1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7374832

Besoekers aanlyn

Ons het 58 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

TYD IS KOSBAAR

BybelEfés. 5:1-21: “Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse; en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.” (:15&16).

Hierdie opdrag uit Efésiërs is beslis iets waaroor elkeen van ons behoort te besin – “Koop die tyd uit.” Hierdie selfde opdrag word ook in Kol. 4:5 herhaal. “Wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit.” Hierdie is veral relevant en belangrik in ons tyd waar daar soveel dinge is wat so maklik van ons aandag en tyd besit neem. Daar is allerhande sport en vermaak wat so bekoorlik en aanloklik is, maar hoeveel daarvan is regtig to ons heil?

Ek merk ’n lelike ding in ons samelewing op wat oor die afgelope paar jare posgevat het – die “lewe vir naweke”. Daar is natuurlik nie fout daarmee om na ’n week se harde werk en inspanning daarna uit te sien om ’n blaaskans te neem en ’n bietjie uit te span nie. Tewens, God het vir die mens een dag van die week daargestel om van ons arbeid te rus omdat ons dit nodig het. “Ses dae lank kan werk gedoen word, maar op die sewende dag is dit 'n dag van volkome rus, 'n heilige vierdag; géén werk mag julle doen nie — dit is 'n sabbat van die Here in al julle woonplekke.” (Lev.23:3).

Dit wat ons egter deesdae by mense sien, is wel nie reg nie. Daar is bykans ’n beheptheid daarmee om van naweek tot naweek te jaag. Die gekerm oor die week en werk wat voorlê, is onophoudelik. En daar word alreeds teen Maandagmiddag gepraat en uitgesien en gewens na die volgende naweek. Die week word inderwaarheid verby gewens om die volgende naweek te bereik. Die naweek se planne is gepak met pret en plesier en ongelukkig is dit in die meeste gevalle só besig dat daar nie vir God tyd in die besige naweek ingeruim sal word nie.

Geliefdes, hierdie kiem moet ons as gelowige kinders van God nie besmet nie. Ons moet onthou dat elke dag, ons werksdae net soveel as ons dae van rus, ’n gawe uit die Hand van God is. “Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.” (Ps. 118:24). En ons moet vir hierdie gawes uit God se Hand waardering hê. Ons moet ook besef dat met die gawe van elke nuwe dag wat ons uit Sy Hand ontvang, ons die verantwoordelikheid het om na Sy welbehae voor Sy Aangesig te leef. Elke nuwe dag wat ons as ’n gawe van Hom ontvang, het ons die verantwoordelikheid om die tyd uit die koop, die verantwoordelikheid om daardie gawe van tyd (en lewe) wat ons van Hom ontvang op so ’n wyse te benut dat Hy daarin ’n behae sal hê. Hierdie fokus van die benutting van ons tyd staan in skrille kontras met die sekulêre siening wat tans hoogty vier – ’n siening dat ek elke moontlike oomblik van my tyd moet gebruik om die maksimum hoeveelheid plesier daaruit te probeer put.

Die Prediker het selfs in sy tyd reeds hierdie siening beproef en bevind dat dit nie die regte manier van wandel is nie. “EK het in my hart gesê: Nou ja, ek sal jou met vreugde op die proef stel; geniet dan die goeie! Maar kyk, ook dit was tevergeefs. Van die lag het ek gesê: Dit is onsinnig! en van die vreugde: Wat verskaf dit?” (Pred. 2:1&2). Ja, die Prediker het ook eindelik tot die slotsom gekom wat betref dit wat vir die mens in hierdie lewe heilsaam is. “Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is: Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld vir alle mense.” (Pred. 12:13).

Geliefdes, ons kerm baie maklik oor die toestande rondom ons. Maar hoeveel tyd spandeer ons om aan hierdie slegte toestande deel te neem – deel te neem aan die sinnelose en menigmaal sieklike vermaak van ons tyd? En hoeveel tyd spandeer ons daaraan om van hierdie verkeerde dinge beter te maak? Hoeveel tyd spandeer ons daaraan om te bid oor dinge wat verkeerd is? Sou laasgenoemde nie ’n sinvolle manier wees om ons tyd uit te koop nie? Ons kan selfs vra hoeveel tyd spandeer ons daaraan om ons verhouding met die HERE te versterk en om na Sy Wil in ons lewens te vra eerder as om net gedurig na my eie wil en plesier in my lewe te jaag?

Dit is tyd, geliefdes – tyd dat ons aan God die nodige tyd in ons lewens sal afstaan. En tyd dat ons begin vra hoe ons die gawe van tyd wat ons van Hom ontvang na Sy welbehae behoort te benut eerder as om dit op sinnelose dinge te verkwis en sodoende te laat verlore gaan. Ons het die opdrag tot die teendeel – om die tyd uit te koop en nie verlore te laat gaan nie.

“PAS op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie.” (Mark.

13:33).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie