1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7661383

Besoekers aanlyn

Ons het 87 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Media

‘N DERDE VAN DIE MENSDOM DOOD! IS DIT WERKLIK MOONTLIK?

Terwyl die politieke klimaat in Suid Afrika sigbaar besig is om te verhit met swartes wat wedywer vir posisies en mekaar selfs vermoor om konkurente uit te skakel, top kabinetsministers met mekaar oorhoops lê oor be-oogde beplanning om die kleurling en Indiërverteenwoordiging aan bande te lê, en ongeduld oor basiese dienslewering, werkverskaffing en gebrek aan prestasie tov. Verkiesingsbeloftes dag na dag toeneem, is daar nog ander gebeure wat ook ons aandag dringend vra.

Met ‘n aardskok wat 9.8 op die Richterskaal registreer het op Vrydag 11 Maart 2011 naby die Japanese kuslyn, en ‘n reeks skuddings langs die sogenaamde vuurlyn met ‘n al korter wordende frekwensie, is die aandag vir ‘n oomblik afgewend van die mensgemaakte Tsunami wat deur sameswering in Tunesië begin is en al gou soos ‘n veldbrand deur die noorde van Afrika en die midde-Ooste versprei het.

Wat vir gelowiges onder veral ons Afrikanervolk, maar ook vir gelowiges in die res van die wêreld baie belangrik behoort te wees, is die Bybelse profesieë in hierdie verband.  Dit sou vir gelowiges uiters onverantwoordelik wees om hierdie gebeure te probeer verklaar sonder om die Bybelse profesieë in aanmerking te neem.

 MATT 24:7
Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.

As ons in aanmerking neem dat wanneer ons hierdie dinge sien en hoor, die Bybel sê dat dit die begin van die smarte is, en ons dan steeds kies om onge-erg te wees, ons onverhoeds gevang sal word sonder dat ons voorsiening gemaak het vir sovêr dit binne ons vermoë moontlik is.

LUK 21:11
En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.

Aarbewings wat meer as 7 op die Richterskaal registreer het was bv.:

 

1906

Sumatra

9.1

1923                                     

in Japan

7.9

1950

Tibet

8.6

1952

Rusland

9

1957

Alaska

8.6

1960

Chilli

9.5

1964

Alaska

9.2

1965

Alaska

8.7

1976

China

7.5

2004

Sumatra

9.1

2005

Sumatra

8.6

2010

Chilli

8.8

2010

Haïti

7

2011

Japan

8.9

2011

Japan

9.8

 

MARK 13:7
Maar wanneer julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom. Maar dit is nog nie die einde nie.

OP 9:15
Toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om ’n derde van die mense dood te maak.

OP 9:18
Deur hierdie drie plae is ’n derde van die mense gedood, deur die vuur en deur die rook en deur die swawel wat uit hulle bekke uitgegaan het;

OP 16:18
En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het ’n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie — so ’n geweldige groot aardbewing. 

Daar is vasgestel dat Vrydag se aardbewing van 9.8, die hoofeiland van Japan met 2.4 meter laat skuif het en die aarde 10 sentimeter op sy as!

In net vier van hierdie aardbewings is meer as 8oo,ooo mense dood, met die nuutste aardbewings buite rekening gelaat.   As daar nog enige twyfel bestaan oor  wat die sondige mensdom van God te wagte kan wees, dan is dit bloot omdat hulle ongelowig is. 

Dieselfde mate van onge-ergdheid, (lees ongelowigheid), heers onder Afrikaners oor die tekens wat sigbaar is van wat ons te wagte kan wees wanneer hierdie bestel in duie stort!   Dit is asof dieselfde gesindheid openbaar word teenoor  die Bybelse voorspelling dat ‘n derde van die mensdom gedood gaan word, nl. ....dít is tog seker nie moontlik nie!   

Die AVP is nie profete nie.   Maar die AVP sê, kyk na dit wat besig is om in die wêreld te gebeur en gaan lees die Bybel.   Kyk dan weer noukeurig na ons situasie, bid vir versterking van u geloof as dit swak is, en berei u dan voor vir dit wat onafwendbaar is!   Want die eer van die oorwinning sal God toekom wanneer Hy ons tot oorwinning lei!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie