1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7591991

Besoekers aanlyn

Ons het 23 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE TV-PROGRAM 'DE AFSPRAAK' LAAT CONNER ROUSSEAU VAN DIE VERLINKSE PARTY 'VOORUIT' MINUTE LANK AAN DIE WOORD, MAAR HET GEEN AGTING VIR DIE POLITICUS VAN PARTY VLAAMS BELANG SE STRYD TEEN KANKER NIE

MEVROU ROOSMARIJN BECKERS: "DIT IS AL SKAARS AS VLAAMS BELANG DEUR SOGENAAMDE 'ONAFHANKLIKE' MENINGSPROGRAMME GENOOI WORD EN AS 'N PARTYMAAT VAN MY DAN TOEGELAAT WORD OM SY OF HAAR VERHAAL TE VERTEL KRY DIE PERSOON NOULIKS DIE KANS OM SO TE MAAK"

Geagte leser. Ons het n.a.v. die ignorering van die Vlaams Belang-politicus mev. Roosmarijn Beckers wat op Maandag 9 Mei by die meningsprogram 'De Afspraak' van die Vlaamse 2024 05 19 1Staatsomroep genooi was, 'n insiggewende onderhoud met haar gehad. Dis bekend dat hierdie party net in geval van nood mag meepraat met politici van ander politieke partye in soortgelyke televisie- en radioprogramme. Ook tydens sulke 'onpartydige' diskussies huldig die gesprekleier dikwels 'n vooringenome standpunt in waardeur politici van Vlaams Belang sonder blik of bloos in de rede geval word of eenvoudig die woord ontneem word. Ondanks dat die klein Kommunistiese partytjie PVDA en verlinkse partye soos 'Groen' min invloed het, word hulle baie meer genooi vir 'n onderhoud as bogenoemde nasionalistiese party. Ons het vir haar o.a. die vraag gevra hoekom sy ondanks hierdie ignoreer tog besluit het die uitnooi te aanvaar.

"Mevrouw Beckers, zou u voordat we met het uiteindelijke vraaggesprek beginnen iets over uzelf willen vertellen aan onze lezers?"

"Ik wil graag beginnen met mij voor te stellen. Ik ben 37 jaar, gelukkig getrouwd en moeder van drie dochters. Voor ik politiek actief werd heb ik een aantal jaren les gegeven. Ik studeerde geschiedenis aan de KULeuven.(ns: Koninklike Universiteit Leuven)

Ik ben Vlaams parlementslid voor het Vlaams Belang en ik zetel in de commissie onderwijs. Ik hou mij daar vooral bezig met het basisonderwijs, alles wat met leerlingen en zorg te maken heeft en met digitalisering in het onderwijs. Ik ben kandidaat voor de verkiezingen op 9 juni en ik hoop dat ik verkozen raak en opnieuw in de commissie onderwijs mag zetelen".

2024 05 19 2"Dan willen we graag overgaan naar het feit dat u ondanks dat u wist dat u -net als uw collega-partijleden- er bekaaid vanaf zou komen toch op de uitnodiging in bent gegaan. Wat was uw beweegreden om dit te doen?"

"Het thema van het gesprek ligt mij nauw aan het hart. Er is in Vlaanderen een tendens waarbij steeds meer taken van de ouders richting de overheid worden geduwd. Er zijn bepaalde politieke partijen die ouders willen verplichten om hun kinderen naar de crèche te sturen (de partij Vooruit). Bovendien gaan er meer en meer stemmen op om de leerplicht te verlagen naar 3 jaar (die ligt nu op 5 jaar). Het thema van het gesprek in de Afspraak was het verbieden van sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Ik vind dat ouders nauw moeten toezien op het sociale media gebruik van hun kinderen en niet dat de overheid dit moet verbieden. De overheid moet zich niet moeien in het privéleven van mensen. Omdat ik hier vurig in geloof, wou ik mijn standpunt graag duidelijk maken op de nationale televisie".

"Het programma heet 'De Afspraak'. Hoe moeten we die benaming zien, meer bepaald: dekt de vlag de bekende lading en we koppelen er een vraag aan vast. werd er daadwerkelijk met u afgesproken hoe lang u aan het woord zou komen en wanneer dat zou gebeuren?"

"Neen, dat soort afspraken zijn er op voorhand niet gemaakt. Er is natuurlijk wel gesproken over welke thema’s aan bod zouden komen. Wat mij niet verteld werd is dat ‘De Afspraak' zou starten met een minutenlange monoloog van Conner Rousseau".

"Ook 'Terzake' presenteert zich net als 'De Zevende Dag' als 'duidingsprogramma' . Hoe onpartijdig kun je dergelijke discussieprogramma's noemen als er nagenoeg alleen oog is voor wat links -in dit geval Conner Rousseau van Vooruit- te vertellen heeft?"

"Het Vlaams Belang komt weinig aan bod in duidingsprogramma’s op de VRT. Ik durf zelfs te stellen dat ondanks het feit dat we de tweede grootste partij van het land zijn, we nauwelijks aan bod komen in duidingsprogramma's.

De mediaminister en de VRT (ns Vlaamse Radio en Televisie) weigeren om hier cijfers over vrij te geven maar mijn collega Vlaams parlementslid Klaas Slootmans becijferde dat onze partij in Het Journaal slechts 1 procent van de politieke spreektijd kreeg in 2022 en een luttele 4 procent in Terzake in datzelfde jaar. Dit gaat volledig in tegen de geest van het Mediadecreet dat stelt dat de openbare omroep moet werken in een geest van politieke en ideologische onpartijdigheid en verbiedt elke vorm van politieke of ideologische discriminatie.
Als we dan toch worden uitgenodigd krijgen we amper het woord en krijgen we dikwijls niet de kans om ons betoog af te maken zonder onderbroken te worden".

"Zoals gezegd werd reeds genoemde politicus alle gelegenheid geboden om zijn verhaal te doen. Wat was er dan zo belangwekkend dat hij zo lang aan het woord moest komen?"

"Het was het eerste politieke optreden van Conner Rousseau nadat hij moest opstappen als voorzitter van de politieke partij Vooruit na seksistische en racistische uitspraken. Conner Rousseau kreeg nauwelijks kritische vragen en mocht minutenlang uitweiden over zijn mentale gezondheid".

"We begrepen dat u de kijkers deelgenoot had willen maken van uw strijd tegen de ziekte kanker. Zou hier nog wat meer over willen zeggen?"

"Het was niet mijn bedoeling om de kijkers deelgenoot te maken in mijn strijd tegen kanker. Gelukkig ben ik meer dan mijn ziekte alleen. Het was echter wel bevreemdend om te zien hoe Conner Rousseau gevraagd werd hoe het was om terug te zijn terwijl ik ook ‘terug’ was na bijna twee jaar ziek te zijn geweest. Ik kan aan de lezers vertellen dat het goed met mij gaat, ik voel me elke dag sterker worden en ik hoop dat ik deze zwarte bladzijde snel definitief achter mij kan laten".

"Ja heel begrijpelijk. Afrondend, hoe schat u in dat Vlaams Belang het zal doen tijdens de Europese verkiezingen?"

"ik vermoed dat het Vlaams Belang heel goed gaat scoren bij de Europese verkiezingen die hier plaatsvinden op 9 juni. Nu heeft het Vlaams Belang 3 zetels, ik ben ervan overtuigd dat 4 zetels en mogelijk zelfs 5 zetels een haalbare kaart zijn. We hebben een sterke Europese ploeg met een gedreven jonge lijststrekker, Tom Vandendriessche en op plaats 2 staat een zeer bekwame jonge vrouw, Barbara Bonte. Onze ervaren gids, Gerolf Annemans, vervolledigt een erg sterkte top 3".

"We willen u hartelijk danken voor uw tijd en wensen u en de uwen veel heil en zegen en een goede gezondheid toe".

"Heel graag gedaan en ik wil u eveneens hartelijk dank zeggen!"

Kyk ook by: https://sint-truiden.vlaamsbelang.org/nl/site/nieuws

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie