1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7661317

Besoekers aanlyn

Ons het 75 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

VOOR TE GEE DAT JY NIE GEWEET HET NIE, IS GÉÉN VERSKONING VIR ONOSELE EN MOEDSWILLIGE OPTREDE NIE!

Liberale denkersHoeveel intelligensie is werklik nodig om te kan kies vir getalle teenoor bekwaamheid en kundigheid?? Om dit makliker te maak, om te kan kies tussen reg en verkeerd? En dan, wanneer dit vir almal wat kan sien en kan hoor duidelik is dat jy verkeerd gekies het, wat is nodig in jou samestelling om openlik te erken, behalwe as jy van meet af aan verraad bedink het, dat jy ‘n fout begaan het?

Die verweer van, “maar hoe moes ek dit vooraf geweet het”, kan slegs geldig wees indien jy siende blind en horende doof is! Volhouding met wat ooglopend verkeerd is, grens aan kranksinnigheid veral wanneer dit ‘n volk se voortbestaan raak.

DIE WAARHEID GAAN NOOIT VANSELF WEG NIE

Die feit dat waarskuwings vroegtydig in ons volk se geskiedenisboeke opgeteken is nadat dit van die een verhoog na die ander verkondig is, moet terwille van ons nageslag wat op skool en universiteit deur verdraaiing van die waarheid en die werklikheid mislei is, opnuut en by herhaling in perspektief gestel word.

Die sluipmoord op dr. H.F. Verwoerd kan niks afdoen aan die onomstootlike waarheid en werklikheid van sy politieke insig en vooruitskouings waarmee hy in lewe die Afrikanervolk gelei het tot die jongste en sekerlik die mees vooruitstrewende volk in die wêreld nie.

Wat ek dus, ook by herhaling op hierdie webblad skryf namens die AVP, is nie my of die AVP se kundigheid nie, slegs die verkondiging van beleid en beginsel wat as voorvereiste vir die voortbestaan van ons Afrikanervolk, nie op verbeter kan word nie! Allermins deur Solidariteit, Afriforum, VF Positief en die DA se besmette liberale, Humanistiese, Kommunistiese en Sosialistiese interweefde Godlose politiek nie!

Profetiese voorspelling

Op bladsy 242 van die boek Verwoerd aan die Woord 11 Die laaste vier jaar, antwoord dr. Verwoerd op die wantroue mosie in die Volksraad, 21 Januarie 1964, op die aantyging van die leier van die opposisie dat die NP misluk met sy internasionale beleid.

“Die verhouding tussen blank en nie-blank, hetsy individue, hetsy state, het op die voorgrond getree as ‘n resultaat van die botsing tussen die kommunisme en die demokratiese Weste. Die stryd tussen die twee ideologieë het meegebring dat die stategroepe wat die leiding neem aan die twee kante die magte van die aarde, om hulle probeer versamel- dikwels nie net die magte van die aarde in terme van getalle nie maar ook soos hulle voorkom as bewoners van groot geografiese gebiede. In daardie proses van hunkering na steun is Asië en Afrika by uitnemendheid gesien as die twee groot gebiede vol mense wat jy moet probeer om aan jou kant te kry. In die loop van jare het die proses van mededinging om dié steun toegeneem en die metodes wat gebruik is om die steun te verkry was nie net geldbeleggings en skenkings nie, maar ook die toekenning van Vryheid van status.

Hierdie proses het nie al meer en meer tot helderheid en rus oor die afgelope twintig jaar gelei nie; verwarring en chaos het eerder groter en groter geword. Met ander woorde, ‘n internasionale beleid wat onder leiding van sekere groot nasies aan weerskante daarop gerig is om steun te verkry, het nie gelei tot ‘n beslissende steunversameling na die een of die ander kant nie, maar dit het wel gelei na ‘n ophoping van botsings.

Nou wonder ‘n mens waarop dit uiteindelik moet uitloop? Sal dit nogtans vrede op aarde bring, of groter chaos? Die tekens in Asië en in Afrika is dat in daardie vastelande niks opgelos is nie maar dat net meer en meer probleme geskep is. Wat betref die groot nasies kry ‘n mens ook geen versekering of bewys dat hulle “internasionale beleid” gelei het tot eenheid of vrede nie, of tot ‘n magsewewig wat kan verheod dat die twee magte mekaar uitroei.

Niks van die aard is verwesenlik nie. Daarom het ons die reg om te sê dat indien Suid Afrika se sukses op die gebied van internasionale beleid gemeet moet word, dan moet in ag geneem word wat die internasionale toestand is, watter rol Suid Afrika daarin kan speel en wat van hom verwag word. In die genoemde internasionale botsing het elkeen gedink dat as hy kom met pleidooie vir die gelykheid van mense en met die vrymaking van state wat onder Westerse toesig was, en met geldaanbiedings die nuwe state volpomp, hulle dankbaar sal word teenoor die weldoener. Dié doel van steun en ‘n goeie gesindheid is verberg deur ‘n poging om dit alles voor te stel as diens aan die mensheid en reg en as die enigste Christelike wyse van optrede.Dit is mos bekend dat ‘n vrome motief altyd die voorhangsel is waaragter die ander meer selfsugtige doeleindes verberg word.

Vir daardie oogmerke word aan Suid Afrika gedink as ‘n pion in die spel. Indien Suid Afrika die goedgesindheid van die kommunistiese kant of van die Weste in daardie spel wil verwerf, moet hy bereid wees om homself ten offer te bring. Hy moet bereid wees om met hom te laat handel soos albei kante wil handel om Afro-Asiatiese eise te bevredig, naamlik van hom ‘n veelrassige staat te laat maak, eintlik met die bedoeling dat in daardie veelrassige staat die swartman die heerskappy moet verkry. Die een wat dit kan afdwing verwag om soveel lof en dankbaarheid van die res van Afrika en Asië te kan inoes dat hy dan miskien hul steun mag kry in die vergadersale van die wêreld.

Omdat dit altwee se spel en altwee se begeerte is, dink enigiemand dat dit enige resultaat sal oplewer ten opsigte van een van die twee kante as Suid Afrika sou kopgee? In daardie internasionale spel sal selfs prysgawe van Suid Afrika , selfbeskikkingsreg deur die blanke, mos absoluut niks tot die oplossing van die internasionale stryd kan bydra nie. In die proses van die Weste te help om ‘n pion te kry wat hulle sonder voordeel sal verloor, sou Suid Afrika vir sy blanke bevolking verlore gaan. Die blanke sou verdwyn—verniet!” (Aldus dr. Verwoerd)

Is daar enige regsinnige mens wat na hierdie rassionele betoog in Januarie 1964, gewortel in internasionale, sigbare mislukking van internasionale beleid oor twintig jaar, raakgesien en vir 60 jaar vooruit geprojekteer, vandag nog kan sê ek het nie geweet nie?? Beleef ons dan nie wat dr. Verwoerd meer as sestig jaar gelede oor gewaarsku het nie?

Ja my volksgenote, ons beleef dit vandag omdat die beginsel en beleid van Nasionalisme met die ideologieë van liberalisme, kommunisme, humanisme, sosialisme vervang is. Die engelse woordeboek beskryf ‘n ideologie as “fancifull speculation”, ‘n denkvlug van vermufte politieke denke deur die jeugdige politiekke “denkers” vanuit die laat sestigs en daarna. Die tragiese is dat soveel van ons Afrikaners en sogenaamde boere, agter hierdie vernietigende politieke denke aanstrompel, telkens as hulle te velde trek teen een van die simptome van die beleidsverandering wat sedert die moord op dr. Verwoerd aan die orde is soos deur dr. Verwoerd vooruitgesien en oor gewaarsku is!

Onttrek u bydraes van hierdie mense en hou tog op om hulle te ondersteun in die vernietiging van ons vermoë om as ‘n blanke volk in Suid Afrika te kan bly voortbestaan! Ons voortbestaan setel in samehorigheid uit innerlike politiieke oortuiging wat ten grondslag lê aan die teëwerking van die beplande en volhouding van verdeeldheid! Keer terug na u God, keer terug na u volk en bly by wat ons geleer het omdat ons weet van wie ons dit geleer het!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie