1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6509041

Besoekers aanlyn

Ons het 14 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE ONBETWISBARE WAARDE VAN NASIONALISME

Nasionalisme in Suid AfrikaNasionalisme is nié ‘n ideologie nie!

Daar is ‘n duidelike onderskeid tussen die terme wat eindig met “isme” as mensgeformuleerde lewens-en-wêreld-beskouing in teenstelling met ‘n Godgeskepte lewenspatroon.

Terwyl die woord ideologie, afgelei van: Idea..beeld.... logos...woord, wat die betekenis van ‘n bepaalde denkwyse van lewens-en-wêreldbeskouing het, is Nasionalisme ‘n Godgeskape vaste lewenspatroon wat nie deur die mens uitgedink is nie. Nasionalis=afgelei van: Natio...volk, ras; eie aan; behorende tot; kenmerkend van ‘n nasie; nie uitheems nie; inheems; raseg; vaderlandsgesind. (HAT)

Die mensuitgedinkte lewensvorme as teenhang van die nasionalisme is die Humanisme, Kommunisme, Sosialisme, Liberalisme, almal terme waar die individu sentraal staan en al hierdie stelsels daarop gerig is om die individu te bevoordeel in terme van die sogenaamde gelykheid en vryheidsbeginsel van onbegrensde broederskap en godsdiensvryheid wat uiteindelik moet uitloop in een godsdiens, een geldstelsel en een wêreldregering. Die “We are One” beginsel.

U en ek kon nie kies waar ons gebore moes word nie. Ons het ook nie ‘n keuse gehad oor watter ras of volk ons wou wees nie. Selfs die taal wat ons vandag praat het ons keuseloos ge-erf! God het ons binne ‘n bepaalde volksverband geplaas. Erkenning en handhawing daarvan, dít is Nasionalisme!

Die Vrede van Versailles (1919)

Een van die belangrikste kenmerke van dieVredesverdrag van Versailles na die eind van die Tweede Wêreld Oorlog, sowel as van die daaropvolgende verdrae met die ander moondhede, was die aanvaarding van die nasionaliteitsbeginsel. Daar is selfs gepoog om die kaart van Europa opnuut te teken volgens die natuurlike grense van volk en taal en nie volgens die ou oorweging van magsewewig nie. Nuwe state is sover moontlik só gevorm dat hulle net één volk sou insluit!

Europa na tweede wereldoorlogdownloadSTATEVERDELING.

Dit is nodig om die gebiedsreëlings vervat in die verskillende verdrae op te som. Duitsland het Elsas-Lotharinge aan Frankryk en 'n klein stukkie grondgebied aan België afgestaan, en 'n deel van Sleeswyk is aan Denemarke teruggegee, nadat 'n volkstemming gehou is. Die Saarvallei met sy waardevolle steenkoolvelde sou deur Frankryk vyftien jaar lank beset word. Pole is as afsonderlike republiek opgerig en het van Duitsland 'n groot stuk van Opper-Silesië, die merendeel van Posen en Wes-Pruise verkry.

 

Oos-Pruise is dus van die res van Duitsland afgesny en aan Pole is 'n ,,korridor" of deurgang na die Oossee gegee. Danzig, wat in hierdie strook geleë was, is tot vrystad verklaar ten einde die Pole in staat te stel om sy dokke te gebruik en die spoorweg te beheer. Duitsland het altesame omtrent een-sewende van sy grondgebied en bevolking in Europaverloor. Die Geallieerdes was sterk voorstanders van die nasionaliteitsbeginsel. Die toepassing van hierdie beginsel in die geval van die Oostenrykse keiserryk het beteken dat hy feitlik uitmekaar geruk is en dat Oostenryk 'n verarmde staat geword het. Galicië is aan Pole gegee.

 

Boheme en Morawië en 'n stuk Hongaarse gebied is tot die nuwe Slawiese staat Tsjeggo-Slowakye gevorm waarin daar ook 'n groot aantal Duitsers was. Serwië is vergroot deur die insluiting van die Slawe in die suide van Oostenrykse keiserryk en verenig met Montenegro, Bosnië en Herzegowina. Hy word toe die nuwe staat Joego-Slawië onder die koning van Serwië. Triest, Istrië en die Trentino tesame met die Duitssprekende distrik Botzen is aan Italië gegee. Dalmasië, ten suide van Fiume, is deur Italië vurig begeer, maar is aan Joego-Slawië gegee. Dit het later baie kwaaie gevoelens veroorsaak. Uiteindelik het Italië Fiume gekry. Op hierdie wyse het Oostenryk 'n onbeduidende moondheid geword, wat heeltemal van die see afgesny is. Ten einde te verhoed dat die ses miljoen Duitsers in Oostenryk weer by Duitsland aansluit, is daar- bepaal dat sodanige vereniging slegs met die toestemming van die Raad van die Volkebond sou mag geskied.

Roemenië het groot aanwinste van hulpbronne en bevolking van Hongarye verkry. Hy het die hele Seweburge met sy uitgestrekte woude en waardevolle ertslae gekry. Daarbenewens het hy grondgebied van Oostenryk teruggekry en Bessarabië van Rusland. Die grootte van sy grondgebied is dus feitlik verdubbel. Bulgarye moes gebied aan beide Joego-Slawië en Griekeland afstaan en is van die Egeïese See afgesny.

 

In die noorde het Estland, Letland en Litaue, wat voorheen Russiese Oossee-provinsies was, onafhanklike state geword. Finland se onafhanklikheid is ten tyde van die Russiese Rewolusie in 1917 erken. Duitsland moes al sy kolonies aan Groot-Brittanje, België, Frankryk en Japan afstaan. Verder het Turkye Sirië, Mesopotamië en Arabië verloor. Die Duitse en die Turkse kolonies, met uitsondering van Arabië, wat tot 'n onafhanklike staat gevorm is, is onder die beheer van verskeie state geplaas, wat mandate van die Volkebond aanvaar het. Só is Palestina as 'n mandaatgebied aan Brittanje gegee en het dit 'n tuiste vir die herstelde Joodse volk geword. Die Unie van Suid-Afrika sou vir Duits-Suidwes-Afrika verantwoordelik wees.(Wikipedia)

KOERSVERANDERING!

Dit is duidelik dat Harold Macmillan se Winds of Change beplan en bedoel was om ‘n koersverandering in te lui. Dr, Verwoerd se intelligensie en standvastigheid om te bly by die beginsel waaraan hy geglo het, maar veral sy waarskuwing aan MacMillan dat die beleid wat hy deur sy beginsel van verandering hier kom probeer afdwing het, tot nadeel nie net vir Suid Afrika nie, maar vir die hele blanke wêreld gaan wees, was ‘n bedreiging vir die magte van die duisternis se planne! “Verwoerd must go!” Was die slagkreet.

Na die sluipmoord op dr Verwoerd was sy opvolgers almal swakkelinge en nie instaat om die aanslag te weerstaan nie. Plaaslik en internasionaal was die aanslag op Nasionalisme diabolies gestruktureerd deur die “ismes” daarvoor aan te wend waardeur feitlik die hele wêreld oortuig is dat dit ondersteun moet word.

Duitsers ontevrede met MerkelbeleidKENTERING

Op die vooraand van die duistermagte se suksesvolle voltooiing van hulle aanslag, kom daar egter ‘n kentering! Oral is Nasionalisme besig om te ontwaak en in opstand te kom as gevolg van die negatiewe resultate van die “Winds of Change”

Wat in Suid Afrika nodig is, is dat ons Afrikanervolk sal terugkeer na Nasionalisme en ophou om verdeel te word deur organisasies wat onophoudelik poog om “polities korrek” op te tree. Ons vryheid kan nie verkry word deur die simptome van ons politieke afwyking te probeer herstel of aan bande te lê nie! In dieselfde asem ondersteun en poog hulle om die veranderings wat plaasgevind het instand te hou en te maak werk terwyl alles nou al vir 24 jaar daarop dui dat dit nie moontlik is nie!

Om te onttrek aan almal wat nie meer vertrou word nie en die wantroue toe te laat om jou ontbeerde bydrae tot die stryd dan daardeur te regverdig, is ook niks werd nie. As ons niks doen nie, gebeur daar niks nie! Keer terug na die beginsels wat ons Afrikanervolk tot hoë hoogtes instaat gestel het! Hervestig u huisaltaar en dien ons Hemelse Vader volgens die riglyne wat Hy vir ons voorsien het! Ons kan nie alles vir almal wees nie, maar ons kan suksesvol wees as kinders van die enigste Vader wat instaat is en die wil het om ons opnuut te help indien ons aan Hom gehoorsaam is!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie