1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7548288

Besoekers aanlyn

Ons het 61 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

WAT IS DIE MENS?

BybelHeb. 2:1-18:“maar iemand het êrens getuig en gesê: Wat is die mens, dat U aan hom dink, of die mensekind, dat U hom besoek? U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel.” (:6&7). Die skrywer herinner ons aan die bekende Psalm 8 waarin koning Dawid van dieselfde saak spreek.  “wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom ’n weinig minder gemaak as ’n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon.

U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel:”  (:5-7).  Dit is vir ons uit hierdie gedeeltes duidelik dat God aan die mens ’n besonderse plek in Sy skepping gegee het.  God het die mens as heerser oor die werk van Sy Hande aangestel. “En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.”  (Gén. 1:26).  Wat ’n groot verantwoordelikheid is nie op die mens gelê nie, geliefdes!  

Hierdie opdrag en verantwoordelikheid van die mens is deur God self bepaal, geliefdes.  En dit is belangrik dat ons hieraan herinner word.  Ons moet onthou dat die mens se primêre verantwoordelikheid in die lewe en in God se skepping teenoor Hom is.  “Daarom moet jy die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.”  (Deut. 6:5).  Ek herinner u daaraan omdat dit in die tyd waarin ons leef blyk dat die mens onder die wanindruk verkeer dat sy primêre verantwoordelikheid in die lewe teenoor homself is, m.a.w. die heel belangrikste vir die mens is om sy eie voorspoed en geluk te soek.  Die waarheid is egter dat die heel belangrikste vir die mens is om God lief te hê, te ywer om aan God gehoorsaam te wees en in ’n gesonde verhouding met Hom te leef.  “Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.”  (Matt. 6:33).

Die slegte toestand van die wêreld vandag kan hoofsaaklik aan hierdie versaking van die mens se verantwoordelikheid teenoor God toegeskryf word.  Ons sien soveel mans wat vandag van hul primêre verantwoordelikheid teenoor God vergeet om hul gesinne in God se Woord te onderrig en te lei en om hard te werk en hul gesinne te versorg.  “Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as 'n ongelowige.”  (1 Tim. 5:8).  Dit is mos veel lekkerder om met allerhande stokperdjies en speletjies jou tyd te mors as om jou verantwoordelikheid teenoor God na te kom.  En hoeveel ellende veroorsaak dit nie in die samelewing nie.  Dit lê menigmaal op hul vrouens die ongesonde taak om harder te werk en dalk selfs die broodwinner te word omdat die mans hul eie verantwoordelikheid versaak.  

Geliefdes, daar is natuurlik ’n tyd vir rus en ’n plek vir ontspanning.  Daarom dat God die Sabbat geskape en vir die mens ingestel het.  En Christus het selfs aan Sy dissipels by geleentheid die opdrag gegee om te rus.  “En Hy sê vir hulle: Kom julle self in die eensaamheid na 'n verlate plek en rus 'n bietjie. Want daar was baie wat kom en gaan, en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie.”  (Mark. 6:31). Die probleem is egter dat die plek van ontspanning en vermaak in ons tyd myns insien sy grense heeltemal oorskry.  Die ongesonde strewe van mense na ontspanning en vermaak is onrusbarend, geliefdes.  En aan die grondslag hiervan lê ook ’n verwronge siening van die mens dat sy primêre verantwoordelikheid in die lewe is om “gelukkig te wees” en “die lewe te geniet”.  En dit moet hy ten alle koste nastreef – selfs waar dit in stryd met God se Woord en opdrag aan die mens is.  En daarom is daar by mense vandag geen probleem om op die Sabbat inkopies te doen of lekker te gaan uiteet nie.  Dit is mos belangriker om die lewe te geniet en te ontspan as om God se gebod te gehoorsaam.  Dit is vir mense geen probleem om op die Sabbat aan sport deel te neem of dit te ondersteun nie omdat dit mos belangriker is dat die mens die lewe moet geniet as om die gebod van God na te kom.  Dit is vir mense vandag maklik om te skei en van die een lewensmaat na die volgende te beweeg in die soeke na eie geluk en vreugde, want van ’n veranwoordelikheid teenoor God is daar mos nie sprake nie.  Hoeveel mense is daar nie wat elke dag van die week verby wens omdat hulle net vir naweke se ontspanning en pret leef nie?  Die rus aan die einde van ’n week is deur God daar gestel sodat ’n mens ’n gesonde veraderming van sy harde werk kan kry, maar in ons tyd is die naweek met die ontspanning en vermaak die fokuspunt waarheen gejaag word.

Ek glo dat dit vir elkeen van ons vandag nodig is om deur God se Woord aan ons primêre verantwoordelikheid teenoor Hom herinner te word, geliefdes.  Mag ons dit ter harte neem en ook ons eie lewens ondersoek en dit opnuut nastreef om ’n lewe voor God se Aangesig te leef waar ons elke dag probeer om Hom getrou in alles te dien eerder as om ’n lewe volgens die voorbeeld van hierdie wêreld te leef waar ons primêre fokus ons eie vleeslike begeertes, genot en vermaak is.  Onthou dat elkeen van ons rekenskap van ons arbeid sal gee aan Hom wat hierdie verantwoordelikheid aan elke mens opgelê het.  “Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.”  (2 Kor. 5:10).

Amen.       

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie