1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6870620

Besoekers aanlyn

Ons het 30 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Taalvoorkeur

WAT ‘N POLITIEKE INSIG!

In  Rapport van 19 Desember 2010 bied Jan-Jan Joubert ‘n artikel met politieke pitkos vir hierdie Kerstyd aan.

Met die  woord “pitkos” verwag ‘n mens kragtige voedsel soos wat die woord veronderstel, en meer nog omdat Jan-Jan dit aanbied spesifiek met die oog op Kerstyd.   Dat Jan-Jan vir Rapport skryf is betekenisvol!   Dat hy egter bereid is om op sy eie beeld as berekende, onpartydige en intelligente joernalis te gaan sit ter wille van die anderkant van die waarheid, is verstommend!

Iemand wat in die Suid Afrikaanse politiek belangstel sal die outobiografië van Pik Botha, Peter Brown en Leon Wessels lees, bloot vir die waarde van die perspektief van hulle politieke geknoei agter die skerms.  ‘n geknoei wat hulle, nou dat die Swartes in “beheer” geplaas is,  as heldedade en met vermetele minagting vir al die leed wat dit veroorsaak het, laat uitbasuin!  Kragtige voedsel is dit bepaald nie!

Dat Jan-Jan  die boek Birth van Harris besing as sou dit wys op die bestiering van die 1994 verkiesing, laat ‘n mens onmiddellik wonder waarvan die man praat!  Was dit nou van die een en ‘n half miljoen méér stemme wat in die verkiesing uitgebring was as wat daar stembriewe gedruk was wat hy as ‘n bestiering beskou?   Of  was die vry en regverdig verklaring daarvan deur Kriegler ten spyte van die ongerymdheid, die bestiering? 

As Peter Harris se boek ons moet herinner hoe na ons aan die afgrond was volgens Jan-Jan se oordeel, en dit ons wys hoe rasseverhoudinge sedert 1994 verbeter het, wonder ‘n mens onwillekeurig of Joubert werklik in Suid Afrika woon.   As  om polities korrek te wees ‘n mens se oordeel só ernstig benewel, moet dit voorwaar ‘n ernstige siekte wees!

Die AVP se be-oordeling van die boek Birth van Peter Haris verskil hemelsbreed van Joubert!

‘N BORDEEL IS NIE BEVORDERLIK VIR KUISHEID NIE!

Op ‘n vraag van wyle mnr. Jaap Marais aan regter Johan Kriegler hoe dit moontlik is dat hy die 1994 verkiesing vry en regverdig kan verklaar as daar een-en-‘n-halfmiljoen meer stemme getel is as waarvoor daar stembriewe gedruk is, was sy antwoord dat daar maar altyd hier en daar ongerymdhede in ‘n verkiesing voorkom. “ ‘n Mens kan nie in ‘n bordeel werk en kuis bly nie” het hy gesê.

Dit is nou sestien jaar later.  Na sestien jaar word dit bekend gemaak dat die regter ingelig was dat ‘n kuberkraker in die verkiesingsnetwerk ingedring het en die stemtotale van sekere partye aangepas het.   Dat hy ook ingelig was met watter persentasies die totale aangepas is en watter effek dit op die uitslag sou hê.  Sy reaksie daarop en hantering daarvan, is beskrywend van sy stelling dat jy nie in ‘n bordeel kan werk en kuis bly nie!  Is dit omdat hy geweet het,......omdat dit so beplan was?   Was hy onder instruksie?  Die minste wat hieruit afgelei kan word is Kriegler se erkenning dat die Onafhanklike Verkiesingskomissie se samestelling vergelykbaar was met ‘n bordeel en dat hy en dié wat daar werksaam was nie “kuis” gebly het nie!

Die AVP hét reeds ‘n berig hieroor die lig laat sien.   Die betekenis van Peter Harris se bekentenis, nou na sestien jaar, is benewens die feit dat dit skokkend is dat enigiemand so iets kon verswyg en nou  geld uit sy  verswyging van die waarheid probeer maak, van soveel waarde om die feitlikheid van die totale korrupte geknoei van die de Klerkregering om die blanke kiesers te mislei te openbaar, dat die onwettigheid van die swart meerderheidsregering aan die groot klok gehang moet word!

 Lees dus die eerste berig weer noukeurig en bedink die bedrog waarmee ons Afrikanervolk aan die neus gelei is!  Oorweeg weer die wyse waarop die VF+ tot stand gekom het, die ANC se gelatenheid om bedrieg te wees uit hulle tweederde meerderheid wat almal verwag het hulle sou kry, en dan die Broederbond se tagtig/twintig benadering.  Die verbysterende uitslag van die ja en nee-stemme tydens die referendum wat die abdikasie van de Klerk vooraf gegaan het, kry nou perspektief!

Die bordeel is veel ouer en baie groter en die gebrek aan “kuisheid” veel omvangryker as wat hoegenaamd besef is!

As hierdie “pitkos” van Jan-Jan Joubert met die oog op Kersfees sy beste oordeel is, het ek nuus vir hom.  As daar iets is wat uit die boek Birthduidelik is, dan is dit onteenseglik dat die meerderheid blankes in ’94 nie gestem het nie.  Die massa witmense wat julle liberale media probeer be-indruk met die “bestiering”, is aan die verkeerde kant van julle draad en glád nie be-indruk met die persepsies wat julle probeer vestig nie!

Die Afrikaner besef na elke onthulling al beter op welke verraderlike wyse ons uit ons erfenis geknoei is!   Die wiel draai stadig, maar hy draai onstuitbaar om dit wat nou bo is na onder te dwing!  So tragies as wat die be-oordeling van Harris se boek en die betekenis van die woord “pitkos” in hierdie berig van Rapport is, net só klaaglik tragies is die linkse media se be-oordeling van waar die Afrikanervolk se sentiment lê! 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie