1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7548386

Besoekers aanlyn

Ons het 60 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

WAAR SAL ONS GELUK VIND?

BybelPs. 1:1-6: “WELGELUKSALIG is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag.” (:1&2). Kan ’n mens jouself hier op aarde ’n meer behaaglike toestand bedink as “welgeluksalig”? Ek twyfel.

Ek glo dat elke mens tog begeer om gelukkig te wees, dat dit met jou wel sal gaan en om ook in ’n salige vrede te leef. En die Woord van die HERE leer vir ons dat dit ook inderdaad vir ons as mense hier op aarde heeltemal binne bereik is. Maar tog lyk dit asof die meeste mense nie hierin deel het nie. En die rede is juis dat mense op die verkeerde plekke, in die verkeerde dinge na hul vreugde en geluk soek.

Ek dink dat ons met reg kan sê dat die meerderheid mense in ons samelewing nie werklik gelukkig is nie. Almal begeer seker wel om gelukkig te wees. En baie

mense probeer selfs baie hard om voor te hou dat hulle baie gelukkig is. En dit is ironies genoeg hierdie lewe vir die goedkeuring van die samelewing rondom my wat myns insiens vir soveel mense hartseer en ongelukkigheid veroorsaak. Dit is gewoon nie moontlik om waarlik gelukkig te wees wanneer jy konstant moet probeer om dinge te doen om ander te beïndruk nie. Dit is gewoon nie moontlik om waarlik gelukkig te wees wanneer jy konstant met ander moet probeer meeding of afgungstig op ’n ander se sukses, voorspoed of geluk is en dit gedurig moet probeer oortref nie.

Geliefdes, dink vir ’n oomblik mooi oor hierdie saak. Is ek reg as ek sê dat ’n baie groter persentasie van die samelewing twee, drie of vier dekades gelede gelukkiger was as wat vandag die geval is? Navorsing wat toon dat daar in die tydperk 1950 – 1995 ’n toename van ongeveer 60% in selfmoorde oor hierdie 45 jaar tydperk was, antwoord hierdie vraag vir ons baie duidelik. En ek is baie seker daarvan dat die daaropvolgende 45 jaar tydperk nog erger daar uitsien. Ons moet bepaald insien dat die mens besig is om iets drasties verkeerd te doen wat tot sy agteruitgang en ongelukkigheid bydra.

Die antwoord hiervoor is vir ons in Ps. 1 opgesluit. Die mens sal sy vreugde, geluk en saligheid in God vind – nie in iets anders nie. En die gebeure van die afgelope paar dekades onderstreep dit vir ons duidelik. Die tydperk wat geken is aan ’n onverskillige liberalisme waarin aan die mens vrye teuels gegee is om agter die afgod van humanisme aan te dwaal. Ja, ’n tydperk waarin die mens oortuig is dat hy God se ordening en insettinge oorboord kan gooi en na hartelus kan leef. En, het dit vir die mens vreugde en geluk gebring? Beslis nie. Inteendeel, dit het ’n meer desperate soeke na geluk onder die samelewing tot gevolg gehad. En daar is met die beste pogings probeer om hierdie leemte in die mens se lewe met allerhande vermaak te vul, maar sonder enige sukses.

Ander probeer weer om hierdie leemte in hul lewens met materiële dinge te vervul, maar ook dit is ontoereikend. En dit is nie asof ons nie uit God se Woord hierin onderrig word nie. “Ek het vir my ook silwer en goud versamel, en 'n eiendom van konings en provinsies; ek het vir my sangers en sangeresse verskaf en die genoeëns van die mensekinders: lieflinge in menigte.

En ek het groot en altyd groter geword bo almal wat voor my in Jerusalem gewees het; ook het my wysheid by my gebly. En alles wat my oë begeer het, het ek hulle nie ontsê nie; my hart het ek van geen enkele vreugde teruggehou nie, want my hart het hom verheug vanweë al my moeitevolle arbeid, en dit was my deel van al my moeitevolle arbeid. Toe het ek gekyk na al my werke wat my hande tot stand gebring het, en al die moeitevolle arbeid wat ek verrig het — en kyk, dit was alles tevergeefs en ‘n gejaag na wind, en daar was geen voordeel onder die son nie.” (Pred. 2:8-11).

Die samelewing sal tot aan die uiteinde van die aarde na ander oplossings soek, maar sonder enige sukses. En die rede hiervoor is eenvoudig – dit wat God ingestel het, sal geen mens ooit kan verander nie. Die mens kan dit verbreek (tot sy eie skade), maar nooit verander nie. “Vir ewig, o Here, staan u woord vas in die hemele. Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte.” (Ps. 119:89, 91).

Die antwoord vir hierdie probleem is vir ons in God se Woord duidelik – ons sal ons vreugde vind in ’n gesonde verhouding met Hom wat ons Skepper is. “en verlustig jou in die Here; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.” (Ps. 37:4). Geliefdes, ons moenie hierdie kosbare raad uit God se Woord in die wind slaan nie. Sy Woord is vir ons tot ons heil gegee en ons moet dit aanneem en koester. Daarin is vir ons alles wat nodig is om ware vreugde, geluk en saligheid in hierdie lewe te vind. Dit is nie nodig dat ons soos ’n verharde en onkundige wêreld wat Hom nie ken nie in ons ellende omkom nie! “As u wet nie my verlustiging was nie, dan het ek omgekom in my ellende.” (Ps. 119:92).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie