1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6509019

Besoekers aanlyn

Ons het 11 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

AANGESTEL OOR DIE WERKE VAN SY HANDE

BybelHebreërs 2:1-18
“maar iemand het êrens getuig en gesê: Wat is die mens, dat U aan hom dink, of die mensekind, dat
U hom besoek? U het hom ’n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U
hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel.” (:6&7).
Die skrywer van die brief aan die Hebreërs haal die bekende woorde van koning Dawid uit Psalm 8
aan. “wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom ’n
weinig minder gemaak as ’n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom
heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel:” (Ps. 8:5-7). En was hierdie nie
ook juis wat van Dawid so ‘n bewonderenswaardige persoon gemaak het nie – die feit dat hy as
koning oor Israel geheers het en ‘n magtige en aansienlike man was, maar tog deurgaans bewus van
die feit dat hyself ook onder gesag staan? Hy is self ook maar ‘n dienskneg in God se skepping en
God verwag van hom ook, soos enige ander mens in Sy skepping, om sy verantwoordelikheid voor
God na te kom.
So gepraat van verantwoordelikheid - ‘n woord waarvan die meerderheid mense in ons
hedendaagse samelewing die betekenis nie meer ken nie. En tog wonder ons waarom ons
samelewing so wanordelik is. Ons is vinnig om kommentaar te lewer oor die swak huishouding van
hierdie land of hierdie of daardie politieke party en so meer. Dit is immers soveel makliker om die
splinter in ‘n ander se oog raak te sien as die balk in jou eie. Ons sien egter nie so maklik raak
hoedat ons self ook nalaat om ons eie verantwoordelikhede, dit waaroor God ons aangestel het, na
te kom nie.
Ons wil al die mooi gawes in hierdie lewe so graag hê, maar nie die verantwoordelikheid daarvan
nie. En tog loop hierdie twee dinge, voorregte en verantwoordelikhede hand-aan-hand. Die jonges
wil tog so graag ‘n lewensmaat hê, maar die verantwoordelikheid om na die ander persoon se
behoeftes om te sien, is darem baie moeite. Die jong getroudes wil so graag kinders hê, maar om
daardie kleintjies mooi op te voed, goeie maniere, respek en werksaamheid te leer, is darem baie
moeite. Die sakewêreld is vol van mense wat bestuursposte wil beklee, maar om daardie ekstra myl
te loop, ekstra uur sonder vergoeding te werk, ekstra ergernis te verdra en probleme te hanteer, is
nie deel van die gedagte van hoe ‘n bestuurspos lyk nie. Die politici van vandag wil die finansiële
voordeel en eer van invloedryke mense geniet, maar hul aanvaar maar min verantwoordelikheid vir
hul besluite en optrede.
Dit is hierdie gebrek aan verantwoordelikheid en eintlik gebrek by die mens om sy optrede voor God
te verantwoord wat ons wêreld in die chaotiese toestand het waarin dit tans is. Die sieklike
humanistiese gedagtes wat mense soos ‘n kanker besmet laat ons samelewing in eiewaan en selfsug
verdrink. Die enigste oorweging by die meerderheid mense wanneer hulle besluite moet neem, is
die maksimum voordeel wat ek self uit die situasie kan put, ongeag die gevolge wat dit vir ander mag
inhou. En ons dink nie daaraan dat ons as God se diensknegte nie hier op aarde geplaas is om die
Skepping leeg te tap nie, maar om daarna om te sien en dit te versorg. Ons is as Sy diensknegte
aangestel om te heers oor die werke van Sy hande – om dit wat Hy mooi gemaak het op te pas en te
versorg.
Ek en u moet dalk ook weer vir ‘n oomblik stil raak en vir onsself vra tot watter mate is ek en u
getrou in ons diensbaarheid aan God? Hoe getrou is ons oor dit waaroor Hy ons hier op aarde
aangestel het? Is ek as ‘n vader, deur God as priester-koning van my huis aangestel, getrou in die
geestelike versorging van my familie? Is ek getrou in die opvoeding van my kinders om hulle na die
 
eis van God se Woord te dissiplineer wanneer dit nodig is en in liefde te vermaan wanneer hulle
verkeerd handel? Bid ek genoeg vir my naaste? Is ek as ‘n man getrou in God se Skepping om aan
my vrou die nodige liefde en eer te bewys? Is u as vrou getrou in God se Skepping in die
ondersteuning van u man en in die betoning van eerbied en respek soos die Woord van God vereis?
Is u as vrou getrou in God se Skepping in die liefdevolle versorging en opvoeding van u kinders? Is
ons as kinders getrou in God se Skepping deur aan ons ouers die nodige eerbied en respek te
betoon? Is ons in ons onderskeie beroepe getrou deur ons verantwoordelikheid teenoor ons naaste
hoër te stel as ons eie finansiële belang?
Ons moet dalk weer opnuut besef dat ons nie maar toevallig hier op aarde is nie. Ons is nie hier
maar bloot om net gebore te word, kinders groot te maak en te sterf nie. Ons is hier op aarde
geplaas vir ‘n rede – daar is ‘n doel met ons bestaan. Dit is ons elke een se verantwoordelikheid om
so naby aan ons Skepper te kom dat ons hierdie doel sal verstaan. En daarna is dit ons elke een se
verantwoordelikheid om so naby aan ons Skepper te bly leef dat ons gedurigdeur daardie doel ten
uitvoer sal kan bring.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie