1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7592015

Besoekers aanlyn

Ons het 21 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

EUROPESE VLAAMS BELANG PARLEMENTARIËR BREEK LANSIE VIR NEDERLANDSE UITSAAIKORPORASIE

MNR GEROLF ANNEMANS: "DIT DRUIS TEEN DIE VRYE MENINGSUITING IN DAT HULLE ONGEHOORD NEDERLAND WIL LAAT VERDWYN"

Geagte leser.Die politiek korrekte Nederlandse NPO, wat vergelyk kan word met die rooi SABC, 2023 11 04 1het besluit dat die uitsaai lisensie vir die uitsaaikoörporasie Ongehoord Nederland moet afgeneem word omdat ON glo 'fake nuus' sou versprei. Die Nederlandse Publiek Omroep is van mening dat ON afwyk van die nuus wat die Hoofstroom Media aanbied. Nav. hierdie feit het ons 'n insiggewende onderhoud gehad met mnr Gerolf Annemans wat besluit ,toe hy verneem het wat aangaan vir ON in die bres te gaan tree.

"Meneer Annemans. Zou u voordat we we met het uiteindelijke vraaggesprek beginnen iets over uzelf willen vertellen?"

"Ik stam uit een familie met Vlaams-nationale wortels. Tijdens mijn rechtenstudies in Antwerpen was ik erg actief in het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) en tegelijk ook als redacteur van het Vlaams-nationale weekblad ‘t Pallieterke waarvoor ik bleef schrijven, ook toen ik na mijn studies advocaat werd aan de Antwerpse balie. Ook voor het economische tijdschrift Trends werkte ik deeltijds als journalist. Voor ‘t Pallieterke verzorgde ik onder meer een Wetstraat-interviewrubriek. Zo leerde ik Karel Dillen kennen die mij als enig parlementslid en voorzitter van het Vlaams Blok vroeg of ik hem wou opvolgen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ik bleef 27 jaar lang fractievoorzitter in de Kamer en zetel sedert 2014 in het Europees Parlementslid waar ik met Matteo Salvini, Geert Wilders en Marine Le Pen de grondslagen legde voor wat nadien de ID-fractie zou worden. Na 2012 was ik partijvoorzitter van Vlaams Belang om de partij door enkele moeilijke jaren te loodsen en de vernieuwing en de verjonging van de partij goed voor te bereiden. Die is inmiddels meer dan geslaagd te noemen. Ondertussen werd ik voorzitter van de Europese politieke partij ID-party. Ik ben straks 40 jaar gehuwd, 3 kinderen en 5 kleinkinderen".

2023 11 04 2"Dan willen we kort naar de actualiteit en meer bepaald de afschuwelijke terreur van Hamas. Hoe werd er in het algemeen in het Europese parlement op gereageerd en we koppelen er een vraag aan vast. Waren er wellicht ook collega parlementsleden die deze daad van agressie toejuichten dan wel hun instemming betoonden?"

"Om van toegejuicht te spreken: dat zou wat overdreven zijn. Maar bij communisten, groenen zelfs socialisten kon je aan allerlei nuances, amendementen en tussenkomsten zeer goed merken dat ze inderdaad de terreur van Hamas wilden relativeren, contextualiseren en dus de facto legitimeren. Je zou dus onrechtstreeks wel van toejuichen kunnen spreken in de mate dat deze parlementsleden hun “allochtone” kiezers willen “te vriend” houden en bereid zijn daar inspanningen voor te doen".

"Na de aanvallen op Israël trokken massaal 'jongeren' veelal van vreemde komaf in de Europese grootsteden de straat op om demonstratief met Palestijnse vlaggen te zwaaien. 'Bent u van mening dat er ingegrepen moet worden als pro Palestina demonstraties worden gehouden waarbij deze terreurbeweging verheerlijkt wordt?"

"We hebben helaas gezien dat inderdaad in een beschamend aantal steden van het hele zogenaamd “Vrije Westen” een verrassend aantal massabetogingen voor solidariteit met de Palestijnse zaak hebben plaatsgevonden. In fel contrast met de nagenoeg onbestaande solidariteit met de Joodse slachtoffers van de Hamas-aanval. Zo snel na de eigenlijke aanleiding van de spanningen in de regio, namelijk een onmiskenbare antisemitische terreuraanslag vanuit Gaza, hebben deze manifestaties en dan vooral die hier vlakbij in Europa een bitter en dreigend karakter. Ingrijpen tegen deze betogingen brengt ons in een onoverkomelijke paradox met de vrijheid van meningsuiting maar wat wel kan is een politieke stem die aan vreemdelingen en immigranten duidelijk maakt dat zij zich hier moeten aanpassen aan onze cultuur en onze samenlevingsvormen en dat wij voor zaken als gelijk welk antisemitisme geen plaats zien, ook niet in onze omgeving van vrije meningsuiting".

"Opvallend is inderdaad toch weer dat veel linkse politieke partijen de gruweldaden bagatelliseren terwijl rechts pal achter dit land en haar burgers staat en blijft staan. Die houding zie je ook terug wanneer allochtone jeugdbendes Vlaamse kinderen vernederen en mishandelen. Kunnen we spreken van een soort van 'pact met de duivel' tussen islamieten en reeds genoemde partijen?"

"Jazeker en ik heb reeds door het gebruik van de adjectieven “beschamend” en “verrassend” aangegeven dat ik ernstige bedenkingen heb bij deze gang van zaken. Mijn nationale partij Vlaams Belang spreekt dan ook over wat er nu maatschappelijk na zoveel jaren migratie uit hoofdzakelijk moslimlanden schijnt zich voor te doen van een “islamisering” van onze samenleving. Wij vinden dat deze islamisering niet genoeg weerwerk krijgt van onze beleidslieden die meestal electoralistische motieven laten voorgaan op de bescherming van onze Europese identiteit en haar historisch gegroeide
kenmerken".

"Wellicht bent u ook op de hoogte dat er in München twee pro Israël demonstraties zullen plaatsvinden door Pax Europa en wel op vrijdag 13 oktober op het Stachus en op 14 oktober op de Willy Brandt Platz. Voordien zal de bekende Edwin Wagensveld van Pegida op donderdag 12 oktober een protest houden bij de Palestijnse Missie in Den Haag en zal ook daarbij wederom een koran verbranden. Hoe staat uw partij tegenover dit laatste?"

"Wij dringen aan op politieke antwoorden op de kwestie, een verandering van de macht in het Westen en regeringen die beter en duidelijker aansturen op assimilatie alsmede tegelijkertijd een veel strenger migratiebeleid dat de fouten uit het verleden moet doen ophouden. Vlaams Belang is geen actiegroep en heeft een belangrijke politieke rol en verantwoordelijkheid in de richting van een wijziging en aanpassing van het beleid. Koranverbrandingen reken ik niet tot een taak van een politieke partij, ook niet de mijne".

"Helder. Dan zijn we nu toe aan ons hoofdonderwerp, en wel de aanvallen op de nog jonge televisieomroep Ongehoord Nederland. Is er een parallel te trekken met het verwijderen van eerst Politieke Tribune en later met het komaf maken van de Nationalistische Omroep Stichting op de Belgische Televisie?"

"Ik zou de twee dossiers niet vergelijken. De twee omroepen hadden (hebben) een totaal ander statuut. In Vlaanderen hadden alle politieke partijen een eigen zendtijd georganiseerd en gefaciliteerd door de Openbare Omroep. Dit was decretaal (wettelijk) geregeld. Toen de grote electorale opgang van het Vlaams Blok (nadien Vlaams Belang)
begon waren de uitzendingen van het Vlaams Blok voor onze tegenstanders op den duur niet meer te harden omdat de kijkcijfers van het Vlaams Blok op hun eentje die van nagenoeg alle andere partijen ver overtroffen. Al onze tegenstanders vonden elkaar in een parlementaire meerderheid om het systeem af te schaffen.
Ongehoord Nederland is een heel andere en in feite veel ernstiger zaak. Ongehoord Nederland is een product van een heel ander mediabestel. Het is een onafhankelijke omroep die gebaseerd is op een mandaat van een wettelijk voorzien aantal ondersteunende leden. Weliswaar staat de programmatie en de werking haaks op de politiek correcte wereld van de officiële media. Dat is een vergelijking die men misschien kan treffen: een omroep die de politiek correcte krijtlijnen van de machthebbers in onze democratieën uitdaagt, wordt het leven moeilijk (onmogelijk) gemaakt".

"Op welke wijze kunt u vanuit uw positie iets betekenen voor ON?"

"Ik ben steeds bereid om binnen het kader van mijn mogelijkheden op verzoek van Arnold Karskens of zijn mensen noordwaarts te rijden en er mee te werken aan iedere uitzending die verband houdt met mijn politieke bezigheden, meestal het Europees Parlement".

"Heeft u de directeur van deze omroep, Arnold Karskens, al gecontacteerd en zo ja, hoe werd er gereageerd door hem?"

"Ik ken Arnold persoonlijk al lang en wij werken goed samen waar mogelijk".

"Hoe schat u de kansen in voor deze omroep? Kan men zomaar de stekker eruit trekken omdat ON volgens de Frederieke Leeflang voorzitter van de Raad van Bestuur zich stelselmatig schuldig maakt aan het verspreiden van onjuiste informatie. We koppelen er een vraag aan vast. Hoe kan het zijn dat een collega omroep een ander de maat neemt enkel vanwege het feit dat in het duidingsprogramma Ongehoord Nieuws andere gasten aan het woord mogen komen dan in bijvoorbeeld een programma als Op1?"

Het is in mijn ogen ondenkbaar dat het soort argumenten als “onjuiste informatie” of “fake news” zouden gebruikt worden om criteria in het omroepbestel te introduceren die een ernstige en onmiskenbare inbreuk zouden vormen op de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting. Het is te vroeg om te kunnen inschatten of de elite het zal wagen deze grens over te steken enkel om ON te kunnen “verbieden”. De gedachte dat de politiek correcte elite hiertoe toch in staat zou zijn maakt mij erg droef en bevreesd voor de toekomst van heel onze samenleving hier in de Lage Landen. Het zou een keuze zijn tegen democratie".

"Zou u voordat we afronden nog iets tegen onze lezers en lezeressen in de vreemde willen zeggen?"

"Ik zou uw lezers willen oproepen om de toestand in Europa goed en van nabij op te volgen en alle verdachtmakingen tegen partijen als de PVV of het Vlaams Belang, die de wilde migratie, de islamisering, de totale escalatie van de macht van de Europese Unie en dat soort zaken in alle oprechtheid maar met grote kracht proberen aan de orde van de dag te stellen, naast u neer te leggen. De evolutie in Europa maakt helaas onze politieke actie noodzakelijk. Alle steun is welkom".

"We willen u hartelijk danken voor uw tijd en moeite en wensen u en de uwen alle succes met uw belangrijke werk in het Europese parlement"

"Dank u wel".

Kliek ook by:

https://ongehoordnederland.tv/2023/10/05/korte-clips/europarlementarier-gerolf-annemans-vlaams-belang-dient-motie-in-over-ongehoord-nederland/

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie