1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7548383

Besoekers aanlyn

Ons het 61 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

INSIGGEWENDE VRAAGGESPREK MET LIMBURGSE PARLEMENTSLID VIR PVV WAT VIR REEDS 17,5 JAAR GROOT WAARDE HEG AAN DIEREWELSYN

LP VIR PARTY VIR DIE VRYHEID, MNR DION GRAUS: 'NET SOOS MNR GEERT WILDERS IS EK SOWEL VIR MENSE AS VIR DIERE LIEF, EN HIERDIE STANDPUNT SAL ONVERANDERD BLY'

Geagte leser. Ons het 'n baie interessante onderhoud gehad met mnr Dion Graus, wat reeds sedert 30 November 2006 vir die Party vir die Vryheid in die Nederlandse parlement setel. In sy 2024 05 05 1biografie beklemtoon hy sy speerpunte.
Hy voel dit is belangrik om te veg teen die onsedelikheid en onbeskofheid wat in Nederland heers. Ook wil hy 'n beter Nederland vir mense en diere hê. Meer respek vir bejaardes, wat mos die enjins van die huidige ekonomie is. Verder moet diere die reg op beskerming, versorging en welsyn gegee word. Graus is al jare hiertoe verbind en sal in sy eie woorde aanhou om dit te doen. Die Kamerlid sien homself beslis nie as ’n grys politikus nie, maar as ’n kleurvolle verteenwoordiger. Hy besluit sy visie met: 'En dit is hoe ek my werk in die Parlement sien: as 'n seun wat toegewyd is aan mense en diere. Kastele bestaan nog, maar die ridders en patriotisme is weg.'

"Meneer Graus, zou u voordat we met ons vraaggesprek beginnen iets over uzelf willen vertellen aan onze lezers en lezeressen?"

"Ik woon en ben geboren, getogen in één van de mooiste stukjes Nederland, Zuid-Limburg. Na het behalen van mijn VWO diploma heb ik een commerciële HBO opleiding afgerond. Reeds na een kort aantal jaren besloot ik voor mezelf te beginnen en startte een televisieproductiebedrijf waardoor ik Geert Wilders leerde kennen tijdens het opnemen van mijn documentaire ‘Wild, Wilder, Wilders’. Het klikte bijzonder goed tussen ons en hij vroeg mij tijdens een van de laatste draaidagen of ik zijn Groep Wilders wilde komen versterken op weg naar de verkiezingen. Het kabinet viel vroegtijdig en voor ik het wist zat ik pardoes in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Momenteel behoor ik na Geert en Pieter Omtzigt tot de 3 langstzittende Kamerleden.”

"U noemt zich een kleurvolle vertegenwoordiger. Wat moeten wij hieronder verstaan?"

"Zo werd ik meermaals in de media genoemd. Zelf vind ik mij een saaie, solitair levende homo sapiens met een bijzonder missie voor onze eerste aardbewoners, de Animalia. Inderdaad, met hoofdletter. Dieren zijn mijn beste maatjes en, bovendien onvoorwaardelijk trouw.”

"In de titel kwam al naar voren dat u al 17,5 jaar opkomt voor het welzijn van dieren, en zelfs het initiatief heeft genomen om een dierenpolitie mogelijk te maken. Kunt u hier wat meer over vertellen?"

"Ik kom sinds mijn kleutertijd op voor dieren. Als jong kind heb ik al het eerste dier gered. Het is mijn missie, een roeping.
Doordat ik in het hart van de democratie terechtkwam, tikte ik vrijwel alles voor dieren af wat mogelijk is. Een Nationaal alarmnummer voor dieren in nood, 144 Red een Dier, de Dierenpolitie, het Veterinair Forensisch Team, gevangenisstraffen en hogere boetes voor dierenbeulen, een levenslang verbod op het houden van dieren, een beroepsverbod om nog met dieren te mogen werken, versnelde afbouw van dierproeven en proefdieren, op weg naar proefdiervrije innovaties, een stalbrandpreventieplan enzovoorts. Ook probeer ik al 17 jaar de Rechten van Dieren te verankeren in de Grondwet, als wilsonbekwamen daar zij niet aan plichten kunnen voldoen. Zo strijd ik ook al tegen het ritueel martelen van dieren en hun transportleed en verzoek ik om een Nationale Dierenambulance met uitrijverplichting en (para)veterinaire bemanning om dieren in shock ter plekke te stabiliseren alvorens te vervoeren.”

"Voorwaar, allemaal heel goede zaken die u hier opsomt. U houdt net als uw partijleider dhr. Geert Wilders niet alleen van dieren maar ook van mensen. Zou u dit wat meer kunnen uitleggen?"

"Ik houd niet minder van dieren dan van mensen. Een dierenleven telt voor mij even zwaar. Of je in de evolutieleer gelooft of in het scheppingsverhaal, dieren waren er eerder dan mensen en we mochten en mogen bij hen wonen."

2024 05 05 2"Dan willen we het graag over uw speerpunten hebben. U strijd al jaren tegen de onbeschoftheid en onzedelijkheid die in Nederland heerst en wil meer respect voor bejaarden. Doelt u dan ook op het telkens maar weer veranderende straatbeeld waar disrespect de scepter zwaait?"

"Mijn collega Fleur Agema is woordvoerder Ouderenzorg, ik ben portefeuillehouder Dierenwelzijn. Ook met bejaarden wordt steeds minder respectvol omgegaan. Ze waren de motoren achter de naoorlogse economie maar worden steeds vaker en meer achtergesteld ten opzichte van gelukszoekers die nooit iets hebben bijgedragen maar alles ‘gratis’ krijgen. Bovendien importeren we veel onfatsoen en hufterigheid, ook voor weerloze bejaarden. Kijk maar eens naar het programma ‘Opsporing Verzocht’, dan begrijpt u precies wat ik bedoel.”

"In de inleiding gaf u aan dat kastelen nog wel bestaan maar dat ridders en patriottisme verdwenen zijn. Kunt u dit wat nader uitleggen?"

"Vroeger was er meer eendracht en patriottisme. Ridders waren bereid te strijden en sterven voor hun Koning en Vaderland. Deze mentaliteit en het saamhorigheidsgevoel lijken volstrekt verdwenen. We verliezen daarnaast elke dag meer van onze oorspronkelijke geloofswaarden, cultuur en tradities. We zijn geen baas meer in eigen land en als dit zo doorgaat worden we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de Indianen van Eurabië. Amen.”

"We willen even vooruitblikken op de Europese verkiezingen die op 9 juni zullen plaatsvinden. De Partij voor de Vrijheid gaat aan kop en zal naar verwachting de grootste worden met 9 zetels. Ook rechtse- en conservatieve partijen uit andere landen hebben de wind in de zeilen. Zou dit de voorbode kunnen worden van een andere wind die gaat waaien binnen Europa?"

"Er waait al decennialang een ongure wind die mogelijk ooit tot stormkracht zal toenemen. De afgelopen kabinetten lieten het oer-Hollandsche vaantje te veel met alle winden waaien. Hopelijk kunnen wij er nog mede voor zorgen dat de wal het schip tijdig gaat keren.
De bascule is mijns inziens echter al te veel uit evenwicht. Ik ben van nature een optimist maar mijn eerlijkheid gebiedt mij dit te delen.”

"Zou u, afrondend, nog iets tegen ons lezerspubliek in den vreemde willen zeggen?"

"Zorg dat u ooit rustig en vredig uw ogen kan sluiten. Ga nooit heen zonder een ruzie goed te maken. Voorkom schuldgevoelens, wroeging. Elke dag kan de laatste zijn, ongeacht leeftijd of gezondheidsstatus. Laat daarom geen dag voorbij gaan zonder degenen waarvoor dit geldt te laten voelen dat u van ze houdt. Het noodlot laat zich niet leiden maar is eindig, de ware liefde zal altijd blijven voortleven.”

"We willen u hartelijk danken voor uw tijd en moeite en wensen u en al uw andere collega's heel veel heil en zegen op hun belangrijke en onmisbare werk."

"Moge God u en de uwen behoeden.”

Kyk ook by: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/fracties/partij_voor_de_vrijheid

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie