1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7661252

Besoekers aanlyn

Ons het 75 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

NOORD BRABANTSE FVD TAK STAAN VAS VIR HUL PROVINSIE

FORUM VIR DEMOKRASIE VAN LAND VAN CUIJK SE FAKSIEVOORSITTER MEV. MARIANNE AKKERMANS:"ONS PARTY STAAN ONWRIKBAAR VIR DIE REGTE VAN BOERE EN HUL GESINNE, EN DIE BESKERMING VAN ONS EEUE OU NATUURLANDSKAP, EN ONS VERWERP DAAROM WINDMEULS EN ANDERE NONSENS"

Geagte lesers, Ons het 'n fassinerende onderhoud gehad met mev. Marianne Akkermans, wat op Donderdag, 30 Junie 2022 as faksieleier van Forum vir Demokrasie (FVD) in die Land van Cuijk munisipale raad beëdig is.

2023 09 13 1Sy het meer as 'n jaar gelede 'n lid van die Forum vir Demokrasie geword tydens 'n vryheidskaravaan in die stad Venlo (provinsie Limburg), nadat sy 'n toespraak van partyleier mnr.Thierry Baudet bygewoon het.. Dié party het destyds deur Nederland getoer om onder meer te wys op die buitensporige maatreëls wat die regering getref het wat baie mense se vryheid ingeperk het. Ons het haar vrae gestel oor sowel haar insiggewende toespraak by 'Let Women Speak Utrecht', wat op Saterdag 9 September in hierdie stad gehou is, as die feit dat sy die samesmelting tussen die munisipaliteite Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis wil omkeer. Ons het haar ook gevra hoekom dit so belangrik is om goed te stem tydens die komende verkiesings wat in November sal plaasvind.

"Mevrouw Akkermans, zou u zich voordat we met het uiteindelijke vraaggesprek beginnen voor willen stellen?"

"Ik ben Marianne Akkermans, 44 jaar en moeder van 3 kinderen. Ik ben opgegroeid in Maashees in een echte tuindersfamilie. Samen met mijn man heb ik een boomkwekerij gelegen aan de rivier de Maas.

In mijn dagelijks leven houd ik mij bezig met de landelijke en lokale politiek, lees ik veel en ben ik regelmatig in mijn moestuin te vinden".

"We lazen op uw webstek dat, behalve u er een fractievolger genaamd Thijmen Lindner actief is. Wat doet een fractievolger precies?"

"Een fractievolger is iemand die doorgaans ook op de kieslijst heeft gestaan. Onze fractievolger Thijmen Lindner is van onschatbare waarde voor onze fractie, niet alleen als klankbord, maar ook als technisch en tactisch brein. Fractievolgers of burgerraadsleden zoals wij ze hier in het Land van Cuijk noemen, mogen deelnemen aan commissievergaderingen. Daar waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt voorafgaand aan de ‘grote’ raadsvergadering. Stukken kunnen vanuit de commissievergadering door als hamerstuk of als bespreekstuk".

"Zoals bekend is staat uw partij net als andere rechtse partijen pal achter de Boeren en hun gezinnen en is Forum er ook op tegen dat waar boerenland verdwijnt er meteen een AZC uit de grond wordt gestampt.

Is volgens u nog het tij te keren en zo ja, wat zou uw oplossing zijn?"

"Wij staan pal voor de boeren. Zo zeg ik het altijd. Zo hebben wij tijdens de wandelvierdaagse van Nijmegen- een groot internationaal wandelevenement- in juli 2022 met FVD banners bij een boer langs de route gestaan met hele duidelijke stellingen zoals: Een AZC in plaats van Vee en met de tekst erbij: “Wil het Land van Cuijk dat wel?”. Wat ik graag wil is dat alle inwoners bij belangrijke besluiten zoals het openen of verlengen van een bestuursovereenkomst van een asielzoekerscentrum betrokken worden. Dit is een van onze speerpunten uit het verkiezingsprogramma. En nu speelt dit -as we speak- binnen onze gemeente in Grave. Waar het college de bestuursovereenkomst wil verlengen met pak em beet 30 jaar. Terwijl de problemen rondom de veiligheid gigantisch zijn. Op landelijk niveau moet de instroom worden beperkt. Wat ik met lede ogen aankijk is dat boerengezinnen onder valse voorwendselen worden weggejaagd, terwijl voor AZC’s alles moet wijken. Dassenburchten, zelfverzonnen stikstofnormen en bestemmingsplannen worden zo van tafel geveegd. Met het verdwijnen van familiebedrijven zijn we onze samenleving aan het ontwortelen. Exact zoals de globalisten wensen, maar waar ik persoonlijk van gruwel".

2023 09 14 2"We melden in de inleiding al dat u sedert 2022 fractievoorzitter bent van uw partij. Heeft u in die korte tijd al moties kunnen indienen die gesteund werden door de overige partijen in de raad?"

"In het afgelopen jaar hebben we meerdere moties ingediend zoals bijvoorbeeld “Beroepsverbod voor FVD politici”, “Verslaglegging ‘gevoelige’ dossiers”, “Asieldwang is wrang” en “Geen kweekvlees op het menu”. Deze moties krijgen helaas weinig bijval van andere partijen omdat ze de problematiek nog niet herkennen of onder ogen willen zien. Voor mijn gevoel lopen wij politiek gezien 2 of 3 jaar op de troepen vooruit, terwijl veel gemeenteraadsleden onderhevig zijn aan fractiediscipline. Een heel duidelijk voorbeeld is de rreds eerder genoemde motie “Asieldwang is wrang” van 10 november 2022. Dit gaat over de spreidingswet, ook een heel actueel thema met verstrekkende gevolgen voor de gemeenten in Nederland. Gekozen volksvertegenwoordigers worden volledig buitenspel gezet. Dit inzicht is echter niet bij de plaatselijke politiek ingedaald. Als lokale volksvertegenwoordiging kun je ook een duidelijk NEE communiceren richting het Rijk".

"Op zaterdag 9 september hield u tijdens 'Let Women Speak Utrecht' een indrukwekkende redevoering met daarin onder meer een pleidooi voor het gezin. Kunt u hier wat meer over vertellen?"

"De sociale transitie vindt nu plaats op scholen. Zelfs de katholieke onderwijsstichting OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) die in Noord-Brabant het hele onderwijsveld voor haar rekening neemt is volledig op de regenboogcult overgegaan. Het is mij volledig vreemd hoe de katholieke kerk en de regenboogcult met elkaar rijmen. De eerste motie aangenomen in de gemeente Land van Cuijk is de regenbooggemeente. Dit is een actieve bemoeienis van de gemeente op de lesstof op de scholen. Er wordt een LHBTI+ infrastructuur neergelegd. Dit uit zich steeds meer in het openbare straatbeeld. Kijk maar naar wat activistische ambtenaren bij de Maaskade in Cuijk hebben gedaan, zij gingen zelf aan de slag om daar regenboogtrappen te schilderen. Mijn grootste bezwaar is dat kinderen hier niet meer aan kunnen ontsnappen. Sterker nog, het continu in verwarring brengen van kinderen is zelfs schadelijk. Dit gebeurt via kinderleesboeken in de bibliotheken. Opa’s Pride is een kinderleesboek waar opa in een SM-pakje staat afgebeeld, kleuters mogen dit boekje dus zelfstandig lenen uit de bibliotheek. De vraag is dan ook die ik me stel: wanneer kunnen we de regenbooggemeente opheffen? Wanneer zijn we inclusief genoeg? En is dat meetbaar?"

"Vond u het niet vreemd dat de socialistische burgemeester Sharon Dijksma toeliet dat tegendemonstranten, niet ver van waar de bijeenkomst plaatsvond mochten joelen en schreeuwen?"

"Ik sta nergens meer van te kijken. Het feit dat wij zoveel politie-inzet nodig hebben voor 15 vrouwen op een zeepkist laat zien hoe gevaarlijk ver de regenboogcult doordrongen is in onze samenleving. Een open debat moet gewoon mogelijk zijn. Het toont vooral aan dat de linkerflank 'ons vrouwen’ totaal in de kou laat staan. Veel vrouwen die ik sprak bij Let Woman Speak voelen zich dan ook verraden door de politieke linkse partijen. Dat Forum voor Democratie de enige partij is die voor vrouwenrechten opkomt is voor sommige vrouwen even slikken. Overigens is bij de bespreking van de Kadernota op 6 juli, waar ik heel uitgebreid de gevaren heb uitgelegd van deze regenboog agenda voor kinderen, mooi in beeld gebracht hoe raadsleden van partijen zoals GroenLinks/PvdA en D66 simpelweg niet begrijpen dat het geven van puberteit blokkers aan kinderen, deze al op jonge leeftijd onvruchtbaar kunnen laten worden. Het is een gebrek aan kennis en een gebrek aan een open debat".

"De zogenaamde 'anti-fascisten' probeerden niet alleen door een lawaaiprotest de boel te verstoren maar ze verwijderden ook een hekwerk zodat ze heel dicht bij konden komen, maar u en de andere deelneemsters lieten zich niet intimideren noch eronder krijgen.. Een dame, die mede de bijeenkomst organiseerde, merkte toen al op: 'Zij staan in de brandende zon en wij heerlijk in de koelte'.

Zou u ons duidelijk kunnen maken waarom deze schreeuwers kennelijk tégen vrouwenrechten zijn en het ook heel normaal vinden dat onbevoegden vrouwenfaciliteiten zoals douches, kleedkamers en toiletten kunnen binnengaan zonder dat hiertegen opgetreden kan worden?"

"Ik heb 35 jaar gevolleybald. Samen douchen met vrouwen, eigenlijk van alle leeftijden, maar wat ons bindt is het ‘vrouw-zijn’. Dat samen douchen was volstrekt normaal, zodra er iemand de deur openmaakte werd er op de deur geklopt zodat je je kon bedekken met een handdoekje. Het veilig voelen in de kleedkamer is heel belangrijk. Zeker in de tijd met mobiele telefoons met camera-functie is het van het allergrootste belang dat mogelijk voyeurisme of exhibitionisme geen toegang krijgen tot de vrouwenkleedkamers. Bovendien is het voor meiden die met sport het allerhoogste niveau willen bereiken oneerlijk om het tegen mannelijke spierkracht af te leggen. Dit maakt de vrouwensport kapot, kijk maar naar het beroemde voorbeeld zoals Lia Thomas in de zwemsport". .

"Heeft u de indruk dat de politie voldoende tegen deze onruststokers is opgetreden?"

"De politie heeft puik werk verricht. Zij kunnen er ook niets aan doen dat de PvdA-Burgemeester vrouwen van Let Women Speak moedwillig in gevaar brengt door twee demonstraties gelijktijdig te houden. Mijn toespraak klinkt wat ‘bozig’, maar heb letterlijk moeten schreeuwen om boven de herrie uit te moeten komen.

De vraag is natuurlijk wel waarom mensen van de tegendemonstratie zich gehuld hebben in gezicht bedekkende maskers. Van de Let Women Speak vrouwen ging geen enkel gevaar uit. De gemaskerde tegendemonstranten waren agressief. Na afloop hebben we onder politiebegeleiding nog wat gedronken. Wie kan er anno 2023 bedenken dat het zijn van een vrouw al zo gevaarlijk is? Daarom moet de groep vrouwen die hier nog geen weet van heeft veel groter worden. Wegkijken mag niet meer, en ik ben een van de regionale stemmen die dit openlijk zal blijven benoemen".

"Dan willen we het graag hebben over die fusie van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis die daardoor een stukje eigenheid prijsgaven. Wanneer werd het plan bedacht dat deze gemeenten moesten samensmelten?

"Dit zit al jaren in de pijplijn, de steeds groter wordende fusiegemeenten. Ook dit is een specifiek verkiezingsthema hier in het Land van Cuijk geweest in 2021 tijdens de herindelingsverkiezingen. Inwoners voelen zich steeds minder verbonden met elkaar door de grote fysieke afstand. Land van Cuijk is de grootste gemeente van Noord-Brabant. Ons Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen heeft hier een boek over geschreven; Oikofobie.

"Over twee maanden zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Kunt u in een paar zinnen kunnen schetsen waarom het zo belangrijk is om op Forum voor Democratie te stemmen?"

"Voor het behoud van onze veilige voedselvoorziening, dus geen wormen en krekels eten, maar gewoon een stukje vlees.

Voor het behoud van de schoonheid van ons landschap, zonder de horizon vervuilende windturbines en industriële zonneparken.

Betaalbare energie,

het hebben van een eigen auto.

Dat we nog Carnaval kunnen blijven vieren hier in Brabant en geen Ket-Koti.

Kortom: dat de overheid niet ingrijpt in de dingen die het leven mooi en waardevol maken".

"Afrondend. Zou u nog iets willen delen met onze lezers en lezeressen in den vreemde?"

"Blijf gezond en weet dat er hier in deze grote agrarische gemeente één politieke partij is die zal blijven opkomen voor het authentieke Brabant".

Kyk ook by:

https://www.youtube.com/watch?v=l9GG96M0NC4

 

https://fvd.nl/gemeentes/land-van-cuijk

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie