1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6509029

Besoekers aanlyn

Ons het 13 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE LEWENSBROOD AAN ONS GESKENK

BybelJoh. 6:22-59

Jesus antwoord hulle en sê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, julle soek My nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. (:26).

In die eerste gedeelte van die boek Johannes (verse 1 tot 15) lees ons hoedat Jesus met vyf brode en twee vissies n skare van omtrent vyfduisend in getal tot versadiging gevoed het. Die volgende dag was die skare op soek na Jesus en wel nie omdat hulle nie voedsel gehad het nie, maar juis omdat hulle honger was na Sy Woord die brood van die lewe waarmee Hy hulle gevoed het.

 

Die oorgrote meerderheid mense in ons huidige samelewing is só gesteld op die verganklike spys waarvoor gewerk moet word dat hul siele besig is om van honger te sterf. Dit is mos uiters belangrik om elke paar jaar n splinternuwe motor te ry. Wanneer ek nie my kind universiteit toe kan stuur nie is ek mos nie n goeie ouer nie. Ek moet so verskriklik hard werk, want my seun het nou weer n rugbytoer oorsee wat derduisende rande gaan kos. En daarna is dit sussie se hokkietoer wat nog n klein fortuin gaan kos. In die proses vermoei ek myself so en mergel ek myself tot so n mate uit dat ek nie krag oorhou om my gesin geestelik te versorg nie. Inteendeel, ek is self geestelik só afgemat deur die vermoeienis om in die stoflike te voorsien dat ek nie na ander kan omsien nie. Ek sien my huwelik ly skade, my kinders ly skade, maar ek sal hulle mos weer met stoflike dinge gelukkig maak.

Die maklike uitweg hieruit is om dan na n denominasie te soek waar ek dalk Sondae kan hoor dat God net goeie dinge oor my sal laat kom en waar ek n stewige dosis bemoediging van n motiveringspreker kan ontvang. Dit sal my genoeg krag gee om in die komende week myself weer ten behoewe van die verganklike af te mat. Hierdie spreker sal bes moontlik die teksvers in Johannes 10:10 pragtig kan verdraai sodat dit uitsluitlik op die stoflike van toepassing blyk te wees. ...Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Gerieflikheidshalwe word die woorde van Jesus in Lukas 12:15 verswyg: En Hy sê vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. 

Jesus Christus het ons dan juis kom leer dat die lewe oor veel meer as net die stoflike en verganklike dinge gaan. Hy het inderdaad gekom om aan sondaars die lewe en oorvloed te gee. Só het Hy byvoorbeeld vir Saggéüs tot inkeer gebring sodat hy die lewe kon beërwe al sou dit beteken dat hy van sy verganklike rykdom wat hy deur onregverdige wins verwerf het, afstand moes doen. Daarenteen het die ryk jongman verkies om sy stoflike besittings eerder te koester as om die brood van die lewe wat Jesus hom aangebied het te neem. En toe Jesus dit hoor, antwoord Hy hom: Nog een ding ontbreek jou verkoop alles wat jy het, en verdeel dit onder die armes, en jy sal n skat in die hemel hê; kom dan hier, volg My. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. (Luk. 18:22&23).

Sou dit dan beteken dat dit n sonde is om welaf te wees? Glad nie. Ons dink byvoorbeeld aan Abraham en Job wat welaf mense was. Tog was hulle baie lief vir God en het Hom met n opregte hart gevrees. Dit is egter verkeerd om finansiële voorspoed ten koste van jou geestelike welsyn na te jaag. Dit beteken dat dit wél sonde is om só behep te wees met die verganklike en stoflike dinge in die lewe dat u godsdiens op die beste dag maar net uit gewoonte beoefen word terwyl u nooit meer ernstig soek na ware geestelike voedsel tot versadiging van u siel nie.

Dit is tog algemene kennis dat u sal sterf indien u vir n paar dae sonder water moet klaarkom. Eweneens is dit algemene kennis dat u sal sterf indien u vir geruime tyd lank nie voedsel het om te eet nie. En oor al hierdie dinge is ons besorg. Ons verwag egter dat ons geestelik sterk sal bly selfs ten spyte daarvan dat ons nie geestelike voedsel inneem nie? Waarom verkeer ons onder hierdie wanindruk dat ons geestelik nie sal sterf as ons nie met geestelike voedsel versorg word nie? Dink maar aan Jesus se woorde aan die Satan wat Hom in die woestyn versoek het. Maar Jesus antwoord en sê vir hom: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. (Luk. 4:4).

Mag u ook vandag opnuut hierdie gawe uit God se Hand met albei u hande aangryp en op n gereelde grondslag tot versadiging daarvan gebruik. My wens is verder dat nie u alleen hierdie brood van die lewe tot versadiging sal neem nie, maar dat u dit ook met u gesin en geliefdes sal deel en hulle ook hul geestelike honger sal versorg. Dit is immers die vader van elke huis se plig om nie net in sy gesin se stoflike behoeftes te voorsien nie, maar om hul ook gereeld die brood van die lewe tot versadiging met hulle te deel.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie