1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7591971

Besoekers aanlyn

Ons het 15 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

NOORD BRABANTSE DORPSBEWONERS VERENIG HULLE IVM KOMS AZC

MEV. GINGER VAN DEN OEVER: "ONS HET DIE WERKGROEP OPGERIG VANWEE DIE ENORME DRUK WAT OP DIE BURGERS WORD UITGEOEFEN OM IN ONS DORPIE HEERLE 'N ASIELOPVANG TE REALISEER"

Geagte leser. Op Donderdag 18 April het die COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in die Noord-Brabanste dorpie Heerle 'n byeenkoms gehou om inwoners wat sorge geuiter het vanwee 2024 05 24 3die koms van 'n groot asielsoekers sentrum in hierdie klein gemeenskap van 1850 mense probeer gerus te stel .
Mev. Ginger van den Oever was aanwesig op hierdie informasieaand om die dorpelinge 'n riem onder die hart te steek. Sy het toe namens die bewoners vrae gestel aan die COA
As die Roosendaal munisipale raad dit goedkeur, sal 300 asielsoekers in die AZC woon: 250 statushouers en 50 minderjarige asielsoekers. Altesaam 300 persone.
In 'n insiggewende onderhoud wat ons met mevrou gehad het, het sy o.a. gewys hoe die aand verloop het.

"Mevrouw van den Oever, zou u voordat we met ons vraaggesprek beginnen iets over uzelf willen vertellen aan onze lezers en lezeressen?"

"Zeker! Mijn naam is Ginger van den Oever, ik ben 29 jaar oud, inmiddels 4 jaar woonachtig in het nu nog mooie rustige Heerle in de gemeente Roosendaal, samen met mijn man Tim van den Oever en zoon Finn van bijna 4. In het dagelijks leven werk ik als zakelijk verzekeringsadviseur, bij een verzekeringsmaatschappij. Dit doe ik bij dit bedrijf bijna 2 jaar. Daarvoor heb ik altijd bij de ABN AMRO bank gewerkt. Daarnaast kom ik nu dus op voor de belangen van de inwoners van mijn dorpje Heerle. Normaal bevind ik me eigenlijk altijd op de achtergrond, en sta ik niet graag in de spotlight. Daar heb ik me nu wel even overheen moeten zetten, met alle bijeenkomsten en het te woord staan van de media. Uiteindelijk heeft het me qua zelfontwikkeling wel al heel veel opgeleverd. Ik ben blij dat ik deze stap heb genomen, voor mezelf maar zeker ook voor Heerle. Ik vind het belangrijk dat onze stem gehoord wordt, en niet alles maar door onze strot wordt geduwd door het COA en de gemeente. Daar maak ik me nu hard voor! Het is wel hard werken hoor, elk moment van mijn vrije tijd gaat nu in onze strijd tegen het AZC. Maar het is heel belangrijk, en daarom doe ik het graag".

2024 05 24 4"Kunt u schetsen hoe de avond verliep en hoe u deze ervaren heeft?"

"De bijeenkomst was in ons Dorpshuis 'De Schalm', er werden 2 sessies gehouden. Bij beide sessies zijn mensen weggestuurd omdat het vol was, dit zorgde voor een onrustige sfeer. het COA, de burgemeester en wethouder hebben eerst hun verhaal verteld, daarna wilden zij door zogenaamde tafelsessies de bijeenkomst verder door laten lopen. Dit houdt simpelweg in dat er een aantal tafels stonden, en iedereen kon daar dan zijn/ haar vraag gaan stellen. Er waren 5 tafels, en 250 mensen per sessie moesten daar dan hun vraag gaan stellen. Dit hebben we afgekapt, waardoor ik naar voren mocht komen om namens de inwoners vragen te stellen. Hier moest wel eerst nog flink overleg over plaats vinden tussen de burgemeester en wethouder, want op deze manier wilden zij het niet doen. Uiteindelijk zijn ze toch akkoord gegaan. Ik heb het idee dat we wel gehoord zijn, alleen hebben we niet echt antwoorden gekregen op onze vragen. Er werd veel omheen gedraaid.

Dit zijn alle vragen die ik heb gesteld op de bijeenkomst op de 18e april die om stipt 19:30 uur aanving:

Belangrijk punt vooraf is dat wij (Heerle) graag willen benadrukken dat onze
bezorgdheden met betrekking tot de voorgestelde locatie van het AZC niet
voortkomen uit onwil of gebrek aan medeleven, maar uit een oprechte zorg voor
zowel de vluchtelingen als onze eigen gemeenschap. De voorgestelde locatie brengt
verschillende uitdagingen met zich mee, waar we uiteraard op terug zullen komen.

In samenspraak met medebewoners van Heerle hebben we een aantal vragen opgesteld:

> Het COA geeft aan dat een locatie wordt getoetst op haalbaarheid. Op basis
van welke criteria wordt dit getoetst?

> Welke locaties zijn door de gemeente Roosendaal nog meer onderzocht voor
de plaatsing van een AZC?

> Aan de hand van welke argumenten zijn deze
locaties afgevallen, welke beoordelingscriteria zijn van toepassing?

> Er wordt door de gemeente gesproken dat Heerle een grote draagkracht heeft ten
opzichte van andere wijken in Roosendaal en omliggende dorpen. Echter
wanneer je de welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname (WOA)
scores raadpleegt, scoort Heerle helemaal niet zo hoog als andere wijken in
Roosendaal. De draagkracht is in wijken zoals bijvoorbeeld Tolberg en
Landerije veel hoger ivm een significant hogere WOA score. Hoe kijkt de
gemeente hier tegenaan?

> Heeft Heerle wel echt zo’n grote draagkracht?
Het dorp Heerle met 1800 inwoners, de laatste jaren een stevige vergrijzing,
kleine sportclubs die net rondkomen, een supermarkt die draait op vrijwilligers
en een basisschool met minder dan 100 leerlingen kan ook gezien worden als
een kwetsbare wijk.

> Het elektriciteitsnetwerk is overvol, er is geen mogelijkheid voor nieuwe
(bedrijfs)aansluitingen. Hoe gaat de gemeente dit aanpakken?

> Voor de bouw van het AZC zal er een wijziging moeten plaatsvinden in het
bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan is enkel agrarisch en is in de
basis geen locatie waar wonen is toegestaan. Welke bestemming zal er door
de gemeente worden aangevraagd? Is hier sprake van een tijdelijke
wijziging? Wordt deze bestemming na 4 jaar weer herroepen? Waar is dit
vastgelegd?

> Welke waarborgen zijn er dat de termijn van 4 jaar voor de opvang van
vluchtelingen inderdaad wordt nageleefd, en wat zijn de consequenties als dit
niet gebeurt?

In de veelgestelde vragen & antwoorden welke is uitgereikt door de gemeente staat duidelijk aangegeven dat het nog niet duidelijk is wat er na 4 jaar met de opvanglocatie gebeurt.

> Worden er zogenaamde “veiligelanders” geplaatst?

> Er wordt gesproken over de plaatsing van 250 statushouders en 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s). Echter wordt er door het COA expliciet benoemd dat er bij plaatsing van asielzoekers geen onderscheid wordt gemaakt tussen
veiligelanders en statushouders. Hoe heeft de gemeente dit geregeld? Waar is dit vastgelegd?

> Op basis van welke criteria zal worden beoordeeld of er sprake is van
structurele overlast die kan leiden tot sluiting van de opvanglocatie?

> Hoe worden de bewoners hierbij betrokken? Welke maatregelen neemt de
gemeente om overlast te voorkomen?

> Hoe worden de ervaringen met incidenten met AMV’s elders meegenomen hierin? Hoe denkt de gemeente de veiligheid van de inwoners, met name van kinderen, te waarborgen in het geval van de vestiging van een AZC in Heerle, gezien het gebrek aan lokaal politietoezicht?

> Hoe is het sociale leven en inburgering en , - integratieproces van de
vluchtelingen meegenomen in de keuze voor deze locatie?

> Binnen een straal van 2,5 km is behalve onze, door vrijwilligers gerunde kleine supermarkt, niets te vinden of te doen. Welke concrete plannen heeft de gemeente om de sociale voorzieningen in Heerle uit te breiden of te verbeteren om tegemoet te
komen aan de behoeften van zowel de huidige inwoners als eventuele toekomstige bewoners van een AZC?

> Zijn er voorbeelden van vergelijkbare gemeenschappen waar een AZC is gevestigd en hoe zijn de ervaringen daar geweest op het gebied van veiligheid, sociale voorzieningen en lokale voorzieningen?

> Hoe wordt de sociale integratie van de vluchtelingen in de kleine gemeenschap bevorderd, gezien de potentiële culturele en taalkundige verschillen en de beperkte omvang van de lokale gemeenschap?

> De mens (>95%) is van nature tegen verandering. Bij introductie van iets
nieuws of bij (grote) verandering, is draagvlak nodig van de (direct)
betrokkenen. Goede communicatie is hier het belangrijkste ingrediënt voor.
Ondanks de ervaring van de wethouder en de burgemeester met functies
waarin communicatie belangrijk is, is de eerste grote misser deze week reeds
gemaakt.

> Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat de communicatie vanaf
nu open, helder en frequent zal zijn?

> Hoe kunnen bewoners hun inbreng delen?

> Waar kunnen zij met vragen terecht?

> Is de nieuwe burgemeester al betrokken bij deze plannen?

> Is er een plan voor effectieve communicatie en samenwerking tussen de gemeente, lokale instanties en de bewoners van Heerle om eventuele problemen of zorgen tijdig aan te pakken?

> Is het de bedoeling dat de kinderen vanuit het AZC hier naar school gaan?

> Het Berkenveld is een zeer kleinschalige school in Heerle. Hoe heeft de gemeente geregeld dat zij voldoende ondersteuning en begeleiding krijgen in het opvangen van een grote groei in het aantal leerlingen?

> Het onderwijs ligt al onder grote druk en ook hier is sprake van ernstig personeelstekort, hoe kijkt de gemeente hier tegenaan?"

"Welke mensen hebben zoal het woord gevoerd en hoeveel personen waren dat ongeveer?"

"Burgemeester Han van Midden, Wethouder René van Ginderen en 2 mensen van het COA".

"U vertelde ons dat de werkgroep waarin u en nog negen anderen, te weten:
waaronder uw echtgenoot zitting hebben genomen, op vrijdag 19 april werd opgericht. Dat is dus één dag ná die bijeenkomst die door het COA werd georganiseerd. Is het nu zo dat mede door het feit dat u voor een voldongen feit werd geplaatst en dit Centrale Orgaan Asielzoekers aangaf dát dit centrum er gewoon zal komen, u genoodzaakt voelde om de handen ineen te slaan met gelijkgezinden?"

"Voor de informatiebijeenkomst had ik al veel contact met André, en na de bijeenkomst zijn we verder gegaan met Silvia en René Heijnen. In de loop van de dagen kwamen er steeds meer mensen bij die graag hun input wilden leveren. Wanneer je goed organiseert sta je veel sterker tegenover de gemeente en het COA. Daarom hebben we het op deze manier aangepakt.(ns:klik ook by:

https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/heerle-geeft-nog-niet-op-en-begint-werkgroep-tegen-toekomstig-azc/

 

"Wie zitten er op dit moment in de werkgroep en wat zijn hun namen?"

"Momenteel zitten de volgende personen in de werkgroep:

- Adri Hoogvliet
- Pim Nordt
- Mischa Verhaard
- Erik Steijger
- Silvia Heijnen
- René Heijnen
- André Timmermans
- Jos Goris
- Tim van den Oever
en ikzelf".

"Mocht de Roosendaalse raad toch akkoord gaan dan zullen 300 asielzoekers in dat AZC verblijven:. 250 statushouders en 50 minderjarige asielzoekers. Nu kunnen de inwoners van de dorpen Budel en ter Apel- om maar twee voorbeelden te noemen- meepraten over de zeer grote overlast die ze van asielzoekers ervaren waaronder aanrandingen, berovingen, insluipingen, inbraken en intimidatie. Bestaat de vrees dat de dorpsgemeenschap van Heerle ook ditzelfde zal overkomen of heeft het COA op de bewuste avond u en andere verontruste burgers voldoende gerust kunnen stellen?"

"Dit is zeker de grootste angst van een groot deel van de inwoners. het AZC komt tussen de snelweg en een spoorlijn, en hiernaast is net een fiets snelweg aangelegd. Hier fietsen veel jongeren om naar school te gaan in Bergen op Zoom. Het fietspad is onverlicht omdat er geen budget voor is. Vanuit het COA zijn wij zeker niet gerustgesteld op de bijeenkomst. Daar werd meerdere keren aangehaald dat de asielzoekers alleen beveiligd worden in het AZC, maar dat zij daar buiten vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen, ten allen tijden".

We weten dat de Partij voor de Vrijheid meteen liet weten het protest tegen het AZC te steunen, maar hebben de overige Brabantse politieke partijen al van zich laten horen en zo ja welke partijen zijn dat?"

"Uit de Roosendaalse gemeenteraad is dat eigenlijk alleen maar de FvD (Forum voor Democratie)".

"Het bevreemdt ons dat alleen de PVV en Forum voor Democratie hun steun hebben betuigd. Bij ons komt dan de vraag op:
hebben die andere partijen dan gewoon niets laten horen omdat het ze gewoonweg niet interesseert?"

"De andere partijen in de gemeenteraad hebben niet hun steun naar ons uitgesproken, omdat zij nog geen standpunt gevormd hebben. Zij waren heel erg bang voor de spreidingswet. Nu deze van tafel is hebben wij verder nog niets vernomen van hen. Ze geven aan dat ze onze zorgen serieus nemen, maar dat ze ook de verantwoordelijkheid voor de asielzoekers willen nemen. Wij hopen echter dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun inwoners".

"Nu is het zo dat een nieuw kabinet al heeft aangegeven de omstreden spreidingswet te gaan schrappen. Hierdoor word ons inziens de druk weggenomen, zo u wilt dwingelandij, om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. Bovendien wordt de voorrang die statushouders jarenlang hadden bij het toekennen van huizen ook te niet gedaan. Bent u van mening dat deze gunstige ontwikkelingen invloed zullen hebben op die opvang in uw dorp en dat zelfs het besluit om daar een AZC neer te willen zetten teruggedraaid kan worden?"

"Ik hoop het wel. De burgemeester en wethouder dreigden met de spreidingswet tegenover de gemeenteraad. Nu deze wordt ingetrokken is die dreiging weg, ik verwacht daarom wel meer kans dat de gemeenteraad tegen deze locatie van het AZC zal stemmen".

"Op vrijdag 25 mei ontving ik u een brief van de gemeente Roosendaal getiteld: Besluitvorming opvang vluchtelingen wordt uitgesteld. Hierin stond dat de komst van een AZC is uitgesteld en afhangt van de plannen van het nieuwe kabinet om de komst van asielzoekers behoorlijk te beperken. Verder stond er dat achter de schermen de onderhandelingen met het COA gewoon doorgaan. Goed nieuws of toch nog niet te vroeg juichen?"

"Het is voor ons een positief resultaat, want nu kunnen we ons beter voorbereiden met de advocaat. Wij hebben zelf om uitstel gevraagd bij de gemeente, en hebben dit mede door de gebeurtenissen in Den Haag ook gekregen.
Het besluit moet uiteindelijk ook nog worden genomen door de gemeenteraad, dus wij blijven hoop houden. Ook als zij onverhoopt toch voor het AZC zullen stemmen, dan gaan we de juridische procedures opstarten met de advocaat om het alsnog tegen te gaan".

"Afrondend, ziet u de toekomst weer wat rooskleuriger tegemoet nu er een andere wind over Nederland gaat waaien?"

"Ja, ik ben voorzichtig positief. Omdat het bij ons al in de raad ligt heb ik ergens nog wel de angst dat het misschien toch doorgaat. Ik hoop nogmaals dat de gemeenteraad onze stem laat horen in hun besluitvorming".

"Zou u tot slot nog iets tegen ons lezerspubliek willen zeggen?"

"Bedankt voor jullie interesse in wat er allemaal gebeurt in Nederland, en in het speciaal dan ons dorpje Heerle. Bedankt namens de werkgroep".

Heel graag gedaan en laten we hopen dat dit AZC voorgoed van de baan is".

Kyk ook by:

https://geenazcheerle.nl/

 

https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/petitie-tegen-bouw-azc-heerle

 

https://npo.nl/start/serie/ongehoord-nieuws/seizoen-3_1/ongehoord-nieuws_280/afspelen?at_campaign=npostart_player&at_channel=npostart&at_creation=share-whatsapp&at_detail_placement=1:lwjj8zdi:026a73b243ca429a93e8bfc4eedf848c&at_format=share_button;;0_0&at_general_placement=serie;ongehoord-nieuws;seizoen-3_1;ongehoord-nieuws_280&at_medium=display&at_variant=organic

 

 

 

 

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie