1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7661250

Besoekers aanlyn

Ons het 75 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

BEMAKINGS, FONDSE EN BELEGGINGS VIR DIE AFRIKANERVOLK EN AFRIKANERBELANGE

VOLKSKASIn die jare toe die Afrikaner sy verskroeide plaas moes verlaat om ‘n heenkome in die myne en stede te gaan soek, was die “armblankevraagstuk” ‘n knellende probbleem. Dit was ook die tydperk toe die Afrikaner se ondernemingsgees na uitkoms en oplossings gesoek en ook gekry het.

Die Blanke bouwerkersvakbond 1949, Die Blanke mynwerkersunie 1902, Yster en Staalnywerheid 1948, saambou, Yskor, Volkskas en derglike ondernemings het tot stand gekom in belang van die onderdrukte Afrikaner.

WAAR IS DIE GELD?

Die vraag wat ontstaan is wat het van al daardie bydraes geword waarvan die bedoeling was dat dit vir die Afrikaner se nageslag ‘n betekenis moes hê? Stoere nasionaliste soos Pieter Neethling, tante Maria swart en vele ander Afrikaners het in hulle testamente fondse nagelaat aan organisasies wat hulle met die Afrikaner se toekoms vertrou het, met die uitsluitlike versoek dat die geld net in die Afrikanervolk se belang aangewend moet word?

As ‘n mens nou kyk na organisasies soos Solidariteit en Afriforum wat baie van hierdie Blanke ondernemings ingesluk het en wat veelrassig opereer, het die Afrikaner en Afrikanervolk se belang in die slag gebly. Daarmee saam ook die beginselgrondslag dat daardie fondse in Afrikanerbelang aangewend moes word. Dit veral in ‘n tyd waarin Afrikaners weer verarm, werkloos en feitlik weerloos gemanipuleer is.

Dit was dr. Verwoerd wat in ‘n gesprek met die eerste minister van Brittanje wat aan hom die vraag gestel het waarom hy so rigied by die apartheidsbeleid staan hom ‘nles in moraliteit gegee het. Macmillan het verduidelik dat politiek soos ‘n rivierstroom is. As die stroom jou na links druk, stel jy net die roer. As die stroom jou na regs druk, stel jy net die roer. Op die wyse bly jy in die middel van die stroom.

Dr. Verwoerd se reaksie was: “Harold, ek is verbaas dat ‘n man van jou statuur so openlik bereid is om te verklaar dat jy jou seile na die wind span! Wanneer jy nie meer saamstem met die mandaat wat jy van jou kiesers gekry het nie, is die eerbare ding om te doen, om te bedank!

Indien van jou volksgenote aan jou geld toevertrou het omdat hulle met jou beleidsrigting eens was en jy nou ‘n ander koers ingeslaan het, is die eerbare ding om te doen om die beheer en bestuur van daardie fondse aan ‘n instansie oor te gee wat steeds by daardie beleid waarin die skenker geglo het, staan!

Maar met of sonder geld, die hart van ‘n opregte Afrikanernasionalis bly by die beginsel waarin ons volk geglo en Suid Afrika tot ‘n eerste wêreldstaat beskaaf het! Die stryd tussen lig en duisternis sal sonder geld gevoer word in geloof en met die hoop op dit wat jy nie nou kan sien nie! Dit was Bennie van Zyl van TLU faam wat eendag vir my in ‘n gesprek tussen mnr. Willie Marais, voormalige leier van die HNP, gesê het, Oom Danie, vorentoe eendag sal nog net jy en die beginsel oorgebly het! Nou na baie jare wonder ek of Bennie tevrede is met die resultaat van die afwyking van daardie beginsel?

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie