1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6451635

Besoekers aanlyn

Ons het 25 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

U IS ‘N GOD WAT SIEN

BybelGénesis 16:1-16

Toe noem sy die Naam van die HERE wat met haar gespreek het: U is n God wat sien. Want sy het gesê: Het ek hier ook gesien na Hom wat my sien? (:13).

Sou die Here in vers 8 van die gelese gedeelte vir Hagar na haar haar omstandighede vra omrede Hy werklik nie kennis dra van haar doen en late nie? Sou Hy, wat vir Hagar op haar naam aanspreek, dan nie ook bewus wees van haar omstandighede nie? God was natuurlik bewus van Hagar se situasie en dit is juis waarom Hy Hom tot haar gewend het. Hy het in Sy grote barmhartigheid Sy reddende en vertroostende Hand na Hagar uitgestrek.

Die Here vra vir Hagar na haar omstandighede. Hy wil hê dat sy in afhanklikheid haar saak aan Hom moet voorlê ten spyte daarvan dat Hy alreeds daarvan kennis dra. Dit is inderdaad ook n les wat ons ter harte moet neem. Ons dink soms dat God in elk geval van alles weet. Hy weet dus van die probleme en die hartseer en swaarkry in my lewe. En as Hy iets daaraan wil doen, is dit goed en reg. Maar as Hy nie help nie, is dit ook maar daarna toe. Hierdie is n gerieflike siening wanneer ons te lui is om in gebed met God te worstel. Ons wil onsself nie met geestelike bagasie opsaal wat vir ons uitputtend en vermoeiend kan wees nie en ignoreer daarom die uitnodiging in Ps. 50:15:en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.

U sal dalk nou vir my sê: Jy weet, ek het al soveel male gebid en dan het God my nie gehelp soos wat ek verwag het nie. Ek bid eerder nie, want dan is daar nie die teleurstelling van onverhoorde gebede nie. Ek wil hê dat u moet terug dink aan daardie gebede. Was dit ware gebede wat met opregtheid en in diepe afhanklikheid en ootmoed tot God gerig was? Of was dit, hoewel u dit dalk nie in die omstandighede besef het nie, u eie wil wat u voorskriftelik op God wou afdwing al was dit dalk in die vorm van n gebed vermom?

Die God van die Bybel die Drie-Enige God Vader, Seun en Heilige Gees is n barmhartige en genadige God wat met Sy kinders bemoeienis maak. Hy het medelye met ons swakhede en meegevoel moet ons hartseer en pyn. Ons besef opnuut uit Hagar se situasie dat God n Ontfermer is. Hy het in haar moedeloosheid, hartseer en alleenheid opgetree om haar te bemoedig en aan haar raad te gee. Dink ook hoedat Jesus gehuil het toe hy Maria en Martha en hul geliefdes se seerkry aanskou het met Lasarus se dood. En hoedat Hy telkens die skare jammer gekry het omdat hul moeg en uitgeput was wanneer hulle na Hom gaan luister het.

U kan seker wees dat as God se kind het Hy ook n innige meegevoel met u. Hy is n God is wat alles raaksien en dit sluit in wat in u lewe gebeur. Hy sien daardie dade van liefde wat u verrig en wat ongesiens by u geliefdes verbygaan. Hy sien die vrae in u hart wat diep verborge bly. Hy sien ook u stryd in hierdie lewe. Maar net soos Hagar, sal u nie van u beproewinge kan wegvlug nie. Wend u tot God en vertel aan Hom waarmee u in hierdie lewe worstel. Stort u hart voor Hom uit! Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor sy aangesig! God is n toevlug vir ons. Sela. (Ps. 62:9).

Gaan in geloof met u sorge na die Here. Nader tot God met n hart wat onverdeeld op Hom gerig is. Hoop op God, glo in God en wag op God! En mag u geduldige en ootmoedige hoop op God met kragtige dade van redding en troos uit God se Hand beloon word. want die HERE sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is;... (2 Kron. 16:9).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie