1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7591947

Besoekers aanlyn

Ons het 16 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

HY KEN SY EIE

Bybel2 Tim. 2:14-26: “Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is; en: Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid.” (:19).

Ons kyk vandag na hierdie twee sake waarvan Paulus in sy brief aan Timótheüs skryf. Hierdie twee sake wat deelvorm van die vaste fondament van ons geloof. Dit is ten eerste die wonderlike herinnering en versekering dat God ons ken en ten tweede dat ons van die ongeregtigheid afstand moet doen en naby aan Hom moet leef.

Geliefdes, hoe kosbaar is hierdie waarheid en versekering uit God se Woord nie – die versekering wat Hy ons gee dat Hy diegene ken wat syne is. En dit is so nodig in die wêreld waarin ons leef om aan hierdie kosbare waarheid herinner te word. Ja, ’n wêreld waar soveel mense net soos nog ’n nommer voel. ’n Wêreld wat so met indiviualisme besmet is dat mense voel dat hulle net belangrik is wanneer daar vir ander ’n voordeel uit hul te trek is. God herinner ons egter dat ons wat Sy kinders is vir Hom kosbaar is. Hy het ons lief.

Hy gee vir ons om. Ons is by Hom nie net nog ’n nommer nie. Ons is nie vir Hom belangrik vir dit wat ons Hom kan bied nie aangesien daar niks is waarvoor Hy van ons afhanlik of verleë is nie. “Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie; want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende. Ek ken al die voëls van die berge, en wat roer op die veld, is van My. As Ek honger het, sal Ek jou dit nie sê nie; want die wêreld is myne en sy volheid.” (Ps. 50:9-12). Hy het ons lief omdat ons Sy Handewerk, Sy skepsels is.

Hierdie waarheid dat God ons persoonlik ken is nie iets waarvan ons net leer uit hierdie brief van Paulus nie. Die Woord van God onderrig ons baie duidelik in hierdie verband. Koning Dawid se getuienis hiervan in Ps. 139 is duidelik. “...Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie — of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê u hand op my. Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie.” (:1-6). En hoe duidelik is die onderrig van onse Here Jesus Christus in hierdie saak nie! “En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.” (Matt. 10:30). Ons kan ook luister na God se Woord uit Jeremia 1:5. “Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig;...”.

Geliefdes, dit is dan juis ook hierdie liefde van God vir ons as Sy eiendom wat tot die vermaning uit ons gelese gedeelte aanleiding gee. Hy vermaan ons om van die ongeregtigheid afstand te doen. En die rede hiervoor is eenvoudig. Dit is juis omdat Hy ons liefhet en vir ons omgee dat Hy ’n groot afstand tussen ons en sonde wil sien. Hy wil sien dat ons ver van sonde en naby aan Hom sal leef en nie naby aan sonde en ver van Hom nie.

En dit is onmoontlik om naby aan Hom en sonde gelyktydig te wees. Ons kan nie verwag om in ’n goeie verhouding met Hom te staan, om naby aan Hom te wees terwyl ons ongeregtigheid werk nie. “En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!” (Matt. 7:23).

Ons is kosbaar in God se oë en daarom wil Hy ons die ellende en smart wat die gevolg van sonde is hier op aarde spaar. Maar meer as dit – omdat ons in Sy oë kosbaar is, begeer Hy ons ewige sieleheil en wil nie sien dat ons verlore gaan nie. “Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.” (1 Tim. :3&4). En daarom gee Hy aan ons hierdie opdrag om afstand van die ongeregtigheid te doen. Dit is nodig ten einde saam met Hom in Sy hemelse koninkryk te kan ingaan. “Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.” (1 Kor. 6:9&10).

Mag hierdie liefderyke vermaning uit die Woord van God ons vandag ook diep in die hart tref sodat ons dit met die nodige erns sal aanneem. En mag Hy ons help om van die sonde afstand te doen sodat ons elke dag verder van die sonde en nader aan Hom mag leef.

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie