1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7591968

Besoekers aanlyn

Ons het 10 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE ERNSTIGSTE MISDAAD WAT 'N CHRISTENGELOWIGE IN SUID AFRIKA KAN PLEEG, IS OM DIE BARBAARSE OPTREDE VAN DIE UNIVERSITEITSOWERHEID TEEN SY EIE STUDENTE TE OPENBAAR.

vaste grond kom van die gawe van geloofDat die aanslag reeds baie jare gelede van subtiel na duidelik sigbaar en selfs fisies verskuif het, is onbetwisbaar. Die probleem is egter dat ons nie daarin kon slaag om ons Afrikanerburgers te oortuig van die gevolge van die totale aanslag indien ons dit nie gesamentlik by die stembus stuit nie!

Die slagkreet van verandering, alles verander mos en daarom moet ons saam verander of anders agterbly, was die oortuiging. “The WINDS OF CHANGE” van Harold MacMillan, eerste minister van Brittanje in die vroeg sestigs was egter deur wyle dr. H.F. Verwoerd ferm maar kundig gestuit en moes hy derhalwe fisies verwyder word sodat die verandering kon voortgaan.

Die swakkeling regering wat dr. Verwoerd opgevolg het, was behalwe dat hulle slegs die skyn van geloof gehad het, meer ingesteld was op wêreldmening as op beginsel en gevestigde suksesvolle en Bybelgefundeerde eie beleid!

Die AVP plaas die opskrif en enkele uitreksel uit Global Research van 5 Februarie 2024 om aan te dui waarheen so ‘n beginsellose benadering gely het, nie net in Amerika nie, maar ook hier by ons!

DIE ERNSTIGSTE MISDAAD WAT 'N AMERIKANER KAN PLEEG, IS OM DIE BARBAARSE OPTREDE VAN DIE REGERING TEEN SY EIE BURGERS TE OPENBAAR.

"Die vonnisoplegging van 'n rekenaarprogrammeerder met 'n gewete is 'n vertoonverhoor" (Deur Emanuel Pastreich Global Research, 5 Februarie 2024)

Toe Damian Williams, die Verenigde State se prokureur vir die suidelike distrik van New York, Matthew G. Olsen, die assistent-prokureur-generaal vir nasionale veiligheid, en James Smith, die assistent-direkteur van die New York-kantoor van die Federal Bureau of Investigation aangekondig het op Februarie 1 gesorg dat Joshua Schulte 40 jaar in die tronk sou deurbring, langer as baie moordenaars en het hulle daarmee aan die wêreld duidelik gemaak dat die ernstigste misdaad wat 'n Amerikaner kan pleeg, die barbaarse optrede van die regering teen sy eie burgers is.

Die Statue of Liberty huil; Die geestelike leier van die Amerikaanse Rewolusie, Thomas Paine, wat geskryf het, "Hy wat sy eie vryheid veilig wil maak, moet selfs sy vyand van onderdrukking beskerm" rol in sy graf om.

Die Verenigde State het, soos soveel ryke van ouds, alle voorwendsels van gemeenskaplike goed, van republiekanisme, van aanspreeklikheid en deursigtigheid, van die oppergesag van die reg en geregtigheid vir almal weggegooi, en het eerder 'n pad uitgestippel vir onderdrukking van enige iemand wat probeer om sy interne verval openbaar te maak.

Laat ons nie onsself bespot nie; ons weet almal waarheen daardie pad lei.

Miskien het jy nie geweet van die verhoor van Joshua Schulte vir die vrystelling van bewyse van kriminele oortredings binne die regering nie. Die saak is grootliks deur die hoofstroommedia geïgnoreer, en natuurlik was al die kandidate vir die amp so stil soos die graf oor hierdie groteske geregtigheid.

Berigte dat hy kinderpornografie besit, is later by die aanklagte gevoeg om dit 'n bietjie minder waansinnig te laat lyk - maar hoewel sulke materiaal heel waarskynlik geplant is - het dit niks gedoen om die grimmige vooruitsig te verlig nie.

Sy misdaad was die vrylating aan die publiek deur die Wikileaks-webwerf van voorbeelde van kriminele oortredings deur die Verenigde State, veral deur die CIA. Heel waarskynlik was dit nie eers hy wat daardie verdoemende materiaal vrygestel het nie.

Binnekringlede in verdediging en intelligensie weet almal goed dat Schulte en medewerkers relatief mak kriminaliteit deur intelligensie en die weermag gekies het en nie eers die groot staatsmisdade aangeraak het nie. Tog moes selfs daardie optrede so wreed moontlik gestraf word. (Aldus Emanuel Pastreich)

Hoe het ons Afrikanervolk gevorder met verandering? Sedert Theuns Eloff, hy was mederedakteur van twee boeke, "Managing Change", en "Building a Winning Nation, aangestel is in Januarie 2002 as visekanselier van sy alma mater, het hy ’n nuwe bestuursfilosofie ingevoer en ’n groot rol gespeel in die samesmelting van die verskillende dele, ‘n verandering wat die Noordwes-Universiteit (NWU) geword het.

Sy “insig” van verandering wat gepaardgegaan het met onderhandeling met die ANC in Dakar, het nou gevorder tot by die skorsing van ‘n student wat standpunt ingeneem het om te verhoed dat eerstejaars besoedel word met besprekings tot aanvaarding van die sataniese minderheidsgroep studente wat beїnvloed is om te glo dat daar nie fout is met homoseksualisme, transgender, selfdegeslag huwelike, lesbiese verhoudings en sommer alles waarteen die Woord van God die mens waarsku omdat dit sonde is en die gevolge daarvan die dood as voorland het!

So begin die stert nou die hond swaai en staan daar één, en dit nogal ‘n Engelssprekende student op om in die eens behoudende Christelik-Nasionale Onderwyskern, beswaar aan te teken teen hierdie onreg! Die ernstige vraag wat by ‘n mens ontstaan, is watter soort teologiese opleiding het Eloff gehad? Was sy roeping se reikwydte slegs sy liberale Humanistiesbesoedelde breinselle instede van sy hart wat volgens die Woord beter bewaak moet word as enige iets anders?

Die ideologie van die Babelse eenheidsstrewe wat as ‘n denkvlug van die menslike brein beskryf kan word, omdat daardie eenheid opstand teen God was en dit bestraf is deur taalverwarring, geskeidenheid en verskeidenheid. Die Nuwe Wêreld Orde wie se oogmerk Een Wêreldregering, een taal. Een godsdiens, een wêreldvolk is, is ‘n herhaling van dit wat God reeds bestraf en afgewys het. Dít is die einste waarmee die de Klerk regering, die kerke van ons dag, die skole en Unversiteite hulle nou besig hou deur middel van Humanisme, Liberalisme, Kommunisme en menseregte! Terme wat in’n Engelse woordeboek as “fancifull speculation beskryf word, mensuitgedinkte verandering van die natuurlike orde waarbinne ons hemelse Vader ons in aansein geroep het.

Die interressante ding is dat dit die klein minderheid van bestuursligame van instansies en die demokraties verkose regerings van lande is wat hierdie snert op die massas afdruk asof die massa geen seggenskap, geen vryheid van spraak, geen eie lewens-en-wêrelbeskouing mag hê nie, al was dit die massas wat hierdie morone verkies en in beheer geplaas het met elke besondere volk se mandaat vir optrede!

Laat Potchefstroomstudente ‘n voorbeeld maak van hierdie ongelooflike misbruik van mag en in hulle massas die bestuur beleër en hulle bedankings eis! Die universiteit is nie die bestuur se eiendom nie, dit is egter hulle verantwoordelikheid om dit volgens sekere waardes wat in die studente se belang is te bestuur. Dit is die gelowige Afrikanerkind se erfenis deur ons voorgeslagte opgerig ter voorbereiding vir hulle kinders se toetrede tot volwassenheid op die fondasie van die Christelike geloof, wat nou gekaap is deur die verraad van koersverandering van beleid en beginsel!

Staan op om getel te word. Hoewel die getallemeerderheid van ongelowiges julle waarskynlik oortref, is dit nie hulle wat die Universiteit finansieël aan die gang hou nie. Die bestuur sal moeilik volhou sonder inkomste. Die AVP steun leidelike verset heelhartig indien dit verandering ten doel het, terug na Christeliknasionale Onderig en opvoeding soos dit was voor die verandering na verval van alles wat goed en waardevol was.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie