1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6510988

Besoekers aanlyn

Ons het 20 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

GODSLASTERAAR - "JEBROER" TEIKEN OUDDORP

hendrik herweijerRAADSLID MNR. HENDRIK HERWEIJER: "ONS SGP FAKSIE GOOI WAL TEEN HIERDIE GODSLASTERAAR".

Op Woensdag 19 Julie wil die 'kunstenaar' Jebroer (Jouboetie) glo na die Suid Hollandse dorpie Ouddorp kom. Dit is bekend dat hy baie lief is vir sy t-hemde met tekste as 'kind van die duiwel' en liedjies met 'gooi dwelms en drinkgoed oor my kis'. Om die rede was sy koms op Vrydag 28 April na die dorpie Hardinxveld wat ook in die provinsie Suid Holland geleë is ongewens.

Met 'Jebroer' wat eintlik Tim Kimman heet, provoseer hierdie 'kunstenaar' veral christene. In die Nederlands word Jesus as Jezus geskryf so dit blyk dat hy goddeloos is.

Na aanleiding van die koms na die eiland Goeree-Overflakkee het die faksie van die Staatkundige Gereformeerde Party versoek om die optrede nie te laat plaasvind nie. Ons het 'n insiggewende vraaggesprek in die Nederlands met die raadslid meneer Hendrik Herweijer.

"Wanneer vernam uw fractie dat deze rapper voornemens was naar Ouddorp te komen?"

"Dat vernamen wij op dinsdag 4 juli. De fractievoorzitter werd toen gebeld door iemand die van het geplande optreden gehoord had en die zijn zorgen daarover wilde delen."

"We nemen aan dat uw fractie meteen actie heeft ondernomen?"

 

Kind van de duiwel   Jebroer

"Dat is juist. Bij geval hadden we diezelfde dag 's avonds fractievergadering. We hebben toen het bericht van de bezorgde beller besproken. We hebben toen besloten om er in de eerstvolgende raadsvergadering (6 juli) mondelinge vragen over te stellen. Een belangrijke reden daarvoor was dat in de teksten van de rapper het gebruik (of beter gezegd: misbruik) van drank en drugs als het ware wordt aangemoedigd, terwijl de gemeentelijke overheid juist probeert om gebruik van drank en drugs door jongeren tegen te gaan."

"Hoe werd er op uw bekommernis gereageerd?"

"Heel verschillend. Van allerlei kanten kwamen steunbetuigingen. Van andere fracties in de gemeenteraad. Van mensen uit de gemeente én ver daarbuiten. Van christenen én van niet-christenen. Zij vonden de teksten van de rapper ook afschuwelijk en waren blij dat wij daar aandacht voor vroegen. Maar er kwamen ook veel negatieve reacties. De teneur daarvan was vooral: 'Waarom willen jullie iets verbieden, terwijl je er zelf toch nooit zou komen?' Daarbij vergat men trouwens dat wij helemaal niets konden verbieden, maar dat we de organisator alleen maar hebben gevraagd om het optreden af te gelasten..."

"Waren er buiten de SGP fractie ook andere politieke partijen die vragen stelden?"

"Andere politieke partijen hebben geen vragen gesteld. Wellicht ook omdat zij toen nog niet wisten van het optreden. Nadien hebben andere politieke partijen (ChristenUnie, CDA, Vitale Kernen Goeree-Overflakkee) wel het voorbeeld van de SGP gevolgd door een brief te sturen naar de ondernemer van de discotheek waarin het optreden zou plaatsvinden."

"Het valt ons op dat het telkens christelijke dorpen en steden zijn waar de Heere nog een factor van betekenis is die met de komst van zulke 'artiesten' te maken krijgen. Is dit het bekende teken aan de wand?"

"Dat vind ik een moeilijke vraag. Dat in onze omgeving nog relatief veel kerkelijke mensen wonen, betekent in elk geval niet dat er betere mensen wonen... Ook die mensen hebben een zondig hart, waarin van nature de duivel woont. En optredens van zulke artiesten vinden aansluiting bij een zondig hart. En de duivel probeert altijd om de voortgang van Gods Koninkrijk te verstoren!"

"Toen de 'artiest' eind april naar Hardinxveld-Giessendam wilde komen ,werd hem te verstaan gegeven dat zijn optreden geen doorgang kon vinden vanwege de vele blasfemische liedteksten. Zou dit feit ook doorslaggevend kunnen zijn om de avond in Ouddorp af te gelasten?"

"De avond is inmiddels afgelast. Ik weet niet wat daarvoor bij de ondernemer precies de doorslag heeft gegeven. De vele indringende signalen die hij vanuit de samenleving heeft gehad, hebben ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld. Ik denk dat de ondernemer heeft ingezien dat dit optreden in de Ouddorpse samenleving totaal niet in goede aarde viel."

"We hebben nog negen dagen te gaan voordat die rapper Goeree-Overflakkee aandoet.Heeft de gemeente al contact gezocht met de organisatie van dat evenement?"

"De burgemeester heeft een gesprek gehad met de ondernemer. Dat gesprek ging echter vooral over de openbare orde en veiligheid ter plaatse van de discotheek. De gemeente heeft formeel namelijk niets te zeggen over de teksten die in een gebouw naar voren worden gebracht."

"We danken u vriendelijk dat u ons te woord wilde staan en wensen u de zegen van de Heere op uw belangrijke werk".

"Dat wensen wij u en de uwen eveneens".ns: Na hierdie vraaggesprek het ons die heuglike nuus ontvang dat die optrede van hierdie rapper gekanseleer is. Die 'kunstenaar' is baie vies hieroor, dog ons mag dit gerus beskou as 'n oorwinning oor die bose

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie