998. ‘n Brief van ds. Gert van Staden van die Hervormde gemeente van Swartwater in Noordtransvaal, nogal die bastion van Nasionalisme sedert partypolitiek in Suid Afrika bedryf is.

Hierdie ds. Van Staden se standpunt dat apartheid, net soos Kommunisme, albei ideologieë is en daarom albei bestry behoort te word omdat die kerk en volk nog altyd stryd teen ideologieë voer, neem ons terug na ds, Beyers Naudé en Willie Jonker se verwerping van apartheid en ondersteuning van die standpunte van die Kommuniste en Wêreldraad van Kerke.

Laat ons nou eers verstaan wat ‘n ideologie is. Hoe anders kan jy die afleiding en/of stelling maak dat apartheid, soos Kommunisme ‘n ideologie is as jy nie weet wat ‘n ideologie is nie. In die Engelse Oxford woordeboek word ‘n ideoloog ‘n teoretikus genoem wat deur Funk en Wagnall bevestig word. Verder stel hulle dat ‘n “ideologie”, “fancifull speculation” en “visionary speculation” is.

Die harde werklikheid van rasverskille, wat tog die grondslag van aprtheid is, kan mos onmoontlik as “fancifull speculation” beskryf word, terwyl Kommunisme en Liberalisme se idee van rassegelykstelling, wat onbestaanbaar is, wel die fancifull speculation van teoretici verteenwoordig! Mnr Marais beskryf dit só: “’n Ideologie is ‘n gedagte wat breedvoerig uitgebrei is tot ‘n skynbare sisteem of stelsel waardeur lewenswette omgekeer word om samelewings te laat beantwoord aan ‘n vooropgesette sosiale, ekonomiese en politieke denkbeeld wat vir sy verwesentliking op revolusie aangewese is”.

Kommunisme is dus onmiskenbaar ‘n ideologie omdat dit in “Fancifull Speculation” die lewenswet van die ongelykheid van mense wil omkeer en die “evangelie van revolusie” is, soos Genl. JC Smuts gesê het. Verder teen alle werklikheid in, verkondig dit dat politieke bemagtiging van die proletariaat die staat sal laat wegkwyn, en dat godsdiens afgeskaf moet word omdat dit ‘n verdowingsmiddel is.

Anders as die kommunisme is apartheid nie geskoei op “fancifull speculation” nie maar op die fisiese, sigbare harde werklikheid van rasse onderskeid en die onbetwisbaarheid van kultuur verskille. Die ideologiese retoriek van “eenheid in verskeidenheid”, die wonder van ‘n reënboognasie is niks anders as denkbeelde van ‘n verwarde breinfunksie wat spekuleer met die toekoms van volkere en nasies. Fancifull speculation” wat géén volhoubare lewensduurte het nie omdat dit op denkbeelde berus. Die gevolge daarvan is hier en Internasionaal sigbaar in spanning , konflik, verdeeldheid, bloedvergieting en die vernietiging van alles wat deur nasionalisme opgebou is! Nasionalisme wat ‘n liefde vir die eie verteenwoordig, met ander woorde wat die bestaande orde soos wat God dit geskep het, aanvaar en uitleef en wat alles wat poog om dit te verander, teëgaan.

Apartheid oftewel afsonderlike ontwikkeling wat elk en almal gun om volgens eie aard en behoefte, binne sy eie grondgebied vry en onafhanklik oor homself te regeer, se grondslag is ‘n Godgeskape werklikheid volgens ‘n ordening wat nie deur die mens se “fancifull speculation” verbeter kan word nie en wat nog nêrens in die wêreld gewerk het nie! Godsdiens wat op hierdie ideologiese wyse bedryf word is ‘n onding en behoort vermy te word.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie