1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7548331

Besoekers aanlyn

Ons het 84 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

VLAAMS BELANG POLITICUS STEL HAARSELF NA 8 JAAR BESKIKBAAR EN NEEM DEEL AAN DIE EUROPESE VERKIESINGS WAT IN 2024 PLAASVIND

MEV. BARBARA BONTE: " EK IS MEER VASBESLOTE AS OOIT OM ONS VLAAMSE BELANGE TE VERDEDIG, TE VEG VIR ONS VRYHEDE EN AAN 'N BLINK EN VOORSPOEDIGE TOEKOMS TE BOU"

Geagte leser. Vanwee die feit dat mevrou Barbara Bonte van Vlaams Belang na 8 jaar terugkeer 2023 10 24 2in die politiek, het ons die genoeë gehad om weer 'n interessante onderhoud te hê. Soos u dalk onthou het, was die eerste vraaggesprek wat ons met haar gehad het in 2011. Die volgende dag sou mevrou een van die sprekers wees by die verkiesings- en anti-Islam-konferensie van die politieke party Pro Deutschland wat in die stad Berlijn plaas gevind het. Sy was daar toe as Vlaams Belang se Jeugvoorsitter op uitnodiging van mnr Lars Seidensticker, voorsitter van Pro Deutschland (Berlyn-tak).

"Mevrouw Bonte zou u zich voordat we met ons vraaggesprek beginnen willen voorstellen aan onze lezers en lezeressen?"

"Ik ben Barbara Bonte, 40 jaar, ben al bijna 11 jaar gelukkig getrouwd met Jean,en heb 2 schatten van kinderen. Ik woon in het pittoreske Sint-Martens-Latem, een gemeente vlakbij Gent. Samen met mijn man heb ik een onderneming die onroerend goed (her)ontwikkelt en die ook actief is in de landbouwsector. Van opleiding ben ik master in de handelswetenschappen. Enkele jaren geleden volgde ik tevens een opleiding tot landbouwer, die ik met vrucht voltooide door te slagen voor het Landbouwexamen van de Vlaamse overheid.
Ik zette mijn eerste stappen in de politiek in 2004 en werd actief bij de lokale afdeling van het Vlaams Belang in Geraardsbergen, de stad waar ik opgroeide. In 2006 verhuisde ik omwille van mijn functie bij een consultancybedrijf naar Antwerpen. Een jaar later ging ik beroepshalve aan de slag voor het Vlaams Belang bij de Studiedienst van Vlaams Belang en op de fractie in het Vlaams Parlement. Ik engageerde mij tevens bij VBJ (de Vlaams Belang Jongeren) en bij Vlaams Belang Antwerpen. Ik heb enkele keren meegedaan als kandidaat voor de Vlaamse en federale verkiezingen. In 2011 leerde ik mijn man kennen en verhuisde ik terug naar Oost-Vlaanderen. In 2014 werd ik verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger, een mandaat dat ik uitoefende tot september 2015".

2023 10 24 1
"Zoals we al aangaven in de inleiding is het al weer heel wat jaren geleden dat we voor het laatst een interview met u hadden. Hoe is het nadien met u gegaan?"

"Ik zag dat het laatste interview dateert van 2011, dat is inderdaad al een tijdje geleden. In die 12 jaar is er natuurlijk veel gebeurd. In 2014 ben ik dus verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger en heb ik mij vooral toegelegd op de beleidsdomeinen Onderwijs en Economie. Ik heb met mijn werk toch enkele keren de pers gehaald, niettegenstaande dit als Vlaams Belanger niet altijd gemakkelijk is. Gelukkig zijn er nu sociale mediaplatformen zoals X (het voormalige Twitter) waar onze voorstellen en ideeën sneller de mensen bereiken, alhoewel er tegenwoordig op deze platformen ook meer en meer censuur onze richting uitkomt.

Momenteel gaat het goed met mij. Ik heb de afgelopen jaren op persoonlijk vlak helaas enkele tegenslagen moeten incasseren, maar zoals een Japans spreekwoord zegt: “Val 7 keer en sta 8 keer op”. Dat is intussen zo’n beetje mijn levensmotto geworden"."Als we ons niet vergissen stond u als 2e op de lijst en werd u in 2014 in het Vlaams Parlement gekozen. Waarom besloot u dan toch de politiek vaarwel te zeggen?"
"Ik was erg blij dat de partij mij het vertrouwen gaf om de tweede plaats op de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement te bekleden. 2014 was een moeilijk jaar voor het Vlaams Belang. Voor mij was het vanzelfsprekend dat ik de partij zou steunen. Het Vlaams Belang is voor mij altijd de enige partij geweest die vrij en vrank durft spreken waar de andere partijen zwijgen, en dat is tot op heden niet veranderd.

"Wij hebben in 2014 electoraal helaas een grote klap gekregen. Wij zaten na die verkiezingen van 2014 met amper zes verkozenen in het Vlaams Parlement! Toch heb ik mijn parlementair werk steeds met hart en ziel gedaan. In 2015 heb ik omwille van persoonlijke redenen -waarop ik straks verder inga- besloten om afscheid te nemen van de politiek".

"Heeft uw partij in die tijd moties ingediend die op steun konden rekenen van de andere politieke partijen en zo ja wie waren de indieners van deze moties.?"

"Onze partij heeft heel veel initiatieven ingediend, maar helaas werden deze nooit gesteund door de andere partijen, en dat komt natuurlijk door het achterlijke en ondemocratische cordon sanitaire, dat alle andere politieke partijen nog steeds hanteren om toch maar niet met het Vlaams Belang te moeten samenwerken. Onbegrijpelijk, want er is geen enkele goede reden te bedenken om ons uit te sluiten. Wij zijn een moderne partij die de principes van de democratische rechtsstaat respecteert".


"Wat lag eraan ten grondslag dat u de politiek wilde verlaten?"

"2014 was voor mij één van de mooiste jaren uit mijn leven door de geboorte van mijn dochtertje maar ook door het feit dat ik verkozen was tot Vlaams volksvertegenwoordiger. Helaas was het tegelijk een annus horribilis door het plotse overlijden van mijn vader, die op vele vlakken mijn steun en toeverlaat was en waar ik ontzettend naar opkeek. Bovendien verliep mijn tweede zwangerschap in 2015 op zijn zachtst gezegd niet op wieltjes; ik heb toen 4 maanden lang bedrust moeten houden. In tussentijd heb ik natuurlijk niet stilgezeten -figuurlijk dan- en heb ik in de mate van het mogelijke parlementair en politiek werk proberen te blijven verrichten.

Met een baby en een peuter thuis en met het grote verdriet voor mijn vader was het erg moeilijk om mijn functie als volksvertegenwoordiger te vervullen zoals het hoort. Ik kreeg bovendien te kampen met zware migraine-aanvallen. Ik wou me niet steeds afwezig melden; dat zou ik heel oneerlijk hebben gevonden naar de kiezer toe, maar ook naar mijn collega's. Daarom heb ik toen de beslissing genomen om afstand te doen van mijn mandaat en dit door te geven aan mijn partijgenoot Ortwin Depoortere. Het was met spijt in het hart dat ik afscheid nam van de politiek, maar ik betreur op geen enkel ogenblik de keuze die ik toen gemaakt heb. Ik heb me kunnen toeleggen op de zorg en opvoeding van mijn kinderen, ik heb hen zien opgroeien en ik heb de kans gekregen om samen met mijn man onze zaak verder uit te bouwen".


"Ja we begrijpen dat u toen de keuze heeft gemaakt om u toe te leggen op de zorg en opvoeding van uw kinderen. We willen het dan graag over uw speerpunten hebben, namelijk de Vlaamse belangen te verdedigen, te strijden voor de vrijheid en aan een welvarende toekomst te bouwen. Kunt u dit wat nader uitleggen?"

"Ik ben erg trots op mijn Vlaamse identiteit. Vlaanderen is het land waar ik woon, waar ik leef en waar mijn hart ligt. Het Belgisch model met de bijzonder ingewikkelde staatsstructuur werkt voor geen meter en is voor mij dood en begraven. Ik vind dat wij Vlamingen onze eigen koers moeten kunnen varen in onze eigen Vlaamse staat, bovendien zonder bemoeienissen van supranationale instellingen zoals de EU.

De strijd voor vrijheid is ook één van mijn speerpunten. Onze vrijheden staan helaas zwaar onder druk; ik denk bijvoorbeeld aan de toenemende mate van censuur, de woke-waanzin, de cancelcultuur, de uitholling van onze privacy, de inperking van onze grondrechten etc. Tijdens de coronacrisis hebben we helaas aan de lijve kunnen ondervinden hoe bitter weinig onze vrijheden nog waard waren.

En als ik denk aan een welvarende toekomst, dan zou ik willen dat wij, Vlamingen, eindelijk baas worden over onze eigen centen en zelf kunnen bepalen wat daarmee gebeurt".


"Zou u afrondend nog iets tegen ons lezerspubliek in den vreemde willen zeggen?"

“Nie pleuje” . Dit is een typisch Gentse uitdrukking in het plaatselijke dialect, en wil zeggen ’niet plooien’. Doorzetten dus. Ik gebruik het in de betekenis om vast te houden aan je idealen en steeds te blijven opkomen voor je mening"."Dat is een loffelijk streven waar wij ook geheel achter kunnen staan. We willen u tot slot Gods zegen wensen. Moge Hij u de wijsheid en het inzicht schenken om uw belangrijke werk te kunnen doen".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie