1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7548367

Besoekers aanlyn

Ons het 67 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

D66 (DEMOKRATE 66), GROENLINKS EN PARTY VIR DIE DIERE VERLAAT DIE RAADSAAL TYDENS BETOOG VAN FAKSIEVOORSITTER VAN FORUM VIR DEMOKRASIE WAARIN DIE DWINGELANDY VAN DIE GENDERIDEOLOGIE AAN DIE KAAK GESTEL WORD

MNR. GINO LUURSSEN: "DIE WEGLOPERY WYS NA MY SIENING DIE LINKSE POLITICI SE ONVERDRAAGSAAMHEID TEENOOR DIE STEM VAN ANDER MENSE EN HUL WEIERING OM DAARNA TE LUISTER OF OM HIEROOR IN DEBAT TE GAAN."

Geagte leser. Woendagaand 15 Februarie was daar groot konsternasie in die Arnhemse stadsraad toe meneer Luurssen, die fraksievoorsitter van Forum vir Demokrasie, die woord 2023 02 24 1geneem het. Die debat het gegaan oor die vergoeding en wysiging van geslag in identiteitsbewyse.
Die fraksies van D66, GroenLinks en Party vir die Diere het daarop gewys dat hulle nie teenwoordig wou wees tydens sy redevoering nie. Toe die Burgemeester die vergadering skors, het die genoemde raadslede en besoekers huilend deur die stadsaalgebou geloop.
Ons het 'n insiggewende onderhoud gehad oor hierdie oordrewe optrede en ons het vir mnr. Luurssen ook gevra of hy nie daaroor gewonder het waarom die reaksies so emosioneel was nie.

"Meneer Luurssen, zou u zich, voordat we met het vraaggesprek beginnen u aan onze lezers en lezeressen willen voorstellen?"

"Mijn naam is dus Gino Luurssen. 31 jaar oud, wonende te Arnhem in Nederland. Ik ben raadslid voor Forum voor Democratie in Arnhem en tevens fractievoorzitter. Ik ben daarnaast docent Engels en fotograaf."

"Wie zijn er behalve u, vertegenwoordigd in Forum voor Democratie afdeling Arnhem?"

"We zijn een eenmansfractie, maar ik heb wel commissieleden (ingewijde leden die bij commissievergaderingen mogen woordvoeren). Dit zijn Doctor in de filosofie Sid Lukkassen, Joey Conrad en Karin Immerzeel.

"Dan willen we teruggaan naar die bewuste woensdagavond. Was het voordat u uw betoog hield al wat rumoerig of begon de onrust pas toen u aankondigde uw bijdrage aan het debat te zullen leveren?"

"Het rumoer begon pas na mijn eerste twee alinae. E was echter wel een bepaalde spanning voelbaar. De indiendende partijen weten namelijk hoe Forum voor Democratie tegenover de woke-indoctrinatie staat".

"Nadat u ongeveer 10 minuten aan het woord was verklaarde het raadslid Mattijs Loor, fractievoorzitter van D66 dat zijn partij de zaal zou verlaten. Hij voegde de daad bij het woord in in zijn kielzog volgden nog Groen Links en de Partij voor de Dieren. Aan zijn oproep aan de andere fracties om de zaal te verlaten werd geen gehoor gegeven. Wat was er zo erg aan dat u die dwingelandij aanhaalde waarvan onschuldige kinderen het slachtoffer werden en nog worden?"

"Ik denk dat de harde woorden, de niet-politiek correcte realiteit van het wokebeleid en genderideologie niet iets is wat de indiendende fracties onder ogen willen komen en dat wanneer ze daartoe gedwongen worden ze niet weten hoe ze daarop adequaat kunnen reageren".

"De voorzitter, burgemeester Marcouch besloot na uw bijdrage de vergadering te schorsen. Tijdens deze pauze liepen zowel diverse raadsleden als bezoekers huilend door het gebouw. Wat was de reden dat ze zich zo gedroegen?"

"Dat is lastig te bepalen. Ik vermoed dat een aantal mensen het gewoon echt kwetsend vonden en zich persoonlijk aangevallen voelde. Wellicht waren ze niet gewend om zulke heftige tegenspraak te krijgen in het dagelijks leven, dus ze verkeerden in een soort van shock. Het kan ook zijn dat ze het als een aaval beschouwden op het geloofsysteem, het paradigma waar D66 en co zich aan vast houdt. Dat kan ook erg confronterend zijn natuurlijk".

"Ons komt dit toch wel wat overdreven over en we hebben toch heel goed naar de video gekeken waarin u uw toespraak hield. Met andere woorden wat heeft u miszegd dat er zo'n misnoegdheid, onbehagen en droefenis ontstond?"

"In mijn inschatting zijn volgens D66 en consorten de heftigste statements dat er werd gezegd: 'dat de genderideologie een gevaarlijke theorie is die niet bestaat. Er is geen gendertheorie, je bent dus alleen man of vrouw. Dat je je anders voelt kán, maar dat maakt het nog niet waar, en rechtvaardigd dus niet het toedienen van hormoonblockers, Lupron of supplementen in kinderen en al helemaal geen fysieke ingrepen zoals castratie of masectomieën' Dat was volgens mij de druppel. Wat mij betreft is dit gewoon de realiteit".

"Hebben de raadsleden die wegliepen na afloop nog hun excuus aangeboden voor hun gedrag?"

"Geen. Er waren enkel raadsleden die na afloop hun steun betuigden voor de inhoud".

"Het voorstel is met 14 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen. Een raadslid verzocht na de stemming de voorzitter desalniettemin om dit punt opnieuw te agenderen. Wat betekent dit concreet?"

"De nieuwe agendering zal proberen om de vergoeding van een ID door de raad te krijgen maar niet alleen voor mensen met een transitie. Ook andere groepen zoals mensen met complexe familiale situaties of mensen die arm zijn. De precieze invulling van het voorstel kan dus nog veranderen tijdens de behandeling in de raad".

"Over een paar weken vinden er verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Hoe schat u de kansen in voor uw partij?"

"Gezien de recente ontwikkelingen omtrent woke, stikstof, woningbouw en Pfizer acht ik wel een groei mogelijk in ons aantal zetels. Hoeveel? Dat bepaalt de kiezer. Maar ik vermoed dat meer mensen er wel klaar mee zijn".

"We willen gaan afronden, maar niet voordat we u nog de gelegenheid hebben gegeven om tot slot nog iets te zeggen"

"Wanneer je écht iets te zeggen hebt, is stil zijn een leugen. Laat je niet onderdrukken door de woke-terreur, spreek je waarheid".

Kyk ook op Forum vir Demokrasie Arnhem se webwerf by: https://fvd.nl/gemeentes/arnhem

Kyk die video by: https://www.youtube.com/watch?v=b4HHS2upMC0&t=37s

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie