1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7548340

Besoekers aanlyn

Ons het 74 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

ONS DOEL

Bybel1 Pet. 2:1-10: “Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ’n koninklike priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,” (:9).

Geliefdes, dit is bykans ondenkbaar dat die einde van hierdie jaar alweer in sig is. Asof in ’n oogwink is dit verby.

Dit laat ons dink aan die mooi wyse waarop Moses hierdie saak beskryf het. “Die dae van ons jare – daarin is sewentig jaar, of as ons baie sterk is, tagtig jaar; en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet; want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarheen.” (Ps. 90:10). Dit is dalk ook ’n goeie tyd om te besin oor dit wat ons met hierdie kosbare tyd van ons in die lewe maak. En ewe belangrik is dit om te besin oor dit wat ons veronderstel is om met hierdie kosbare gawe van tyd in ons lewens te doen.

Terwyl ons van tyd praat, dink ek daaraan dat daar alreeds 40 jaar verloop het vandat ons volk ons God, die Heilige, in 1983 in die parlement verloën het. Ja, 40 jaar sedert die onfeilbare Woord van God ook vervang is met ‘n “nuwe vertaling” wat ten doel gehad het om die waarheid van God se Woord te vertroebel. Hierdie “nuwe vertaling” sou kwansuis “makliker” wees om te lees en te verstaan. En ironies genoeg, na 40 jaar met ‘n “makliker” vertaling (en nog talle verdraaide vertalings wat hierop gevolg het), klink daar geluide uit die Algemene Sinode van die NG Kerk se geledere op wat dit stel dat ons God en Sy wil nie werklik kan ken en verstaan nie en dat ons maar saam hier op aarde ’n onbekende reis in hierdie verband meemaak.

Snert man! Ek het nie gedink dat daar mense in hierdie land is wat meer onsin as die politici kan kwytraak nie, maar hierdie verdwaalde kerklui het my beslis verkeerd bewys. Die duidelike antwoord op hierdie onsin vind ons in Romeine 1:18-20 & 25. “WANT die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie; hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen.”

Hierdie mense verwerp God se Woord waardeur ons Hom moet leer ken. En dan wil hulle hulself verontskuldig en eintlik vir God die skuld gee dat ons Hom nie kan ken nie – hoe verwaand wil jy raak? Ek sit en skud my kop in ongeloof. Hoe het ons hier beland? Dit was tog nie altyd so nie? Natuurlik was daar ook in die kerke nog altyd dinge wat nie reg en volmaak was nie, want dit is maar nog altyd deur feilbare mense bedryf. Maar ’n tyd gelede was die ingesteldheid tog daar om God se Woord te leer ken en te verkondig. ’n Tyd gelede was daar ’n eerbied en vrees vir God in die kerk. ’n Tyd gelede het die kerk die waarheid en die reg soos uit God se Woord geleer word, probeer beskerm.

Ek dink verder terug. Ek dink terug tot in 1838 waar ’n volk in groot benoudheid verkeer het. ’n Volk wat menslik gesproke nie ’n kans gestaan het om met ’n krygsmag van minder as 500 man die Zoeloe-oormag van ’n geskatte 15 000 –20 000 krygers te oorwin nie. En hierdie handjievol manne, 464, oorwin nie alleen op hierdie Wonderdag van 16 Desember 1838 nie. Daar is selfs nie een onder hulle wat nie die stryd oorleef het nie. Ongetwyfeld was hierdie niks anders as ’n Godswonder nie. En ek dink weereens - waarom? Sekerlik het God nie daardie wonder bewerk sodat ons as ’n volk só kan ontaard nie! Hy het ons volk daar, by Bloedrivier, op wonderbaarlike wyse gered juis sodat ons as ’n uitverkore geslag, ’n heilige volk hier in ons Vaderland kon leef om Sy deugde te verkondig! Dit is immers wat die Voortrekkers beloof het, geliefdes.

Ons het as volk beloof dat ons ’n huis tot Sy eer sou oprig, m.a.w. dat ons ’n volkshuishouding sou oprig wat Sy deugde sal verkondig. En ons word vandag uit 1 Petrus 2 weer op duidelike wyse aan hierdie verantwoordelikheid herinner. En die gebeure soos die eindelose slagting van ons mense lewer ook getuienis daarvan hoe ernstig God ons volk se nie-nakoming van hierdie verbond beskou! “En Ek sal 'n swaard oor julle bring wat die wraak van die verbond sal uitoefen; ... (Lev. 26:25).

Tyd. Dit is dalk tyd dat elkeen van ons hierdie woorde uit 1 Petrus 2 ter harte neem, geliefdes. Tyd dat ons met erns oor ons doelwitte in die lewe sal besin. Is daar tussen al ons eie lewensdoelwitte steeds daardie hoogste doel wat bo almal uitstaan, naamlik om in en deur ons lewens tot Sy eer te leef en sodoende Sy deugde te verkondig? Indien nie is dit beslis nou die tyd om hierdie doelstellings in ons lewens te hersien. Mag die HERE ons deur Sy Woord en Gees van ons verkeerde en eie weë terug lei na hierdie waar ons nie met ons eie doelwitte besig is nie, maar dit ten doel stel om deur ons lewens Sy deugde te verkondig. “Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne-in my ingewande.” (Ps. 40:9).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie