1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7591982

Besoekers aanlyn

Ons het 28 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE NAAM VAN DIE HERE

BybelJoh. 17:1-26 “Ek het u Naam geopenbaar aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord bewaar. Want die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee; en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat Ek van U uitgegaan het, en hulle het geglo dat U My gestuur het.” (:6&8).

“Die pen is magtiger as die swaard” luidens die bekende spreekwoord. En hierin is baie waarheid, geliefdes. Die rede hiervoor is natuurlik dat met die mond, of dan die pen, kan ’n persoon se karakter, ’n persoon se naam, baie skade berokken word. Mense wil nie met iemand wat ’n slegte naam het, assosieer nie. En die teenoorgestelde is ook waar dat mense graag met iemand met ’n goeie naam wil assosieer. Hierdie waarheid word vir ons só raak in Spreuke 22:1 beskryf. “’N NAAM is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silwer en as goud.” Dink sommer gou aan bekende handelsname, geliefdes. Wanneer u van hierdie supermark hoor, is u spontane gedagte dalk goeie kwaliteit, maar duur. En die naam van ’n ander supermark is dalk ’n plek wat goedkoop, maar vuil is of watter ander persepsie ookal. Die feit is dat hierdie persepsie met die spesifieke naam verbind word. En dieselfde geld vir mense. U het dalk al meermale van mense gehoor wat u nog nooit self ontmoet het nie, maar wanneer u hierdie persoon se naam hoor, het u al ’n sekere persepsie van die persoon. Hierdie persepsie kan natuurlik goed of sleg wees, afhangend van wat u van die persoon sou hoor en boonop hoeveel keer u dalk dieselfde ding van die persoon sou hoor. En dit is hoe belangrik ’n naam is, geliefdes.

Dit is beslis iets baie kosbaar wat baie mooi opgepas moet word aangesien dit baie maklik beskadig kan word. Dit het seker ook al met elkeen van ons gebeur dat ons vooraf van iemand wat ons nie ken nie ’n sekere persepsie gehad het. En hierdie persepsie was o.g.v. ander se opinie gevorm. Wanneer ons dan later met die persoon kennis maak en namate ons die persoon beter leer ken, verander ons persepsie van daardie persoon dalk heeltemal. En die rede hiervoor is eenvoudig – ons het die persoon self leer ken en weet nou self wie en wat die persoon werklik is. Wanneer ons nou weer kyk na die lering uit Johannes 17:6&8 dan sien ons dat Christus ook aan ons as mense kom leer het Wie God is. Hy het Sy Naam aan ons kom openbaar. En dit het Hy gedoen deur aan ons te leer Wie Hy werklik is. “Want die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee;...” En daarbenewens het Hy ook deur Sy lewe hier benede aan ons die voorbeeld gestel van Wie God werklik is.

Ons kon uit die lewe van Christus vir God die Vader in waarheid leer ken. En dit bring ons by die volgende belangrike punt, geliefdes. Ons het as God se kinders ook hierdie verantwoordelikheid dat God deur ons lewe aan ander geopenbaar sal word en dat Sy Naam daardeur verheerlik sal word. Ons as God se kinders vorm deur ons woorde en deur ons optrede ook in ander ‘n persepsie van God, geliefdes. Dink maar hoedat God met Israel gedurig getwis het omdat hulle met hul sondige en onheilige lewenswandel die verkeerde persepsie van Hom by die volke rondom gewek het en daardeur Sy Naam ontheilig het, geliefdes. “En Ek sal my grote Naam heilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het; en die nasies sal weet dat Ek die HERE is, spreek die Here HERE, as Ek My in julle voor hul oë as die Heilige laat ken.” (Eség. 36:23). “Maar julle het weer gedraai en my Naam ontheilig, ...” (Jer. 34:16).

Dit is met groot hartseer dat ons vandag sien dat baie predikante van ons tyd hulself ook aan dieselfde oortredinge as die priesters in die dae van Israel skuldig maak, geliefdes. En die oortreding waarvan ek praat, is dat hierdie predikante ter wille van politiese korrektheid, ter wille van menslike aanvaarding en goedkeuring ook die Heilige Naam van God ontheilig. “Sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge; tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie; daarby maak hulle hul oë toe vir my sabbatte, ja, Ek word onder hulle ontheilig.” (Eség. 22:26). Ja, in ons tyd maak die sogenaamde kerk toegewings teenoor soveel sondes wat God as gewoon afskuwelik in Sy Woord bestempel. Dit is niks anders as om die Heilige Naam van God te ontheilig nie, geliefdes! Ons durf nie die sonde regverdig en die kosbare bloed van Christus probeer misbruik as ’n verskoning of gerusstelling vir ’n lewe waarin ons onsself in onheiligheid verlustig nie. “Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is; en: Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid.” (2 Tim. 2:19).

Geliefdes, mag ons vandag deur die Woord van God opnuut daaraan herinner word dat ons nie alleen moet bid – “laat U Naam geheilig word” – nie, maar dat ons ook die verantwoordelikheid in ons lewens het om Sy Naam in ons lewens en deur ons optrede te heilig.

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie