1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7548286

Besoekers aanlyn

Ons het 59 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DOEN WAT REG IS

BybelGénesis 13:1-18: “Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral volop water het; voordat die HERE Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar soos die tuin van die HERE, soos Egipteland. En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies, en Lot het na die ooste weggetrek. So het hulle dan die een van die ander geskei.” (:10&11).

Ons lees hier van twee manne wat voor dieselfde keuse te staan kom. En twee manne wat die keuse heeltemal verskillend benader. Abram bied aan Lot die keuse van watter deel van die land hy verkies terwyl Lot nie huiwer om vir homself die beste deel toe te eien nie. Lot se fokus is op sy eie voordeel – hy soek dit wat vir homself goed sal wees ongeag of dit reg sou wees of nie.

Gesien in die lig daarvan dat Abram tog sy meerdere was sou die regte ding gewees het om aan Abram die eerste keuse te bied. En tog lees ons nie dat Abram met Lot oor hierdie saak stry of hom hiervoor verwyt nie, maar dit blyk dat hy bloot hierby berus en in sy koers trek. Daar is vir ons ’n kosbare les om uit hierdie gedeelte ter harte te neem, geliefdes.

Ons almal kom ook gereeld in die lewe voor keuses te staan – keuses baie soortgelyk aan die een waarvan ons vandag lees. En dan is die keuse eenvoudig ons moet besluit of ons fokus gaan wees om te doen wat vir onsself goed is (ongeag die gevolge vir ander) en of ons fokus gaan wees om te doen wat reg is. Ons is as mense tog te geneig om vir onsself te soek wat goed is en van God te verwag om dan te doen wat ons as reg beskou. En tog behoort ons eintlik die teenoorgestelde te doen.

Ons behoort te soek wat reg is en te vertrou dat God dan aan ons goed sal doen. Hierin was Abram vir ons ’n duidelike voorbeeld, geliefdes. Dink maar gerus ook aan die lewens van die konings van Israel. Daar was konings wie se fokus was om te doen wat in God se oë reg is en die gevolg hiervan was dat dit in hierdie konings se tyd met hulle en hul volk meestal goed gegaan het. En dan was daar konings wat in hul magsug en selfsug net probeer het om hul eie mag te beskerm, hul eie belang te bevorder en te soek wat vir hulself goed is. Die gevolg hiervan was dat hulle nagelaat het om te soek wat reg is en dit het vir hulself asook die volk ’n oormaat teëspoed tot gevolg gehad.

Ons lees in 2 Kron. 9:8 waar die koning van Skeba vir koning Salomo besoek. En sy sien in hierdie tyd hoedat hierdie koning daarop fokus om te doen wat reg is en die heerlike gevolg hiervan was oor die hele Israel duidelik. “Geloofd sy die Here u God wat behae in u gehad het om u op sy troon as koning vir die Here u God te laat sit! Omdat u God Israel liefhet om dit vir ewig in stand te hou, het Hy u as koning oor hulle aangestel om reg en geregtigheid te doen.” Ongelukkig het hierdie koning se hart later van die HERE afvallig geword. Sy fokus het verskuif van dit wat reg is voor God na sy eie belang en begeertes.

Wanneer ons in Jesaja 1 van God se oordeel oor sy sondige volk lees, word hierdie aangeleentheid weereens aangeraak. Die opdrag van God in Jes. 1:17 is duidelik. “leer om goed te doen, soek die reg, beteuel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee.” God se liefde vir dit wat reg is word ook vir ons duidelik in Jes. 61:8 gestel. “Want Ek, die Here, het die reg lief; Ek haat die roof met onreg, ...”. En dan getuig die HERE ook deur ’n tweede getuie, Jeremia, van die belangrikheid van hierdie saak. “SWERF rond in die strate van Jerusalem, en kyk tog en verneem en soek op sy pleine of julle iemand vind, of daar een is wat reg doen, wat waarheid soek — dan sal Ek daaraan vergifnis skenk.” (Jer. 5:1).

Luister na die oproep hiertoe uit Jeremia 7:5-7. “Maar as julle jul weë en julle handelinge waarlik goed maak, as julle waarlik reg doen onder mekaar; vreemdeling, wees en weduwee nie verdruk nie en geen onskuldige bloed in hierdie plek vergiet nie en agter ander gode nie aan loop tot julle eie skade nie dan sal Ek julle laat woon in hierdie plek, in die land wat Ek aan julle vaders gegee het, van eeu tot eeu.” ’n Terugblik in die verlede van ons eie volk laat ons ook ’n getuienis in hierdie saak raaksien, geliefdes. Ons kan met sekerheid sê dat sake ’n paar dekades gelede baie, baie beter vir ons volk daaruitgesien het.

Ja, daar was ’n tydperk waarin dit met ons volk regtig goed gegaan het. En was daar nie in hierdie tydperk ook ’n groter ywer en fokus om te doen wat in God se oë reg is nie? Dieselfde was duidelik in die geskiedenis van die volk Israel. “...Het jou vader nie geëet en gedrink en reg en geregtigheid gedoen nie? Toe het dit goed met hom gegaan. Hy het reg verskaf aan die ellendige en behoeftige; toe het dit goed gegaan. Is dit nie My erken nie? spreek die Here.” (Jer. 22:15&16).

Geliefdes, mag hierdie voorbeeld uit die lewe van Abram en Lot asook ’n terugblik oor ons eie volk se geskiedenis vir ons die belangrikheid daarvan om reg te doen in God se oë onderstreep. Mag die vele getuienisse uit die Woord van God ook die belangrikheid hiervan by ons inprent. En laat ons dan ook ywerig probeer om elke dag nie te soek wat vir ons goed is nie, maar om te doen wat reg is en Hom te vertou met dit wat vir ons goed is. “Welgeluksalig is hulle wat die reg bewaar, die wat altyd geregtigheid doen.” (Ps. 106:3).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie