1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7374776

Besoekers aanlyn

Ons het 17 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE BROOD WAT VIR MY BESTEM IS

BybelSpr. 30:1-33: “Twee dinge vra ek van U; onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie: Hou valsheid en leuentaal ver van my af; gee my nie armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is; dat ek nie, as ek oorversadig geword het, U verloën nie, en sê: Wie is die Here? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my aan die Naam van my God vergryp nie.” (:7-9). Hoe mooi is hierdie versoek van Agur nie, geliefdes? Gee my nie te veel nie, maar ook nie te min nie en die kern van die versoek is dat oorvloed of gebrek nie tot oneer van God sal wees nie.

En hiermee saam bid Agur dat God ook valsheid en leuentaal ver van hom sal hou. Hy strewe daarna om ’n eerlike en eerbare man te wees. Hierdie is ’n goeie strewe, ’n edele strewe geliefdes. En ek wil graag dat ons vandag vir ’n oomblik hierdie woorde uit Spreuke 30 mooi in oënskou neem.

Ek is seker dat die meeste van u glad nie eers nuus wil kyk of ’n nuusblad wil lees nie. Benewens die bedenklike wyse waarmee daar dikwels met die waarheid omgegaan word, is die inhoud daarvan ook onstellend en dit stem ’n mens selfs tot moedeloosheid. As u in die afgelope week die nuusblaaie sou oopsaak, sal dit wemel van berigte waarin ekonome en kenners hul kommer uitstpreek oor die verarming van mense. En die talle huishoudings wat meer as die helfte van hul verdienste aan skuld terugbetalings spandeer. Natuurlik word die sombere prentjie ook geskets vir die komende maande omdat dit geen kenner verg om te besef dat laasgenoemde ’n uiters onvolhoubare situasie is nie.

’n Mens wonder natuurlik hoe dit gebeur dat ’n situasie só verskriklik hande uitruk. En tog behoort ons as gelowiges nie te wonder nie. Ons behoort te weet dat dinge erg skeefloop wanneer ons as mense nie ag gee op die leiding van God se Woord nie, maar wanneer ons dink dat ons uit onsself vir ons beter omstandighede met ons eie planne kan skep. En so is God se Woord ook nie onduidelik oor hierdie saak nie. Ons leer uit 1 Tim. 6:8 dat ons vergenoegd in die lewe moet wees. “Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees.” Ons samelewing weet vandag egter baie min hiervan, geliefdes. Die een is mos so bang dat hulle teenoor ’n ander sal “agter bly”. Sou iemand ’n nuwe voertuig koop, moet die volgende dit beter. Sou iemand ’n lekker vakansie gaan hou, moet die volgende iets meer opwindend doen. En so bestaan daar ’n onophoudelike wedywering met mekaar. En hierdie wedywing moet natuurlik gefinansier word wat ’n ongesonde gejaag na geld veroorsaak. Dit versoorsaak ook vir mense soveel onnodige smart. Dit word so mooi in 1 Tim. 6:10 vir ons gestel. “Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.”

Terwyl Agur se versoek aan God daarop fokus om nie tot oneer van God in sy omstandighede op te tree nie, is die mens se fokus vandag om sy eie eer na te jaag. Waarom soveel moeite doen en jouself soveel ellende aandoen en in ’n ongesonde hoeveelheid skuld dompel om ’n valse beeld van jou lewe aan ander te probeer voorhou, geliefdes? Waarom die bewondering van mense probeer wek of gedurig mense met die aardse dinge probeer beïndruk? Hierdie optrede is verwerplik in God se oë. “Hoogheid van oë en trotsheid van hart — die glans van die goddelose is sonde.” (Spr. 21:4). En Agur bid God juis om hom van hierdie valsheid te bewaar, geliefdes. En ons behoort as God se kinders hierdie kosbare voorbeeld na te streef. Ons moenie in die strik trap om ander mense te beïndruk en so behep raak met ons eie beeld dat ons eie eer vir ons belangriker as die eer van God raak nie. Ons as Sy kinders behoort altyd Sy eer voorop te stel, geliefdes.

Ek glo dat hierdie kosbare versoek van Agur aan God vir ons genoeg stof tot nadenke bied. En dat dit vir ons tot veel nut is om weer in ons eie lewe daarop te fokus om God eerder as mense te behaag en ons daarop toe te spits om Sy eer bo alles te stel.

“ Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie.” (Gal. 1:10).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie