1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7592019

Besoekers aanlyn

Ons het 26 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

BEHUISINGSVERENIGING 'WOONBORG' WIL GLO ASIELSOEKERS TUSSEN MENSE VAN OUDERDOM 90-95 JAAR PLAAS

DIE DRENTHE PROVINSIE SE STATELID MNR. BERT VORENKAMP: "DIT IS ABSURD DAT STATUSHOUERS LANGS BEJAARDES BLY!"

Die behuisingsvereniging 'Woonborg' wil in die stad Roden se ouetehuis Noorderkroon 2023 05 11 1sogenaamde 'statushouers' plaas. Statushouers is persone wat eers asielsoekers was maar nou erken is as vlugtelinge.

Die Nederlandse bejaardes, wat nie meer selfstandig in hul eie huis kan bly nie, moet nou aanvaar dat hierdie voormalige asielsoekers langs hul gaan bly. Hierdie belaglike voorstel kom van die vroeër genoemde vereniging 'Woonborg', wat meen dit is reg om so te maak omdat hulle die eienaar is.

N.a.v. van hierdie plan het ons Drenthe se Statenlid vir die Party vir die Vryheid, mnr Bert Vorenkamp, vir verduideliking gevra. Meneer het op 3 Mei dadelik vrae gevra aan 'Woonborg'.

"Meneer Vorenkamp zou u zich alvorens we met het vraaggesprek beginnen, eerst aan onze lezers willen voorstellen?"

"Mijn naam is Bert Vorenkamp, ik ben alleenstaand en woon in het mooie dorp Pesse (gemeente Hoogeveen). Ik ben destijds na mijn studie Wis- en Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ,gaan werken in de computerbranche en heb na twee jaar samen met enkele collega's mijn eigen automatiseringsbedrijf gestart. In deze branche heb ik meer dan 25 jaar als technisch en financieel directeur gefunctioneerd. Ik was altijd al een volger van de politiek maar sedert die tijd heb ik meer tijd om me in de Nederlandse politiek te verdiepen. Pim Fortuyn was mijn favoriete schrijver en commentator (in Elsevier) omdat hij als een van de zéér weinigen in Nederland de knelpunten durfde aan te wijzen en durfde te benoemen. Dat was en is nog steeds heel hard nodig omdat de meeste politieke partijen nog steeds wegkijken van de échte problemen en geen rekening houden met de kiezer en zijn reële zorgen! Nederland is een regentenmaatschappij geworden waarin de kiezer effectief monddood is gemaakt. Om dát te veranderen heb ik me verkiesbaar gesteld voor de PVV in Drenthe.Ik doe hard mijn best om bij te dragen aan de noodzakelijke veranderingen in mijn provincie".

"We vernamen dat toen u en uw collega in maart herkozen werden- waarvoor nog onze hartelijke felicitaties- , uw fractie meteen een motie ingediend heeft die luidt: 'geen Nood-AZC´s in Drenthe, ook niet met dwang'. Heeft dit te maken met die dwangwet die in voorbereiding is waardoor de overheid woningen kan aanwijzen waar asielzoekers in gehuisvest moeten worden?"

"Mijn collega en ondergetekende zijn inderdaad in maart jl. herkozen als Statenlid voor de PVV.
De brieven aan alle gemeentebesturen en gemeenteraden in Drenthe zijn ook door mij opgesteld i.v.m. De noodwet als dwangwet die minister van der Burg, van de liberale VVD (Nota Bene!), er door probeert te krijgen. We hopen dat de Eerste Kamer (Senaat) dit nog tegenhoudt, maar de voortekenen zijn niet goed.
Ik heb die brieven trouwens opgesteld omdat er door sommige burgemeesters in Drenthe al vooruit gegrepen werd op deze wet en aan de raadsleden meegedeeld werd dat noodopvang in de gemeente wel moet!. Dat is tot op heden gewoon onjuist!".

2023 05 11 2"Uit hoeveel Statenleden bestaat de PVV Drenthe, wat zijn hun namen, waar zijn ze woonachtig wat is hun functie in de partij en wat doen ze beroepsmatig?"

"In Drenthe hebben we 2 Statenleden voor de PVV: fractievoorzitter Nico Uppelschoten die woonachtig is in Eelde (gemeente Tynaarlo) en ondergetekende die de functie van penningmeester bekleed en zoals al eerder aangegeven in Pesse woont (gemeente Hoogeveen) We zijn beiden gepensioneerd en als zodanig financieel onafhankelijk wat haast wel nodig lijkt te zijn als je voor de Partij Voor de Vrijheid opgesteld bent. Ik zal even verduidelijken wat ik met dat 'opgesteld' bedoel.
Dit betekent dat je op de kandidatenlijst uitkomt voor de PVV. Je komt dan
onder een vergrootglas te liggen en er zijn zelfs media die speciaal mensen vrijgemaakt hebben om de mensen van onze partij onder de microscoop te leggen en ieder eventueel smetje wat ze signaleren tot enorme proporties op te blazen. Daar zijn meerdere voorbeelden van in het verleden !!
We hebben ook nog een aantal vrijwilligers die ons bijstaan in het fractiewerk. In het verleden was Nico bestuurder van een grote scholengemeenschap".

"We begrepen dat uw fractie, Woonborg al om opheldering heeft gevraagd over dat huisvesten van statushouders te midden van hoogbejaarden. Wat hadden ze hier op te zeggen?"

"Dat is juist. Ik heb Woonborg persoonlijk wat vragen gesteld, en hieruit kwam naar voren dat ze geen ouderen meer willen plaatsen in de Noorderkroon te Roden maar blijkbaar wel asielzoekers! Dit terwijl er een groot tekort is aan plaatsen in verzorgingstehuizen voor bejaarden. Voor die asielzoekers gaan ze zelfs de voor hun gereserveerde appartementen in de Noorderkroon renoveren".

"Heeft u niet aangegeven dat dit een heel vreemde situatie is en dat de kinderen van de bejaarden zich ook overvallen voelen door dit plan?"

"Ja dat is toch heel begrijpelijk als je op de dag voor Koningsdag opeens het bericht krijgt dat je Ouders omgeven zullen worden door tijdelijk toegelaten asielzoekers! En dat als voldongen feit! Vanwege de z.g.n. noodsituatie van deze statushouders. Maar er zijn net zo goed heel veel bejaarden in Noord Nederland die dringend een plaatsje zoeken in een verzorgingstehuis. Die zijn ook in het Noorden aan de lopende band gesloten terwijl onze bevolking vergrijst. Dit is allemaal bestuurlijke knulligheid, nog op zijn positiefst benaderd.

"Over die kinderen gesproken: Heeft u al contact met hun opgenomen, en zo ja wat zijn de mogelijkheden om deze plaatsing nog te verhinderen?"

"Nee, we zijn nog niet in de gelegenheid geweest maar zijn van plan dit nog te doen"

"In theorie zou het mogelijk kunnen zijn dat de huidige bewoners van de Noorderkroon gezamenlijk met hun nieuwe buren de maaltijd nuttigen. Ons lijkt dat - op z'n zachts gezegd toch niet echt wenselijk. Hoe denkt men dit op te gaan lossen?"

"Ik denk dat betrokkenen zo snel mogelijk hun vragen en problemen wat betreft deze ontwikkelingen voor dienen te leggen aan gemeente en bestuurders van de Noorderkroon. We weten dat in AZC's (Asielzoekercentra's) heel veel dingen plaatsvinden die je niet moet hebben in een verzorgingstehuis, zaken als brandstichting, diefstal, vecht- en steekpartijen en erger. Het zijn dikwijls mensen uit culturen die onze cultuur totaal niet begrijpen en daar zelfs haaks of diametraal op staan. Dat heeft consequenties: als je op grote schaal de 3e wereld hiernaartoe haalt of toelaat dan wordt het hier op termijn zelf de 3e wereld. En dat is wat er nu gebeurt, en niet alleen meer in de grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht maar ook in plaatsjes als Roden. waarvan acte!"

"We begrepen dat meneer Jan Noorderkroon van de zorggroep Stichting De Noorderkroon naar de rechter stapt, en daarmee de uitnodiging om in een zogenaamde klankbordgroep mee te mogen praten afslaat. Heeft u hem al kunnen spreken en zo ja: wanneer dient de rechtszaak?"

"Daar heb ik nog geen gelegenheid voor gehad, maar dat zullen we zeker gaan doen! We hebben er nog geen zicht op wanneer de rechtszaak plaats zal vinden".

"U noemde net al dat het genoegzaam bekend is dat de komst van statushouders maar ook asielzoekers gepaard gaat met lichte dan wel zware overlast, wat ons inziens inderdaad een ernstige aantasting en inbreuk is op het woongenot van deze ouderen.
Is Woonborg hier niet gevoelig voor?"

"Zie mijn eerdere antwoorden. we gaan zo snel als mogelijk contact hierover opnemen met Woonborg!"

"Denkt u dat het bij dit ene geval zal blijven, nu duidelijk wordt dat er steeds meer plekken nodig zijn om 'vluchtelingen' op te vangen?"

"Helaas denk ik eerder dat zoiets exemplarisch zal worden, daar ben ik bang voor."

"Naar het schijnt zijn er ook al boeren uitgekocht (o.a in de provincie Flevoland, waarna er grote asielzoekerscentra op de vrijgekomen grond worden neergezet. Hoe is de situatie in uw provincie?"

"Zover is het naar mijn weten hier nog niet, maar met de sterke positie van de partij BBB in Drenthe -ze is de grootste partij in de Provinciale Staten van Drenthe geworden, en ook in mijn provincie de grootste relatieve aanhang van heel Nederland heeft- denk ik en hoop ik dat we dit kunnen beletten!"

"Afrondend. Zou u nog iets willen delen met onze lezers en lezeressen in den vreemde?"

"In onze visie is Nederland aan het afgeleiden van een welvarend en vooruitstrevend land naar een land dat door zijn politiek heel veel armer en onvrijer wordt. Dit wordt veroorzaakt door een politiek en politici die gedreven zijn door ideaalbeelden en die voor onze toekomst de steeds meest slechte richting en opties kiezen. Dit leidt inmiddels tot een reeks van crises hier: de zogenoemde Vluchtelingencrisis, Energiecrisis en Energie-armoede, de Bouw- en Woningcrisis, Zorgcrisis, de zogenaamde. Stikstofcrisis en zogenaamde. Natuurcrisis om een paar voorbeelden te noemen. Maar oplossingen komen er niet en dat beginnen de mensen hier nu door te krijgen".

"We willen u hartelijk danken voor uw tijd en wensen u en de andere Statenleden veel wijsheid toe bij uw belangrijke werk".

"Ik heb dit graag gedaan, ook omdat wij als PVV de banden met onze lotgenoten in Zuid-Afrika graag willen aanhalen. Ik groet alle Zuid-Afrikaners die banden met Nederland voelen: 'Ons wens jou alles van die beste toe!'

Kyk ook asb by:

https://pvvdrenthe.nl/

https://www.facebook.com/PVVDrenthe

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie