1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7374811

Besoekers aanlyn

Ons het 30 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Media

REAKSIE OP SA JOODSE RAAD SE ANTWOORD

17 Julie 2012

Geagte Mev. Kluk

I.S. OPE BRIEF AAN DIE SUID-AFRIKAANSE JOODSE RAAD VAN AFGEVAARDIGDES

Ek erken met dank ontvangs van u antwoord op my bovermelde skrywe.

Hoewel die bedoeling nie was om met u raad in lang en uitgerekte korrespondensie betrokke te raak nie, verg u antwoord tog enkele opmerkings ter wille van perspektief oor u raad se standpunt ten opsigte van die vrae wat aan u gestel is en wat in u skrywe onbeantwoord gelaat is.

U kriptiese stelling dat :

‘While it is true that the SA Jewish Board of Deputies may differ sharply with aspects of the current Government’s policies, this in no way implies that we are unhappy about the fact that we now live in a democratic, non-racial society  as opposed to the discriminatory, oppressive apartheid regime that preceded it’

saamgelees met u stelling dat:

‘It is true that the majority of Jews supported the political opposition during the apartheid years and that a high proportion of anti-apartheid  activists were of Jewish origin. However, this was based on the firm conviction that the apartheid system was both morally wrong and unsustainable from a practical point of view’.....

bevestig u raad se politieke agenda. Feit is dat die aftakeling van apartheid gepaardgaan met ‘n toename in geweld en armoede en ‘n snelle agteruitgang in standaarde en basiese dienslewering.  U raad verkies dus blykbaar ‘n “democratic, non-racial society” ongeag Afrikaners se waarskuwing en geskiedkundige bewys dat dit sal  gepaardgaan met  verval, korrupsie en derduisende moorde en verkragtings op onskuldige mense, bo ‘n staat waarin wet en orde geld, en wat eens gereken was as een van die modelstate in die wêreld. Behalwe dat  dit ‘n verdere openbaring van u agenda is, maak dit u ook aandadig.

As daar verder  in hierdie debat na “ridiculous nonsense” verwys kan word, dan is dit u stelling dat: 

“the apartheid system was both morally wrong and unsustainable from a practical point of view”, behalwe vir al die geskiedkundige bewyse tot die teendeel, asook die huidige onberekenbare mislukking van die “democratic, non-racial society” wat u help vestig het in die plek daarvan, is daar vanuit Joodse oogpunt nie n beter argument as dié van die Israelse minister van binnelandse sake, Eli Yishai,  se standpunt: ek tree nie teen hulle op weens vreemdelingehaat nie, maar uit ’n liefde vir my volk en om my geboorteland te red,” het hy  gesê.

Om duisende wat as ’n bedreiging vir die Joodse aard van Israel bestempel word, te deporteer, is die oplossing van mnr.  Binyamin Netanyahu, die Israelse premier waarmee ons nie fout te vind het nie.

My vrae aan u was of u die Israelse standpunt repudieer en hoe hulle standpunt verskil van die “discriminatory, oppressive apartheid regime”, volgens u raad se oordeel? 

Met verwysing na u antwoord het daar nou ʼn derde vraag bygekom.  U erkenning dat:  “It is true that the majority of Jews supported the political opposition during the apartheid years and that a high proportion of anti-apartheid activists were of Jewish origin”, Regverdig u deur u standpunt dat: “However, this was based on the firm conviction that the apartheid system was both morally wrong and unsustainable from a practical point of view”.

U is ons nou ook ʼn antwoord verskuldig of u siening dat apartheid as beleid moreel verkeerd en prakties nie volhoubaar was nie, ten spyte van al die bewyse tot die teendeel, regverdiging is vir  Joodse betrokkenheid om so ʼn stelsel dan met geweld en gepaardgaande lewensverlies omver te werp, soos wat die Rivonia-komplot duidelik beoog het.

Daar is weinig indien enigiets wat u kan aanvoer om die Jode se optrede in Suid Afrika en veral teen die Afrikanervolk, te regverdig. Dit is aan ons welbekend.  Die twee vrae wat u onbeantwoord gelaat het, is betekenisvol. U antwoord bevestig bloot die AVP se vertolking van u teenwoordigheid in Suid Afrika en die gesindheid jeens die Afrikanervolk .  Dit is vir ons belangrik om in die lig van die Israelse regering se standpunt oor die Swart Somaliërs,  en tweedens hoe Eli Yishai en Binyamin ­Netanyahu, die Israelse premier, se uitgesproke standpunte volgens u raad, sou verskil van die apartheidsbeleid wat u in Suid Afrika as so veragtelik beskou.

Wat die sogenaamde bedekte dreigemente betref, is dit u eie afleidings. Deportasie, die oplossing wat Binyamin Netanyahu, die Israelse premier, voorgestel het ná maande van debat, klink tog seker vir u ook na ʼn redelike oplossing vir mense wat jou staat se vryheid ondermyn, of hoe?  In Afrikaans het ons  ʼn gesegde wat lui: “As die skoen jou pas, trek hom aan!” Of moet ons aanvaar dat ʼn geheel ander stel reëls in Israel mag geld as hier by ons?

Ek het in die lig van wat u voorkeur beleid wat in apartheid se plek gekom het, in ons land aangerig het, eerder toegeneentheid van u raad teenoor ons Afrikaners verwag, as die onsinnigheid van ongevraagde raad oor ʼn onderwerp waaroor u raad kennelik bitter weinig insig openbaar.

Indien u raad nie oor die vermoë beskik om op vrae, wat na behore toegelig is, reguit te antwoord nie, kan ons die korrespondensie as afgehandel beskou en behou die AVP  hom die reg voor om ons eie afleidings te maak op sterkte van die inligting en geskiedkundige verloop tot ons beskikking.

By voorbaat dank

 

Danie Varkevisser

Leier

AFRIKANER VOLKSPARTY

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie