1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7374770

Besoekers aanlyn

Ons het 12 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

VIERENTWINTIGE JARIGE VLAAMS-BRABANTSE WORD VERNAAMSTE UITDAGER VAN THEO FRANCKEN VAN N-VA

OPVOLGER VAN MNR. DRIES VAN LANGENHOVE VIR VLAAMS BELANG, MEJ. BRITT HUYBRECHTS: "EK IS WEGGEGAAN BY N-VA NADAT EK BESEF HET DAT DIE MEESTE LEDE VAN HIERDIE PARTY EERDER VIR POSTE SOU GAAN AS VIR MEER VLAAMSE OUTONOMIE"

Geagte leser. Ons het 'n baie insiggewende onderhoud gehad met mej Britt Huybrechts, wat in Junie 2024 mnr. Dries van Langenhove as federale lystrekker vir die Kamer in die provinsie 2023 11 22 1Vlaams-Brabant sal opvolg. Haar speerpunte is onder meer om Vlaandere weer veilig te maak, die Vlaamse volk weer eerste te stel en om die Islamisering en toestroming van onvanpaste asielsoekers stop te sit. In 'n gesprek vóór die onderhoud het sy ons toevertrou dat sy in die lente van volgende jaar gaan trou.

Behalwe die voorheen genoemde temas, het ons haar ook vrae gevra oor wat sy dink oor die huidige toestand van Suid-Afrika.

"Mejuffouw Huybrechts, zou u zich voordat we met het vraaggesprek beginnen willen voorstellen aan onze lezers?"

 

“Mijn naam is Britt Huybrechts, ik ben 24 jaar en afkomstig van Leopoldsburg (Limburg). Na mijn studies aan de Katholieke Universiteit Leuven ben ik in die stad ‘blijven plakken’, zoals ze zeggen. Aan de KU Leuven heb ik eerst mijn master in de geschiedenis behaald en daarna nog een educatieve master. Vorig jaar volgde ik uit interesse nog een postgraduaat huwelijks- en procesrecht aan de Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht. Tijdens mijn studententijd was ik actief binnen het KVHV-Leuven, waar ik tijdens haar 120ste bestaansjaar de rol van praeses mocht vervullen, en dat als eerste vrouw ooit. Ik ben katholiek gelovig en werk momenteel als leerkracht geschiedenis.” (kyk ook by: https://www.kvhv.be/)

2023 11 22 2"Wanneer nam u het besluit om van de Nieuwe Vlaamse Alliantie over te stappen naar Vlaams Belang en wat lag hieraan ten grondslag?"

"Ik ben weggegaan nadat ik besefte dat de meeste N-VA'ers liever voor postjes dan voor meer Vlaamse autonomie gaan. Zo bemerkte ik na de laatste lokale verkiezingen en in aanloop van de vorige nationale verkiezingen dat deze partij de kans had om zaken omtrent Vlaamse autonomie te realiseren, maar al hun communautaire principes in de diepvries hebben gestoken. Ze hebben me dus met andere woorden zwaar teleurgesteld. Daar komt nog de arrogante houding van de N-VA tegenover Vlaams Belang bij. Wanneer je je rechtse bondgenoot liever beledigd dan dat je er constructief iets mee probeert op te bouwen, dan heb je in mijn ogen afgedaan. Alleen samen kunnen we een beter Vlaanderen realiseren, want zo zetten we de andere partijen die Vlaanderen liever ten onder zien gaan aan de kant".

"U trekt de lijst voor de Kamer en uw collega dhr Klaas Slootmans die voor het Vlaams parlement. Wat zijn de namen van uw andere collega's?"

Voor Vlaams-Brabant:

“Op de Kamerlijst word ik bijgestaan door Kurt Moons, Kathleen Bury en Joris De Vriendt. Klaas Slootmans trekt de lijst voor het Vlaams parlement en wordt daar bijgestaan door Suzy Wouters, Frédéric Erens en Jan Laeremans

In Limburg zullen Annick Ponthier voor de Kamer en Chris Janssens voor het Vlaams parlement de lijst trekken. In Antwerpen zullen respectievelijk Lode Vereeck en Tom Van Grieken dat doen, voor Oost-Vlaanderen Barbara Pas en Guy D’haeseleer en voor West-Vlaanderen Wouter Vermeersch en Immanuel De Reuse.

U leest het, één voor één top namen!"

"Ging er eerst een gesprek aan vooraf dat u Dries zou opvolgen of was het eigenlijk al een feit dát u hem zou opvolgen gezien het feit dat u uw sporen in de politiek al ruimschoots had verdiend?"

“Dries Van Langenhove heeft vorig jaar de politiek verlaten om zich meer te kunnen focussen op zijn activisme en werd in de Kamer opgevolgd door Joris De Vriendt die eerste opvolger was. Onze partij was dus wel al aan het nadenken over wie de Kamerlijst nu zou kunnen trekken. Ik heb in september een gesprek gehad met Tom Van Grieken en Barbara Pas waarbij ze me enkel meedeelden dat ze overwogen mij op een verkiesbare plaats te zetten voor de Kamerlijst. Welke positie dat exact zou zijn, wist ik op dat moment nog niet. Toen ik enkele weken later opnieuw met hen op gesprek ging, kreeg ik te horen dat ik de Kamerlijst zou mogen trekken. Dat was voor mij een aangename verrassing. Wat betreft mijn eigen sporen in de politiek probeer ik heel nuchter te blijven. Ik heb nog geen echte partijpolitieke ervaring. Het is vooral binnen mijn studentenvereniging dat ik al wat heb bereikt. Zoals ik zei was ik de eerste vrouwelijke praeses van het KVHV-Leuven in het jaar dat we ons 120-jarig bestaan vierden. Ik heb in dat jaar veel mogen doen, zoals toespraken houden voor een groter publiek en debatten voeren zoals in het tv-programma De Zevende Dag. Daar heb ik veel uit geleerd. Ik zal het Verbond altijd dankbaar blijven voor de kans die ik vorig jaar heb gekregen, en natuurlijk ben ik ook nu het Vlaams Belang dankbaar voor de kans die ze mij geven als lijsttrekker voor de Kamer.”

"Was u wellicht ook getuige van zijn indringende toespraak die hij tijdens de Gulden Sporen Viering van 2018 in Antwerpen hield?"

“Daarbij was ik niet aanwezig omdat ik op dat moment in Spanje op vakantie was. Bovendien vier ik de Vlaamse feestdag de laatste jaren steevast aan het Vlaams Huis in Brussel, samen met mijn vrienden van het KVHV en andere Vlaamsgezinden”.

"Kunnen we stellen dat u -wellicht met een andere insteek- precies in zijn voetspoor zal treden, gezien de speerpunten die reeds in de inleiding werden genoemd?"

“Inderdaad! Dries is Dries en zetelde in de Kamer als onafhankelijke. Hij verkondigde daar soms zijn persoonlijke mening die niet altijd in overeenstemming was met de partijstandpunten. Ik daarentegen ben Britt Huybrechts, overtuigde Vlaams Belanger, waardoor ik me wel volledig achter de partijstandpunten schaar. Zo zal ik me, zoals al gezegd in de inleiding, vooral inzetten voor een veilig, maar ook een Vlaams en leefbaar Vlaanderen. Vlaams-Brabant voelt de negatieve gevolgen van het ondoordachte migratiebeleid van de laatste decennia enorm hard. Als ik het vertrouwen krijg van de kiezer, zal ik mij in de Kamer sterk verzetten tegen dit gefaalde migratiebeleid dat enorme druk zet op onze woonsector. Vlaams-Brabant is een peperdure provincie geworden om zowel huizen als appartementen te huren en te kopen. Jonge Vlaams-Brabanders die in eigen streek willen blijven wonen kunnen bijna onmogelijk nog een betaalbaar huis vinden. Als we dat willen oplossen, moeten we het opengrenzenbeleid aanpakken. Vlaanderen moet weer veilig, leefbaar en Vlaams worden.”

"Kunt u wat nader op deze thema's ingaan. Hoe denkt u Vlaanderen weer veilig te kunnen maken, de Vlaming weer op de eerste plaats te zetten en de toestroom van onaangepaste vreemdelingen en de toenemende islamisering een halt toe te roepen?"

“Vlaanderen weer veilig maken, kan in mijn ogen op twee manieren. Ten eerste moet de jeugd, en dus de toekomst van Vlaanderen, terug weerbaar worden. Er moet een einde komen aan de mietjesmaatschappij die onze samenleving is geworden. In tegenstelling tot wat de linkse media beweert, bedoel ik met een weerbare jeugd niet een zogenaamde agressieve jeugd, maar wel een jeugd die leeft volgens het motto “Mens sana in corpore sano”. Een gezonde geest in een gezond lichaam dus, en dat kunnen we bereiken door te proberen een mentaliteit wissel bij de jeugd teweeg te brengen. Jongeren moeten weer mentaal sterk worden en er moet een einde komen aan de eindeloze bepampering. Natuurlijk moet de jeugd ook fysiek sterk worden, wat automatisch voor meer zelfvertrouwen zal zorgen. Een jeugd met zelfvertrouwen is een sterke jeugd die zich niet laat doen door tegenslagen of tegenstanders. Ten tweede moeten we massamigratie een halt toeroepen door het Deens en Australisch model toe te passen. Met het Deens model benadrukken we de tijdelijkheid van het verblijf van een asielzoeker. Als zijn of haar leven daadwerkelijk in gevaar is, mag en moet Vlaanderen helpen, maar ook alleen in een dergelijk geval. We moeten de situaties van de herkomstlanden beter in de gaten houden en daaraan gelinkt de asielprocedure aanpassen. Is de asielzoeker niet (meer) in gevaar in zijn eigen land, dan moet hij/zij terugkeren naar het land van herkomst. Bovendien moet de overheid meer werk maken van de integratie aan de hand van inburgeringslessen en lessen Nederlands. Voor de kennis van het Nederlands eisen we minimum het niveau A2. Willen de migranten zich vervolgens niet integreren, dan zal hun asielstatus herbekeken moeten worden. Daarnaast moeten we de illegaliteit en criminaliteit van asielzoekers harder bestraffen. Dat kan door de illegalen op te sluiten in gesloten opvangcentra afwachtend op hun uitwijzing en ze vervolgens dan ook daadwerkelijk uit te wijzen. Bij criminaliteit moet men direct zijn of haar verblijfsrecht verliezen en bij een erkenning moet deze status opnieuw herbekeken worden. Tot slot moeten we ook het Australische model van de push-backs harder toepassen. Alleen door deze combinatie kunnen we Vlaanderen weer Vlaams en veilig maken.”

"Dan willen we het graag hebben over uw geloof in God. Hoe ervaart u Zijn aanwezigheid in het dagelijkse leven?"

“Wie om zich heen kijkt, ziet overal Zijn creatie rondom zich. Elke dag worden we met Zijn aanwezigheid geconfronteerd. God is almachtig, algoed en alomtegenwoordig. Hij zit in de kleinste dingen, en biedt steun wanneer het even wat moeilijker gaat. Daarnaast brengt het ook mensen samen die over het algemeen dezelfde normen en waarden met zich meedragen".

"We willen graag een overstapje maken naar de toestand in Zuid Afrika. U zult daar ongetwijfeld over hebben gehoord. Wat zou er volgens u moeten gebeuren om het onwettige communistische regime wat sedert 1994 de regering vormt, te laten verdwijnen?"

“Ik denk dat men internationaal met een meer kritische blik naar de huidige politieke situatie in Zuid-Afrika moet kijken, want jullie kennen al decennialang een regering die niet bang is voor corruptie (denk maar aan Zuma en Ramaphosa) en die zelfs geweld op de blanke gemeenschap aanmoedigt. U zag recent ongetwijfeld ook de video van een ANC-meeting waarbij “kill the farmer, kill the Boer” werd gezongen. Dat is simpelweg onwerkelijk en ronduit crimineel. De Plaasmoorde zouden in het westen trouwens ook veel meer onder de aandacht moeten worden gebracht, want de West-Europese Jan met de pet heeft geen flauw idee dat er systematisch anti-blank geweld plaatsvindt in Zuid-Afrika. Jullie land is helaas een ‘uitstekend’ voorbeeld van waar racisme tegenover blanke mensen wordt toegelaten en zelfs wordt aangemoedigd door de overheid. Het is aan internationale organisaties zoals de Verenigde Naties om deze wantoestanden te veroordelen en met sancties te komen. Een partij waarin blank en zwart samen voor een beter Zuid-Afrika willen gaan, lijkt me een beter alternatief op het gewelddadige, corrupte en vooral racistische ANC dat ‘zonder problemen’ sedert 1994 aan de macht is. Hier in Vlaanderen zouden we ons steentje kunnen bijdragen door de nieuwsfeiten, die door de linkse media compleet – en ongetwijfeld zeer bewust – verzwegen worden, toch in het nieuws te brengen. Ik heb zelf al meermaals een in mijn ogen zeer goede documentaire over de Plaasmoorde gedeeld op mijn sociale mediakanalen. Anderen zouden dat ook moeten doen".

"We willen afronden maar niet voordat we u de gelegenheid hebben gegeven om u tot de lezers en lezeressen te richten. Wat zou u tegen deze Vlaamse en Nederlandse emigranten willen zeggen?"

"Probeer de Vlaamse / Nederlandse cultuur en taal niet te verloochenen en blijf deze verder aanmoedigen bij jullie nakomelingen. Onze cultuur staat al zwaar onder druk en het zou jammer zijn dat diegenen die om welke reden dan ook besluiten om Vlaanderen of Nederland te verlaten daarenboven ook onze mooie cultuur verliezen".

"Hartelijk dank voor uw tijd en moeite en we wensen u alvast alle succes en Gods rijke zegen als u volgend jaar samen met uw collega's de Kamerlijst aanvoert".

"Bedankt en blijf onthouden: "Eerst onze mensen!".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie