1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7374853

Besoekers aanlyn

Ons het 30 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

LAAT ONS IN SY LIG WANDEL

Bybel1 Pet. 2:1-10: “Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ’n koninklike priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is.” (:9&10).

Geliefdes, wat ’n voorreg om ’n uitverkore geslag van die lewende God te wees! Maar terselfdertyd moet ons besef - wat ’n verantwoordelikheid. God stel dit in hierdie gedeelte duidelik waarom Hy Sy volk afgesonder het – om Sy deugde aan die wêreld te verkondig, geliefdes. En die verkondiging van Sy deugde behels veel meer as gewoon geselsies oor Sy Woord of om ander van Hom te vertel. Die verkondinging van Sy deugde is ’n boodskap wat ons deur ons hele lewe gedurigdeur moet verkondig. Ons lewens moet uitroep – dít is hoe dit lyk wanneer God in ’n mens se lewe teenwoordig is! Die helder lig van Hom wat in ons lewens skyn moet vir ander duidelik sigbaar wees. “en ’n mens steek ook nie ’n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.” (Matt. 5:15&16).

Die boodskap is duidelik – verkondig die deugde van Hom wat ons uit die duisternis tot Sy wonderbare lig geroep het. Verkondig die deugde van Hom wat ons uit die duisternis van sondemag na Hom geroep het en die lig van Sy Woord oor ons lewens laat skyn het. Hoe mooi word dit nie vir ons in Psalm 119 uitgedruk dat Sy Woord die lig is wat vir ons die regte lewenspad aanwys nie. “U woord is ’n lamp vir my voet en ’n lig vir my pad.” (Ps. 119:105). “Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig.” (Ps. 119:130). In Psalm 56:14 lees ons ook waar koning Dawid spreek van hierdie voorreg om as kind van God hierdie verantwoordelikheid op te neem om in Sy lig te leef. “want U het my siel gered van die dood – ja, my voete van struikeling – om te wandel voor die aangesig van God in die lig van die lewe.”

Ons lees in Jesaja 2:5 waar die profeet sy volk tot hierdie verantwoordelikheid roep. “Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die HERE!”. Die apostel Paulus het ook gedurig hierdie verantwoordelikheid onder sy gemeentes se aandag gebring. Hy skryf aan die Romeine hieroor in Rom. 13:12. “Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord.” En dan lees ons in Efés. 5:8 waar hy hierdie saak onder die aandag van die gemeente in Efése bring. “Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here – wandel soos kinders van die lig.” En die boodskap aan die Fillipense is ewe duidelik. “sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ’n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld.” (Fil. 2:15).

Die pragtige getuienis van Johannes dat Christus, die Woord, die lig van hierdie wêreld is, vind ons in Joh. 1:1,4&5. “IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het die nie oorweldig nie.” In Johannes 8:12 sê Christus dit ook prontuit. “EN Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.” Christus stel egter ook in Johannes 3:19 ’n baie tragiese werklikheid. “En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos.”

Geliefdes, waarom lyk dinge hier in ons Vaderland in hierdie tyd so donker? Is die antwoord nie eenvoudig nie? Ons volk het grootliks hierdie verantwoordelikheid teenoor God vergeet. Mense wil graag in hierdie dae God se seëninge vir hulself toeëien, maar sonder om die verantwoordelikheid teenoor Hom te erken en na te kom. Dit werk eenvoudig nie so nie. Eweneens kan ons nie ’n helder toekoms verwag as ons verkies om nie na die lig te gaan en in die waarheid van Sy Woord, die lig vir ons lewenspad, te wandel nie. Dit is genadiglik nie almal in ons volk wat die lig haat en nie na die lig wil kom en begeer om in die duisternis te wandel nie. Maar dit is ongelukkig sekerlik die groter deel van ons volk. Laat ons wat die lig liefhet, daarin wandel. En mag ons lewenslig só helder skyn dat ons die wêreld rondom ons ook met Sy lig sal bestraal. En laat ons verder bid dat Hy ons volk weer sal terugbring na Sy wonderbare lig sodat ons daarin sal wandel. Alleen in Hom en met Hom as ons Leidsman is die toekoms vir ons helder! “Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig.” (Ps.36:10).

Amen

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie