1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6451596

Besoekers aanlyn

Ons het 18 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

REËNBOOGNASIE - NET IN DIE KOPPE VAN SOSIALISTE EN KOMMUNISTE

ons was ons is ons sal weesMEV. ELISE JAARSMA: " 'n REËNBOOGNASIE WERK NÊRENS EN BESTAAN NET IN DIE KOPPE VAN SOSIALISTE EN KOMMUNISTE, EN WORD AANGEHAAL OM KINDERS EN DIE BANGES TE PROBEER FLOUS".

In hierdie tweede vraaggesprek in die Nederlands sal ons aan mevrou Jaarsma (skuilnaam) vrae stel oor haar siening wat betref die sg. reënboognasie wat sowel in Europa as in Suid Afrika 'n voldwonge feit is danksy die bose kragte wat dit moontlik gemaak het.

"Mevrouw Jaarsma waarom kan zo'n veelkleurige samenleving niet werken?"

"Op zich is het best mogelijk om samen te leven met meerdere culturen zolang de identiteit en de cultuur van het gastland gerespecteerd worden. Ik doel hier dus beslist niet op het bonte allegaartje  dat  door de politiek correcten 'regenboognatie' wordt genoemd, want dat maatschappijmodel heeft alleen maar ellende gebracht. Alleen indien men zich aanpast aan de normen, waarden en gebruiken van het gastland kunnen vele mensen uit verschillende culturen best samenleven. Hier in Nederland en overal in de wereld is te zien dat het de islamitische bevolkingsgroep is die altijd iets veranderd wil hebben om dichterbij het einddoel te komen. Via veranderingen in cultuur, wetgeving en instituten willen ze uiteindelijk hun totalitaire ideologie aan ons opdringen."

"We nemen aan dat het bericht dat zowel de Partij voor de Vrijheid als de Staatkundig Gereformeerde Partij er voor gezorgd hebben dat de Nederlandse Driekleur voortaan in de Tweede Kamer mag prijken u als muziek in de oren klonk. Zou dit loffelijke streven ons weer een stukje van onze door links afgenomen identiteit terug kunnen geven?"

"Dat de vlag terug is, is zeker door mij met lof ontvangen. Dat is een goede eerste stap. De volgende stap is de politici met dubbele paspoorten uit de Tweede Kamer. Kamerleden met een dubbel paspoort hebben ook een dubbele loyaliteit. Indien het op keuzes aankomt blijft in het ongewisse waar hun loyaliteit ligt.

die dietse vlag

 

Ik ben voorts van mening dat zowel de Nederlandse Driekleur, de Vlaamse Leeuw vlag als de Afrikaanse Republiekvlag en de Transvaalse Vierkleur, landen een eigen identiteit geven. Dat de Partij voor de Dieren, de PVV en SGP niet heeft gesteund zegt m.i. genoeg over hoe zij over deze eigen identiteit denken".

"De politiek correcten blijven nochtans beweren dat er best wel samen te leven valt in zo'n smeltkroes van verschillende culturen. Zijn ze nu gewoon naïef of zit er meer achter?"

"Persoonlijk vind ik ze naïef wanneer ze denken dat je zonder duidelijk respect voor wie of wat dan ook en bepaalde regels voor het gastland samen kunt leven. Een land zou geen aanpassingen hoeven te doen voor mensen die nieuw zijn. De identiteit en cultuur van een land maakt het land juist zo mooi en speciaal en dat moet behouden blijven.

Waarom het niet gaat is omdat er namelijk in elke cultuur verschillen zijn, Vele daarvan zijn zichtbaar en andere zitten dieper en gaan meer bepaald over normen en waarden. Normen zijn de regels voor goed gedrag die gelden binnen een bepaalde culturele groep. En er zijn nu eenmaal cultuurgroepen die gedrag vertonen wat niet valt onder wat wij verstaan onder goed gedrag.Een goed voorbeeld zijn de rellen in Rotterdam waar Turken vernielingen aanrichten en dit weekend nog bendes Marokkanen die hebben huisgehouden en zowel in Nederland als in België het verkeer tegenhielden, straatmeubilair kapot sloegen en winkels van niet- moslims plunderden.

Waarden zijn voor mij gemeenschappelijke overtuigingen binnen een groep, en bij de islamitische bevolking staan die waarden haaks ten opzichte van de Nederlandse waarden. Wij zien niet -of anders gelovigen namelijk niet als dé vijand.

Verder zijn er nog grondaannames binnen een cultuur, de algemeen geaccepteerde basisprincipes over goed en kwaad, rationeel of irrationeel, normaal of abnormaal. Ook deze aannames van de islamieten gaan lijnrecht in tegen die van ons. Wij Nederlanders vinden het namelijk niet normaal dat je mensen beroofd, inbraken pleegt, vrouwen aanrandt of verkracht, auto’s in de fik steekt en onschuldige mensen slachtoffer maakt van een totalitaire ideologie die, zo is gebleken erop uit is verwarring te stichten en chaos te veroorzaken en uiteindelijk te domineren".

"Het is opvallend dat zowel in Zuid Afrika als in Nederland en Vlaanderen naarmate zo'n multiculturele samenleving een feit was, de misdaadcijfers drastisch zijn gestegen. Kunt u de lezers vertellen wat de oorzaak hiervan is?"

"Zoals hierboven beschreven hebben bevolkingsgroepen van een bepaalde cultuur andere normen en waarden dan de onze. Ruim 60 % van de gedetineerden is van allochtone afkomst in Nederland  maar ook in Vlaanderen. De cijfers over vooral islamitisch gerelateerde misdrijven worden onder de pet gehouden, aangiftes worden niet opgenomen want zo staat in de resolutie van Straatsburg, dat er niets in de weg gelegd mag worden om de Arabische immigratie te bevorderen en de moslims de ruimte moeten krijgen om hun cultuur naar Europa te brengen. Ik verwijs hierbij even naar het tweede deel van uw voorgaande vraag.

de gifpylOok wordt er met twee maten gemeten in onze rechtbanken. Moslims worden dikwijls minder hard gestraft voor hetzelfde vergrijp dan een Nederlander en daar moet echt iets aan veranderen. Het zou andersom moeten zijn. Pas dan geef je een krachtig signaal en dwing je ook tegelijkertijd beter gedrag af bij de criminele moslims. Voor zover ik het kan bekijken hebben de eurofiele politici blijkbaar andere plannen".

Moslims en socialisten lijken in de reeds genoemde landen twee handen op één buik te zijn. Wat verbindt hen met elkaar?"

"Er zou inderdaad sprake zijn van een soort verbinding tussen die twee wat gebaseerd is op de Jodenhaat of het antizionisme en tegen de staat Israël maar ik denk dat ook de socialisten zich moeten afvragen of ze niet bij wijze van spreken de krokodil voeren in de hoop om als laatste opgegeten te worden.

De islam is namelijk een totalitaire ideologie die al 1400 jaar aan het proberen is om totale controle over de wereld te krijgen en de EU helpt nu daaraan mee in Europa. De islam ziet een niet- of anders gelovige als de vijand.  Ik zeg tegen iedereen die nog in een diepe slaap is: wordt wakker en zie de realiteit onder ogen.

Wat die twee verder verbindt is het geld van de Jood Soros, want zowel de socialisten maar ook moslims krijgen geld van Soros z'n organisaties, via de EU of via giften aan multiculturele organisaties en natuurlijk doen de media ook een duit in het zakje".

"Dit bondgenootschap wil ook komaf maken met tradities zoals Geloftedag, Republiekdag, Kerstfeest en de Vlaamse Feestdag maar staan wel te juichen bij Verzoeningsdag, Suiker- en Offer 'feest' en een dag waarop de multiculturele samenleving positief wordt belicht. Zou je kunnen stellen dat ze geen liefde hebben voor de culturele tradities en gebruiken van hun land?"

"Ik denk dat ze inderdaad geen respect hebben voor de cultuur en tradities van het gastland. Er zijn bijvoorbeeld al jarenlang dwazen die Zwarte Piet weg willen hebben. Ikzelf ben van mening dat dit nooit gaat lukken.Hieruit blijkt maar weer dat ze niets hebben met het land waarin ze zich bevinden.

Mijns inziens behoor je je aan te passen aan het land waar je woont of asiel hebt aangevraagd en dankbaar bent voor de tweede kans die je krijgt. Over dat Offer 'feest' kan ik maar een ding zeggen. Het zou in alle opzichten verboden moeten worden in ons landen. De kelen van de schapen worden doorgesneden, de dieren bloeden dood en daar staat de gehele moslimpopulatie naar te kijken en wordt er blij van. Dat noem ik onoverkomelijke cultuurverschillen. Zulke middeleeuwse gebruiken zijn volkomen normaal in islamitische landen. In Nederland en Vlaanderen zou er geen plek voor moeten zijn.

Het lijkt het me trouwens helemaal geen slecht idee om, net zoals nu met monumenten al het geval is, alle Nederlandse en Vlaamse tradities en gebruiken die nu eenmaal bij die landen horen zoals Sinterklaas en Zwarte Piet, Kerstmis en Oud & Nieuw te beschermen door ze bijvoorbeeld op de lijst van immaterieel erfgoed te zetten".

"Wat zou er volgens u moeten gebeuren om voor eens en voorgoed van zo'n regenboognatie af te geraken?"

"Ik beperk me hier even op Nederland. Er zou een rechts, meer nationalistisch kabinet moeten komen dat het geld van de Nederlanders uitgeeft aan de heropbouw van ons land en aan het Nederlandse volk. Uit de EU stappen is zeer noodzakelijk en hoognodig en het zou beter zijn voor Nederland.  De regie over Nederland moet weer terug naar Den Haag. Liever eenmalig hoge kosten dan nog heel veel jaren miljarden blijven betalen aan een dictatuur, die drijft op de plannen van de zogenaamde elites zoals de Rothschilds, Soros, de Bilderberggroep en nog wat andere miljonairs en miljardairs 

De grenzen zouden dicht moeten om de veiligheid van de Nederlandse bevolking te waarborgen. Verder moet het opvangen van economische gelukzoekers stoppen en moeten de voorwaarden wat betreft de opvang aangepast worden. Neem nu die zogenaamde bed, bad en broodregeling voor illegalen. Dit is toch een belachelijke regeling. Die mensen - het woord zegt het al- zijn hier illegaal en hebben hier niets meer te zoeken in Nederland of Vlaanderen  en moeten dus gewoon wegwezen. Die regeling vind ik echt het meest belachelijke geldverslindende project aller tijden.

Dan zijn er ook nog de levenslange bijstandsuitkeringen, ook wel allochtonenuitkering genoemd, voor al die gelukzoekers waardoor het zorgsysteem, dat zo zorgvuldig is opgebouwd door onze strijdbare voorouders, uiteindelijk failliet zal gaan omdat nu al bijna 70% van alle bijstandsuitkeringen naar allochtonen gaat en de aanvragen niet zullen stoppen als we op de oude voet verder gaan.

De Nederlanders en Vlamingen moeten mijns inziens allemaal in opstand komen tegen de waanzin van “onze” reeds genoemde eurofiele en ondemocratische politici die op hun de prioriteitenlijstje diversiteit, heel hoog in het vaandel hebben staan".

'We danken u wederom voor dit boeiende vraaggesprek en weeral veel sterkte in de strijd".

"Dit is geheel wederzijds. Laten we hopen dat het 'nieuwe' Zuid Afrika spoedig tot het verleden zal behoren".

Klik asb. op die skakel om die boek Nederland Ons Land te bestel: http://www.boekenbestellen.nl/boek/nederland-ons-land/23580

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie