1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7661456

Besoekers aanlyn

Ons het 61 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Media

BESWAAR TEEN 'THE PASSION'

SGP-GOUDA MAAKT ERNSTIG BEZWAAR TEGEN PAASEVENEMENT

De Staatkundig Gereformeerde Partij(SGP) in de Zuid-Hollandse stad Gouda, alsmede de predikanten van de Gereformeerde Gemeente en de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), hebben het College van Burgemeesters en Wethouders middels een brief verzocht geen medewerking te verlenen aan een opvoering van het muziekspektakel 'The Passion' wat op 21 April zou moeten plaats vinden.

Dominee Clements,dominee Schultink en dominee Geuze, verbonden aan reeds genoemde kerken alsmede meneer Versteeg  fractievoorzitter en meneer Hooglander voorzitter van de SGP kiesvereniging zeggen in het schrijven het zeer ongepast te vinden om een dergelijk popevenement te gebruiken om Gouda te promoten. Men verwijst hier naar onlangs verschenen publicaties waarin de verfilming van scenes en muzikale (pop) optredens de kern van het spektakel vormt.

Verder staat er in de publicatie "dat dit evenement een unieke kans is om onze mooie stad op de kaart te zetten(n.s bedoel word dat hierdie stad deur 'die Passion' 'n gewilde plek sal word)

De briefschrijvers zijn ook bekommerd vanwege het feit "dat het lijdens- en opstandings evangelie op deze wijze slechts verword tot een volksvermaak.

Het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus is ons te heilig en te dierbaar om als basis voor stadspromotie te dienen".

Er word ook gewezen op het unieke van het lijden,sterven en daarna de opstanding van de Heere Jezus die immers de kern van het gereformeerd belijden vormen. "Het lijden,het sterven én de opstanding vinden niet zomaar plaats, maar zijn nodig om de verzoening tussen God en mens tot stand te brengen. De gang van Jezus is de gang van de Zoon van God Die uit liefde tot Zijn volk Zich in de vervloekte kruisdood overgeeft om zo de schuld van Zijn kerk te betalen.

De opstanding is er het duidelijke bewijs van dat God het offer van Zijn Zoon aanvaardt.

In de prediking in onze kerken vormen de persoonlijk beleefde werkelijkheid van het zondaarzijn voor God, de door het persoonlijk geloof omhelsde verlossing door het offer van Jezus Christus, en de overwinning op de dood elke Zondag weer de kern. Deze zaken worden in stille

verwondering beleefd en leiden tot aanbidding en ootmoedig belijden. Gestorven voor mij?

Wat een wonder!".

De SGP fractie alsmede de verontruste predikanten zeggen niet te twijfelen aan de goede intenties van de initiatiefnemers van het evenement en dat ze het missionaire karakter ervan onderkennen(n.s Amper 75 % van die jong mense in Nederland weet nie wat Pase werkelik beteken nie)

 

De brief word besloten met: "Graag is een delegatie van de Kerkenraden van de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) bereid in een persoonlijk gesprek deze bezwaren nader toe te lichten". n.s dit sal Donderdag 17 Maart plaas vind)

Verder word erop gewezen dat:"de initiatiefnemers reeds van onze bezorgdheid op de hoogte zijn gesteld. Ze hebben al een afschrift van deze brief ontvangen".

De fractievoorzitter van de SGP meneer Versteeg verteld ons "dat de Evangelische Omroep die samen met de Rooms-Katholieke omroep RKK,de Rooms Katholieke Kerk,het Nederlands Bijbelgenootschap(NBG) en de linkse Protestantse Kerk Nederland(PKN) het festijn organiseert,ook kennis heeft genomen van de bekommernis maar dat zij toch geen reden zag hiervan af te zien".

"Ook wij evangeliseren regelmatig vanuit onze kerken omdat we ook zien dat velen niet meer in de Heere Jezus geloven en niet meer weten wat de Christelijke feestdagen inhouden maar zo'n spektakel is voor ons toch een brug te ver " aldus de fractievoorzitter.

Op de website(webwerf) van 'The Passion' word er gesproken over: "een passiespel over de laatste uren van Jezus en over zijn opstanding uit de dood wat uitgevoerd word door bekende artiesten zoals de zangeresDo(die de rol van Maria speelt) en Syb van der Ploeg( voormalig zanger van de Friese popgroep De Kast die de rol van Jezus voor zijn rekening neemt ". Het valt meteen op dat de letter 'z' niet met een hoofdletter word geschreven wat het lichtvoetige van het geheel doet vermoeden.We menen toch dat er van 'Zijn'  opstanding gesproken mag worden.

Voorts word er gewag gemaakt van: "een megagroot indrukwekkend evenement middenin de lichtstad Gouda". Jongeren tussen 18-25 jaar worden opgeroepen om 'kruisdrager' te worden.

Wat ons ook bekommerd is de zinsnede:

"Het is voor iedereen die houdt van Nederlandse popmuziek. Voor wie graag een goed verhaal hoort". Wat dan wel weer positief is is de zin "Voor mensen die willen weten wie Jezus is of wat Pasen betekent. Voor toevallige voorbijgangers of  tv-kijkende zappers".(n.s sogenoemde zappers kyk nie na een tv kanaal nie dog na skakel na verskillende kanale))

Wij zijn met de SGP van mening dat zoiets als het lijden van Jezus niet tot een soort volksvermaak mag worden 'waar jong en oud ,gelovig en niet gelovig plezier aan zullen beleven'. Zo staat het namelijk ondubbelzinnig op de website van 'The Passion' vermeld. Het lijkt erop dat omdat heel veel mensen de betekenis van Pasen niet meer kennen de ongelovige mens tegemoet gekomen word door het lijdensverhaal te maken tot een soort Christelijke  'brood en spelen'.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie