1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6510179

Besoekers aanlyn

Ons het 33 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

‘N LEWENSLES WAT GERUS OOR EN OOR GEHOOR KAN WORD

Martelare van die AfrikanervolkEERBEHOUD GAAN BO DIE LEWE UIT!

As versterking vIr die wankelmoediges, verraaiers, hensoppers, joiners, saamwerkers, saampraters liberales, humaniste en selfs sommige nasionaliste in ons volkslewe,..... eerbehoud gaan bo die lewe uit!

As daar niks is waarvoor jy bereid is om te sterwe nie, behoort daar ook niks te wees waarvoor jy bereid moet wees om te lewe nie! Hierdie lewenswaarheid vind ’n mens slegs by toegewyde en opregte gelowige mense wat ernstig is oor waarheid en reg en geregtigheid. Hulle is dan gewoonlik ook diegene wat op brandstapels en in leeukuile gesterf het vir dit waarin hulle geglo het.

F.W. de Klerk se oorgaweDie afwyking van die Afrikanerleierkorps van reg en geregtigheid, wat na die moord op dr. H.F.Verwoerd die Afrikanervolk moes voorgaan, het tot ’n eerlose, ongeregtige en ilegitieme politieke oorname aanleiding gegee omdat hulle eerder bereid was om te bly lewe vir ’n sekulêre en wêreld-dienstige lewens-en-wêreldbeskouing, wat hand-oor-hand besig is om die Afrikanervolk eerloos uit te wis! Is dit die regte plek om te wees?

As ons eerlik met onsself wil wees, kan die verval van sedelikheid, moraliteit, ons taalgebruik, die ooglopende agteruitgang in die opvoeding en skoolopleiding van ons kinders, die instandhouding van en beplanning en voorsiening van infrastruktuur, gesondheidsorg, krag en water en welke ander dienstevoorsiening wat u kan bedink, verantwoordbaar reg wees?

Indien dit wat hierbo staan verkeerd is, waarom dan terugdeins van gesamentlike verset? As die verwydering van “apartheid” reg was, waarom dan die huidige verval? Was hierdie gevolge dan nie by herhaling deur ons vorige volksleiers duidelik beredeneer en vir ons uitgespel nie? As “apartheid” so verkeerd was dat dit vervang moes word, hoe verklaar ons die voorspoed en vooruitgang onder daardie beleid sedert 1948, tot by die sluipmoord op dr. Verwoerd.... ook vir die swart en gekeurde volke in Suid Afrika?

Is dit dan reg as mense wat nie die wil of vermoë gehad het om dieselfde beskawingspeil as die blanke in Suid Afrika te bereik nie, deur een-mens-een-stemstelsel gelyk te beregtig sodat hulle, (volgens verwagting en voorspelling) dit wat totstand gebring is deur ons volk, van ons te ontneem en dit te vernietig, ook ten koste van hulleself?

Was die onwrikbare standvastigheid om staande te bly teen die hele wêreld se aanslae op die beleid van afsonderlike ontwikkeling dan nie reg in die lig van die geskiedenislesse uit Afrika nie? Is die bewys van die regte benadering dan nie deur die sigbare en gedokumenteerde vooruitgang en voorspoed deur daardie beleid vasgelê nie? Die bewys van die onreg van die fatale moedswillige politieke abdikasie as teenvoeter vir “apartheid”, waarvan die “voorspoed” nou in die stof lê nie?

Dit is duidelik dat toegee aan die wêreld se eise, alles wat mooi en goed en reg was en wat nou in die stof lê, nie in belang van ons volk en ons land was nie. Inteendeel het dit nou die bespotting van die wêreld geword!

Het vleeslike begeertes, die dranksug, dwelmgebruik, vermaaklikheid, vrymesselary en ander geheime organisasies, sportgod, vloekery, ontug en huweliksontrou, saamwoon as man en vrou buite die huwelik, homoseksualisme, selfde geslag huwelike en dergelike meer, die riglyne van God’s Woord geheel en al vervang? Onreg bo reg, eie sin en eie wil bo God se wil? Is ons lewensideaal om ons ewigheidsbestemming te bereik volgens ons hemelse Vader se riglyne in die wyle van sewentig of tagtig jaar hier op die aarde, só deur die sin en wil van die wêreld vertroebel dat dit ons norm geword het?

As ons ons seile na die wind span, met die stroom saamgaan, toegee, weggee en oorgee, sal dit as verskoning of regverdiging kan dien oor waarom dit wat ooglopend verkeerd is en rondom of selfs met ons gebeur, nie ons skuld is nie? Het die Afrikanervolk se behoefte om in sy eie land oor homself te regeer volgens sy eie aard en behoefte, in die riglyne van die verdwaalde aardse kerke opgegaan?

EENDRAG maak magKom Afrikaner! Kom laat ons weer in die bres gaan staan! In die bres vir God-Drie-Enig en sy gebod! Uit dankbaarheid vir Sy onmeetbare barmhartigheid en genade wat vir ons beskikbaar is en verkry deur die offer van Sy Seun, ons Verlosser en Voorspraak! In die bres vir dit wat reg en regverdig is en in verset teen dit wat ooglopend verkeerd is! In die bres vir ons lannd, ons volk en ons taal! Ons voorgeslag het! Hulle het dit beskou as hulle verantwoordelikheid teenoor ons wat vandag nog leef! Hulle het hulle bloed en lewens geoffer!

Het ons nie ook ‘n verantwoordelikheid vir dit wat ons uit God se Hand ontvang het nie? Deur ons te probeer oortuig om ons land prys te gee en te soebat by ‘n ongelowige terroristebende vir ‘n stukkie grond vir ‘n volkstaatjie is om vir God te sêdat Hy ons met te veel geseën het! Om te erken dat ons dit nie meer kan behartig nie! Ons talent van tien te veruil vir een en dit nog te gaan begrawe terwyl daar ‘n opgetekende geskiedenis is van eeue waarin ‘n republiek tot stand gebring is met die hulp van ons hemelse Vader! Quo Vadis Afrikaner? Mag God ons harte van klip self verwyder en vervang met harte van vlees en ons daartoe in staat stel om weer ons knieëin ootmoet voor Hom te buig as ‘n volk wat deur Hom in aansyn geroep is vir ‘n bepaalde doel in Afrika!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie