1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7592014

Besoekers aanlyn

Ons het 20 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

OM TE STEM OF NIE TE STEM NIE

Die AVP plaas die onderstaande toespraak wat 'n jongman gelewer het tydens 'n onlangse byeenkoms van die Vryburger beweging.

 Afrikaners is oor die laaste 30 jaar grof mislei en geindoktrineer deur die massa media en politici 

stembusmet begrippe soos "die eerste demokratiese verkiesing of bestel". So asof daar nooit 'n demokrasie in Suid-Afrfika bestaan het voor 1994 nie. Ons mense word verder mislei met die vals wanbegrip dat die stemme van die Afrikaner wat 'n klein minderheid in die land vorm enigsins 'n verskil kan maak in 'n land met 'n oorweldegende meerderheid Swartes. So asof ons nog nooit die les van Afika aanskou het nie. Gelukkig is daar nog nugterdenkendes onder ons mense. Dit is verblydend om te sien dat ons jongmense hulle nie almal laat mislei nie en daarom plaas ons met vrymoedigheid die onderstaande nugterspraak.

 

Ons gaan vanaand kyk na verskeie van die verkiesings oproepe en argumente waarom ons moet gaan stem. Ons gaan dit dan logies beredeneer, dan gaan ons dit weerlê en dan gaan ons 'n alternatief stel.

 

As jy nie stem nie, kan jy nie kla nie


Die mees algemeenste aanval teen 'n nie stemmer is: "As jy nie stem nie, kan jy nie kla nie."

 Eerstens moet ons onsself die volgende afvra: Is die redenasie deur die aanvallers self geformuleer of is dit 'n hoorsê redenasie wat net herhaal word sonder enige ontleding van die redenasie? Die antwoord is dan ook vanselfsprekend dat dit nie deur die betrokke persoon deurdink is nie, maar net 'n hoorsê aanhaling, 'n nuttelose sin wat tot vervelens toe al herhaal is. Die argument kan eintlik ook toegepas word op al die ander verspotte redenasies waarom ons moet gaan stem. Trouens, wie het die reël gemaak dat as jy nie stem nie kan jy nie kla nie en wie gaan my verantwoordbaar hou as ek nou wel kla sonder om te gaan stem het?

 Tweedens regverdig jy jou gekla reeds vooraf en so gee jy te kenne dat jy bewus is dat jou stem eintlik niks beteken nie, want deur die argument te voer het jy jouself reeds gereed gemaak om te kla en daarom as jy sê; As jy nie stem nie kan jy nie kla nie, het jy ook reeds die uitkoms van die 2024 verkiesing in die guns van die ANC aanvaar. Dit maak jou poging om verandering deur die stem bus te bring pateties en nutteloos as jy reeds die uitkoms vooraf ken, maar steeds gaan stem.

Derdens moet ons vra: Waarom wil jy kla? Die argument word so gevoer asof om te kla 'n genoegsame daad is om ons van die verdrukking te bevry, maar in werklikheid is dit 'n lafhartige verskoning om te kerm en niks daadwerkliks aan die probleem te doen nie. Dit is 'n eerlose daad, maar jy troos jouself daaraan dat jy tog nie 'niks' gedoen het nie. Maar wat jy gaan doen verg geen inspanning of opofferings nie. Jy kan nou gemaklik agteroor sit en kla tot en met die volgende verkiesing net om jou rympie weer van voor af te herhaal.

 As jy nie stem nie is dit 'n stem vir die ANC:

 Dit is nog een van die herhaalde argumente teen 'n nie stemmer. Daar word gesê dat hulle alle persone wat nie gaan stem nie, se stemme vir die ANC gee. Nou met die ANC en die nie blanke se eerlikheid en reputasie van die laaste 30 jaar in 'n een man een stem bestel, wat gee jou die indruk dat hulle nie in elkgeval stemme steel nie? In werklikheid is die teendeel waar; maak nie saak vir wie jy gaan stem nie, dit is inderwaarheid 'n stem vir die ANC. Nou vir 'n liberaal sal ek nou van my verstand af klink, maar dit is eintlik eenvoudig: Indien jy gaan stem, gee jy outomaties legitimiteit aan die ANC regering. Dit beteken dat jy hulle gesag oor jou aanvaar, want jy wil hulle op 'n demokratiese wyse uitstem. Deur aan die bestel deel te neem sê jy dat hulle op 'n eerlike manier aan bewind gekom het. Dit terwyl hulle met die grootste bedrogspul ons as blankes onttroon het met die hulp van die Jood en Hensopper. So wanneer jy gaan stem verbind jy jouself aan die uitkoms van die verkiesing en moet jy die regering wat oor jou aangestel is aanvaar, maar deur in verset te kom en van die stembus af weg te bly, maak jy jouself vry en het die kommunis geen segenskap oor jou nie.

Getalle politiek:

Bron: Infographic: Census counts of South Africa's population - South Africa Gateway (southafrica-info.com)
Om te stem of nie te stem 1
Om te stem of nie te stem 2In die demografiese projeksie van 2017 was die geskatte swart bevolking 45.6 miljoen en die wit bevolking amper 4.5 miljoen. Dit is 81% van die bevolking teenoor 8%.
Hier kan ons sien dat daar vir elke 10 swartes, een blanke is. Nou dit verg nie van jou om 'n wiskundige graad te hê om die som te kan maak nie. Deur na die getalle te kyk kan jou stem vir enige party gaan, die uitkoms gaan dieselfde bly. Selfs as al die Blankes, Indiërs en Asiate vir die selfde party stem gaan dit nie die uitkoms verander nie. Nou kan ons begin insien dat ons met 'n demografiese probleem sit.
Ons moet net stem om die ANC uit te stem:

Die volgende argument wat gevoer word is dat die ANC die vyand is en dat as ons net van hulle ontslae kan raak gaan al ons probleme opgelos wees. Of dan gaan dit baie beter gaan en dan kan ons begin kyk na ander oplossings.

Nou as ons net terug gaan na ons demografiese argument dan kan ons met sekerheid die volgende stelling maak: Die enigste manier hoe die ANC in 'n verkiesing uitgestem gaan word en 'n ander party die regerende party kan word is WANNEER DIE MEERDERHEID VIR DAARDIE PARTY STEM! Wie is die meerderheid? Dit is die swartes. En as die meerderheid dan nou vir die DA of watter ander party ookal stem dan maak dit daardie party maar net die ANC 2.0. As jou meerderheid kiesers swart is, by wie gaan jou lojalitiet lê? Dit is van selfsprekend.
Kom ons kyk volgende gou na al die finansiërs van die verskillende partye: Wie is die grootste finansiers van die DA, ANC, EFF, VF+ ens. vir hulle verkiesings veldtogte?

 

Om te stem of nie te stem 3Om te stem of nie te stem 4Om te stem of nie te stem 5Om te stem of nie te stem 6Om te stem of nie te stem 7
Hier kan ons sien dat Patrice Motsepe (Cyril Ramaphosa se swaer) se maatskappye, African Rainbow Minerals en Harmony Gold Mining Company, aan die ANC, DA, EFF en die VF+ skenkings gegee het. Ander skenkers in die 4de kwartaal was NASPERS (aan die DA en ANC), Martin Moshal, Rob Hersov, NF Oppenheimer, J Oppenheimer.
Daar is 'n ou gesegde wat sê: Wie se brood jy eet, die se woord jy spreek. So wie dan ookal die 2024 verkiesing gaan wen, gaan dans na die pype van die internasionale geldmag. Die uitkoms van die verkiesing is in elkgeval reeds deur die "meesters" (skenkers) bepaal.
Bronne:
Who is Martin Moshal? The gambling mogul betting big on SA (thesouthafrican.com)
Who has bankrolled South Africa’s political parties: ANC vs DA vs EFF? (msn.com)
Published declarations report: LIST OF DONATIONS AND CONTRIBUTIONS FOR QUARTER 4 DONATIONS DECLARED AS CONTEMPLATED IN SECTION 9(1) (In terms of the Political Party Funding Act, 6 of 2018 as read with Regulation 7(1))

Oproep tot verset!

Daarom, geagte Vryburger en volksgenoot, vandag wil ek 'n oproep tot u maak: 'n Oproep tot VERSET!
Hoe kan ons aan 'n verkiesing deelneem waar al die verkiesbares trou sweer aan 'n grondwet wat Godloos en goddeloos is? Waar LGBTQregte toegestaan word? Waar aborsie wettig is en egskeiding deur die wet vervlak is tot 'n maklike proses? Wat homosekualisme aanvaar? Veelrassige huwelike? Onteiening sonder vergoeding? Swart ekonomiese bemagtiging? Hoe kan ons aan 'n verkiesing gaan deelneem waar alle gelowe gelyk gestel word?
In die woord lees ons in 2 Korintiërs 6:14-18

Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?
En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige?
Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.
Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem;
en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige.

As dit dan die riglyn is wat ons uit die Skrif kry; hoe kan ons onsself vereenselwig met die godelose bestel?

Die heel laaste vraag wat ons onsself dan ook moet vra is: Glo ons die leuen dat die witman die land gesteel het Of Is Suid-Afrika die regmatige eiendom van die Afrikaner? Wanneer ons die vraag met 'n eerlike "Ja" kan beantwoord dan is al die ander argumente eintlik van minder belang. Om van die stembus af weg te bly is 'n beginsel saak. 'n Mens gaan bedel tog nie van jou vyand terug wat aan jou behoort nie. Jy gaan onderhandel tog nie om slegs 'n gedeelte van wat joune is terug te kry nie. As jou fiets gesteel word gaan vra jy nie die dief of hy nie dalk net jou voorwiel aan jou wil terug besorg nie. Jy vra hom ook nie of jy dalk net een of twee keer n week met die fiets mag ry nie.

Die land is met bloed gekoop, die hoogste offer wat daar is om te betaal. Dit is onmoontlik om dit wat met bloed gekoop is met ink te veruil. Dit is 'n skande en n oneer aan die dappere dade van ons voorouers.
Die Voortrekkers het geweier om aan die Britte onderdanig te wees, daarom het hulle hulle waens gepak, die onbekende aangedurf, en die primitiewe donker Afrika tot beskawing gebring.
Hoeveel keer het ons die Bantoe voor ons uit verdryf wanneer hulle ons vee gesteel het en ons laers aangeval het? Hoeveel keer het ons die enigste taal wat die Bantoe verstaan gebruik om dit wat regmatig ons eiendom is te beskerm nie? Daarom is die enigste uitvoerbare oplossing: om op die beginsels van Afrikaner Nasionalisme te verenig en ons land terug te vat.

Ons het die magtige Britse Empaaier op sy baadjie gegee tydens die Eerste Vryheids oorlog.
Wanneer ons tot die besef kom dat dit wel so is, dat Suid-Afrika wel ons regmatige eiendom is, dan kan ons weer die stryd aanpak. Met ywer! Ywer vir 'n eksklusiewe blanke toekoms. En mag ons vir geen ander toekoms ywer nie. En dan wanneer ons na die aard van ons vadere kyk, die vryheidstryd wat in hulle murg was, die selfde vryheidstryd is in ons DNS; dan kan ons weer hoopvol raak op die toekoms. Hoopvol op 'n blanke toekoms!
Vryheid vir die Witman, vryheid vir die Boervolk. Ons sal wen!

(Toespraak gehou deur mnr. Christian Theunissen)

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie