1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6510430

Besoekers aanlyn

Ons het 20 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

LYK ONS TOEKOMS DONKER?

BybelJer. 42:1-22

Weet dan nou verseker dat julle deur die swaard, die hongersnood en die pes sal sterwe in die plek waarheen julle verkies om te trek om daar as vreemdelinge te vertoef. (:22).

Jerusalem is onder die koningskap van Sedekía deur die koning van Babel, koning Nebukadrésar, ingeval. Nebukadrésar het die grootste gedeelte van hierdie bevolking van Juda in ballingskap weggevoer om as vreemdelinge in Babel te gaan hervestig. Daar het egter n klein groepie mense in Jerusalem agtergebly wat die ballingskap vrygespring het.   (Maar van die arm mense wat niks gehad het nie, het Nebusarádan, die owerste van die lyfwag, in die land Juda laat agterbly en aan hulle wingerde en landerye in dié tyd gegee. Jer. 39:10).

Hierdie klein groepie mense wat in Jerusalem agtergebly het, het natuurlik ontsettend weerloos gevoel. Die roemryke Jerusalem waarin hulle geborgenheid gevind het en in veiligheid geleef en bestaan het, is ingeval. Hulle stad is verower en hulle het aanskou hoedat hulle volksgenote na n vreemde land weggevoer word. Hulle is van hul besittings en geliefdes gestroop!

Rigtingloos, op moedverloor se vlakte en onseker oor die toekoms wend die leiers uit hierdie oorblyfsel hulle tot Jeremia n bekende profeet en erkende man van God in daardie tyd. Hulle vra van Jeremia dat hy tot God moet gaan om hulle saak aan Hom voor te lê sodat hulle Sy leiding mag volg. Die leiding wat God vir hierdie klein oorblyfsel gee, is dat hulle rustig in Jerusalem moet leef terwyl hulle in alle Godsvrees en ootmoed wag op die verlossing wat Hy vir hulle sal bewerk. As julle rusting in hierdie land bly, sal Ek julle bou en nie afbreek nie, en julle plant en nie uitruk nie; want Ek het berou oor die onheil wat Ek julle aangedoen het. Vrees nie vir die koning van Babel vir wie julle bang is nie; wees nie vir hom bevrees nie, spreek die HERE, want Ek is met julle om julle te verlos en julle uit sy hand te red. (Jer. 42:10&11).

Hierdie oorblyfsel verag egter God se opdrag in hierdie verband. En dit ten spyte daarvan dat hulle gesweer het om te doen wat God hulle beveel kom wat wil. Toe sê hulle vir Jeremia: Laat die HERE n waaragtige en geloofwaardige getuie teen ons wees as ons nie stip handel ooreenkomstig elke woord waarmee die HERE u God u na ons sal stuur nie. Laat dit goed of sleg wees ons sal luister na die stem van die HERE onse God na wie ons u stuur, dat dit met ons goed kan gaan as ons luister na die stem van die HERE onse God. (Jer. 42:5&6). Hierdie oorblyfsel begeer eerder om te gaan skuiling soek in die skadu van Egipte as onder die vleuels van die HERE. Dit maak vir hulle soveel meer sin.   Jy sien, Egipte is soveel groter as die vervalle Jerusalem. Daar is soveel beter kans op oorlewing. Dit is tog logies dat hulle veel beter af in Egipte sal wees as in hierdie puinhoop van Jerusalem. Hulle keuse was niks ander as om vir God te sê dat hulle verantwoordelikheid vir hulle eie heil neem en Hom nie nodig het nie.

In 2019, duisende jare nadat hierdie gebeure waarvan ons in Jeremia lees, afgespeel het, is daar n soortgelyke situasie in die wêreld. Hieronder aan die Suidpunt van Afrika is n verslae volkie. In 2019, rigtingloos, verward, moedeloos en smagtend na duidelike en ferm leiding. En hier is ook mense wat alle hoop op verlossing deur God verloor het. Ons mense vlug na ander lande omdat hulle vrees vir die gewelddadige moorde (swaard), die slegte ekonomiese toestande en werkloosheid (hongersnood) en verval en plundery (pes) hier ter plaatse. Ons herhaal ook ongelukkig die foute van die verlede eerder as om daaruit te leer. In plaas daarvan dat ons mense gaan skuiling soek onder die vleuels van die HERE vlug hulle eerder landuit om dáár n beter toekoms te gaan soek.

Die feit dat die toekoms vir die meeste van ons volksgenote so donker lyk, is uiters kommerwekkend. Ek sê dit omdat dit beteken dat hulle vir God nêrens in hierdie toekoms voor oë het nie. Indien dit die geval was, sou hulle Sy lig kon sien waarin ons die toekoms moet tegemoetgaan. (...in u lig sien ons die lig. Ps. 36:10). Die God wat ons aanbid, die God wat hemel en aarde geskape het, die Drie-Enig God Vader, Seun en Heilige Gees, is n God van alle tye. Hy is nie n God wat net in die tyd van Israel wonderwerke gedoen het nie. Hy is nie n God wat net in die tyd van Israel redding gebring het nie. Hy is die Alfa en die Oméga, m.a.w. Hy was in die verlede, is met ons in die hede en is voor ons uit in die toekoms. (...Ek is die Alfa en die Oméga, die eerste en die laaste, ... Open. 1:11).

As ons God dan reeds in die toekoms vir ons wag waarom lyk dit vir ons uitsigloos en donker? Die waarheid is dat dit vir ons uitsigloos en donker lyk omdat ons mense só vêr van die Woord van die waarheid afgedwaal het dat die lig van die Woord hulle nie meer omstraal nie. Ons moet verseker weet dat vir diegene wat op hierdie duister weg gaan voortgaan die toekoms wel bitter donker lyk. En nou praat ek van n toekoms hier op aarde sowel as n toekoms in die ewigheid hierna. Daarenteen kan hulle wat hulle tot God keer en Sy leiding volg en aan Sy Woord gehoorsaam is om trou in Sy verbond te bly, rustig leef met die vertroostende belofte uit Ps. 91 (lees gerus die hele Psalm). Ons hoef nie onder vreemdes te gaan skuiling soek nie, want ons kan met vrymoedigheid gaan skuil onder die vleuels van ons liefdevolle, barmhartige en getroue God. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is n skild en pantser. (Ps. 91:4).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie