1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6510106

Besoekers aanlyn

Ons het 11 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WEES VERGENOEGD

Bybel1 Konings 21:1-29

En jy moet met hom spreek en sê: So sê die HERE: Het jy doodgeslaan en ook in besit geneem? Verder moet jy met hom spreek en sê: So spreek die HERE: Op die plek waar die honde die bloed van Nabot gelek het, sal die honde ook jou eie bloed lek. (:19).

Daar is min dinge wat n mens so ongelukkig kan maak en kan aftakel as onvergenoegdheid. Daarbenewens rig onvergenoegdheid ook groot skade in menselewens aan.

Ons dink maar aan koning Dawid wat Bátseba, die vrou van Uria begeer het. Hy het nie oor hierdie sondige begeerte wat na hom lê en loer het, geheers nie. Dit het uiteindelik daartoe aanleiding gegee dat sy begeerte tot bedrog, leuens en moord aanleiding gegee het ten einde hierdie begeerte te voed.

Dawid was egter nie die enigste koning van Israel wat hierdie fout begaan het nie. Ons lees in 1 Konings 21 van koning Agab wat graag die wingerd van Nabot wou bekom. Nabot was nie bereid om van sy erfdeel afstand te doen nie. Geensins anders as in die geval van koning Dawid nie, het hierdie sondige begeerte van Agab na die eiendom van n ander ook aanleiding gegee tot leuens, bedrog en uiteindelik die moord op Nabot.

Alhoewel beide konings uiteindelik dít wat hulle begeer het wel bekom het, was dit nie sonder dat hulle n duur prys daarvoor moes betaal nie. Dawid het die smart ervaar van n kind wat hy aan die dood moes afstaan en daarna was sy vredevolle koningskap deur sy eie seun bedreig! Koning Agab het ook wel die wingerd van Nabot ontvang, maar dit sou ten koste van sy koningskap en sy hele nageslag (wat uitgeroei sou word) wees. Dit is allermins n moeilike som om te maak dat die prys wat betaal sou word vir dit wat onregmatig bekom is beslis nie die moeite werd was nie.

Dit is ongelukkig waar dat onvergenoegdheid ook in ons hedendaagse samelewing nie n vreemde gesig is nie. Ons as gelowiges moet egter hierteen waak. Ons leer uit die Woord van God in geen onduidelike taal watter skade dit in mense se lewens veroorsaak.

Onvergenoegdheid het tot gevolg dat ek die mooi en kosbare dinge in my eie lewe nie meer raaksien en waardeer nie. Dit sal bes moontlik tot gevolg hê dat ek dan baie daarvan kan verloor en om dan later daaroor vir myself of ander kwaad te wees, sal dit wat verloor is ewe min terugbring.

Dit is nie nodig dat gelowiges altyd net moet swaarkry en ellende ervaar nie. Inteendeel, ons leer dat God n vaderhart het en dat Hy ons liefhet en die goeie nie onnodig van ons sal terughou nie. Maar Hy weet beter as enige van ons watter gawes tot ons heil en watter tot ons onheil sal wees. Dit is daarom dat ons ons begeertes in gebed en smeking met danksegging voor Hom kan bring in die wete dat Hy in Sy alwetendheid sal voorsien, maar sonder om toe te gee aan daardie versoeke van ons wat vir ons onheil sal bring. Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom n klip sal gee; en as hy n vis vra, aan hom n slang sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid! (Matt. 7:9-11).

Kom ons eer die Here deur hierdie riglyn van Matthéüs 7 te volg. Ons eer Hom wanneer ons ons behoeftes en begeertes in gebed na Hom bring omdat ons daardeur ons vertroue op Hom stel en ons afhanklikheid van Hom erken. Ons eer Hom selfs meer wanneer ons vergenoegd is met daardie deel wat Hy vir ons afmeet omdat ons daardeur erken dat Hy beter as onsself weet wat goed is vir ons en daarom mos dat ons Hom met reg ons HERE noem!

n Mens wat vergenoegd is, is tevrede. n Mens wat tevrede is, is gelukkig. En ek weet nie van n goeie vader wat sy kinders nie gelukkig wil sien nie - daarom dat ons só uitdruklik deur die Woord van God daarin onderrig word om vergenoegd te wees.

Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. (Fil. 4:11).

Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is n groot wins. (1 Tim. 6:6).

Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. (Heb. 13:5).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie