1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7661147

Besoekers aanlyn

Ons het 40 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

LEER OM GOED TE DOEN

BybelJes. 1:1-31:“Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die reg, beteuel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee.” (:16&17).

Dit is ineterressant dat die HERE aan Sy volk deur die mond van Jesaja twee opdragte gee in hierdie verse waaruit ons oordenking kom. Die HERE beveel Sy volk enersyds om op te hou m kwaad te doen en hulself van verkeerde handeling te weerhou. En andersyds word aan hulle nog ‘n opdrag gegee en dit is om goed te doen.

Hierdie opdrag laat my dink aan die vergelyking van Christus waarvan ons in Matt. 5:13 lees. “JULLE is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? ...”. Sout word gebruik om voedsel te preserveer, m.a.w. om te keer dat dit nie sleg word nie, maar dan het sout ook nog ‘n kosbare eienskap en dit is dat dit kos smaaklik maak.

Die opdrag van die HERE aan ons as Sy kinders is dus duidelik, geliefdes. Hy verwag nie alleen van ons om ons van verkeerde optrede te weerhou en om die sonde in ons lewe te bestry nie. Hy verwag ook van ons om aktief werksaam te wees om goed te doen. Ek dink dat laasgenoemde opdrag menigmaal deur gelowiges oor die hoof gesien word. Ons fokus daarop om nie die verkeerde te doen en te sondig nie, om nie ander leed aan te doen of te na te kom nie en dan voel ons dikwels tevrede met onsself. En dit is goed om hierdie dinge te doen, maar dit is nie waar ons verantwoordelikheid as God se kinders eindig nie. Luister ook gerus na die woorde uit Jak. 4:17. “Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde.”

Ons leer uit Spreuke 11:17 dat dit vir ‘n mens se siel goed is om weldadigheid te bewys. “’n Man wat ‘n weldaad bewys, doen goed aan sy eie siel, maar ‘n wreedaard pynig sy eie vlees.” En uit 3 Johannes 1:11 leer ons dat wedergeborenes, hulle wat uit God gebore is, mense is wat goed doen. “Geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen, is uit God; maar hy wat kwaad doen, het God nie gesien nie.” Paulus skryf in sy brief aan Timótheüs as volg – “dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam,”. (1 Tim. 6:8). Dit onderstreep weer vir ons hierdie opdrag om goed te doen, geliefdes. Die rykes word hierin nie alleen vermaan om nie verkeerd op te tree nie, maar ook om die gawes wat hulle van God ontvang reg aan te wend en dit te gebruik om daarmee goed te doen.

Ons leer ook uit die lewe van Kain ‘n baie kosbare les in hierdie verband. En dit is dat ons makliker die sonde tot prooi sal val wanneer ons hierdie opdrag om goed te doen, nalaat. “Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie – die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers.” (Gén. 4:7). Dit is asof daar ‘n wisselwerking bestaan tussen “goed doen” en sonde. Hoe minder ons goed doen hoe meer geneig sal ons wees om te sondig en hoe meer ons sondig, hoe minder sal ons daartoe geneig wees om goed te doen. Dit blyk uit Psalm 14:3 dat koning Dawid ook hierdie verband raakgesien het. “Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen, ook nie een nie.” Geliefdes, Paulus het ook in sy brief aan aan die Galásiërs nie nagelaat om hulle in hierdie saak te onderrig nie. Ons vind derhlawe ook ‘n baie duidelike onderrigting hierin van die HERE deur die mond van Paulus uit Gal. 6:9&10. “En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof.”

Mag ons as kinders van die HERE ons daartoe toespits om nie alleen van die kwaad af te wyk en die sonde in ons lewe te bestry nie, maar ook as God se kinders besig wees om goed te doen. 

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie