1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7661199

Besoekers aanlyn

Ons het 50 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

WEERSTAAN DIE DUIWEL

BybelMatt. 4:1-11 “Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien. Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom en Hom gedien.” (:10 &11). Ons sien uit ons gelese gedeelte dat Christus duidelik kon insien waarmee die satan besig was. Hy het geweet dat die versoeker se motief om Hom te besoek nie vir een oomblik was omdat hy oor Jesus besorg was nie, maar om Hom in Sy tyd van beproewing teen God te probeer aanhits. Die satan wou hierdie geleentheid gebruik om Christus te laat sondig.

Die satan se eerste poging om Christus te versoek, is waar Hy Christus se toestand van nood probeer gebruik om Hom te laat sondig. “En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy naderhand honger geword. En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word.” (Matt. 4:2&3). En uit Christus se antwoord is dit duidelik dat Sy oog op God eerder as op die omstandighede rondom Hom gerig is. “Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.” En met hierdie gesonde en regte fokus weer Christus die versoeking van die satan af.

Die satan aanvaar egter nie sy neerlaag net gelate nie. Hy kom met ’n volgende poging – een waarin hy selfs probeer om die Woord van God op ’n verdraaide manier te misbruik om Christus te bedrieg en te laat sondig. “Toe neem die duiwel Hom saam na die heilige stad en laat Hom op die dak van die tempel staan en sê vir Hom: As U die Seun van God is, werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie.” (Matt. 4:5&6). En Christus weer hierdie versoeking af deur Sy antwoord wat van Sy diepe kennis van God se Woord en opregte verbintenis daartoe getuig. “Jesus sê vir hom: Daar is óók geskrywe: Jy mag die Here jou God nie versoek nie.” (Matt. 4:7).

En dan kom die satan vir ’n derde maal en probeer om Christus te versoek deur die begeerlikheid en aanloklikheid van mag, heerlikheid en eie eer. “Weer neem die duiwel Hom saam na 'n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid.” (Matt. 4:8&9). En met volharding weerstaan Christus vir ’n derde maal hierdie aanslag van die satan. En hierdie aanslag word weereens met God se Woord afgeweer. “Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.” (Matt. 4:10).

Geliefdes, ons kan verseker weet dat geen mens die versoeking en aanslae van die satan sal vryspring nie. Hierdie versoeker het nie eers die Seun van God ontsien nie! Derhalwe word ons duidelik in God se Woord teen hierdie gedugte teëstander gewaarsku. “Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is.” (1 Pet. 5:8&9). En hoe kosbaar is hierdie riglyne uit hierdie gebeure in die lewe van Christus nie vir ons waaruit ons kan leer hoe om hierdie teëstaander se aanslae af te weer nie. Die kragtige wapens waarmee ons hierdie vyand die stryd moet aansê, is die Woord van God en ons geloof in Hom.

“Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees — dit is die woord van God — “. (Efés. 6:16&17). Maar ons moet met hierdie wapentuig vertroud wees, geliefdes. Dit beteken dat ons werklik ’n grondige kennis van God se Woord moet hê om dit behoorlik in hierdie stryd te kan gebruik. Sonder ’n behoorlike kennis daarvan sal die teëstander dit met groter welslae teen ons kan gebruik. Christus het nie ’n enkele keer die aanslag van die satan op ’n ander wyse probeer afweer as om hom uit die Woord van God te antwoord nie. Hierdie was nie Sy wapen van keuse nie, dit was die enigste wapen wat Hy gebruik het. En met volharding het Hy die aanslae afgeweer totdat Hy na die derde aanslag die satan beveel om van Hom weg te gaan. En die satan gee gehoor aan hierdie opdrag.

Nieteenstaande die feit dat die satan geeneen ontsien en selfs die Seun van God probeer versoek en van God afvallig maak, het hy steeds ’n groot ontsag vir Hom wat in so ’n besondere verhouding met God staan. Dit is nie alleen uit hierdie gebeure duidelik nie, maar ook elders waar Christus wonderwerke verrig het en mense van die mag van satan verlos het. “En almal was verbaas, sodat hulle onder mekaar vra en sê: Wat is dit? Watter nuwe leer is dit, dat Hy met gesag ook aan die onreine geeste bevel gee en hulle Hom gehoorsaam is?” (Mark. 1:27).

Geliefdes, mag hierdie gebeure uit die lewe van onse Here Jesus Christus ons ook help in ons stryd om hierdie gedugte teëstander, die satan, in ons lewens te bestry. Hoe gedug ookal – hy is nie bestand teen die swaard deur God aan ons gegee tot ons verdediging nie, mits ons natuurlik goed daarmee bekend en vertroud is. Mag ons, eerder as om uit omstandigheid verskonings en regverdiging vir ons ontroue optrede teen God te soek, met krag weerstand bied teen die aanslae van die satan en hard stry om aan God getrou te bly. “Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.” (Jak. 4:7).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie