1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7374793

Besoekers aanlyn

Ons het 26 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

ONS MOET VRUG DRA

BybelMatt. 3:1-12 “Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome.  Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.” (:10). Geliefdes, die Woord van die HERE is oor hierdie saak duidelik – Hy verwag dat ons in ons lewens moet vrug dra.  Hierdie opdrag is ‘n bietjie teenstrydig met die hedendaagse dwaalleer wat leer dat ons geloofsverantwoordelikheid sommer net ‘n maklike takie is wat vinnig afgehandel word.   Dit klink bietjie anders as die verkondiging dat as ek bely het dat ek in Christus glo my verantwoordelikheid in my verhouding met God afgehandel is.  Dit klink asof die HERE meer as dit van my verwag.  

Ons lees in Génesis 1:11 dat God die bome van die veld as een van die eerste dinge geskape het nadat die see en die waters van mekaar geskei is.  “En God het gesê: Laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat volgens hulle soorte, vrugte dra, ... “.  Hierdie plante en bome sou as voedsel vir die mens dien.  Hiersonder sou die mens nie behoorlik versorg wees nie en sou die mens gebryk ly.  En juis daarom dat God hierdie bome geskape het met die bevel dat hulle moet vrug oplewer.

Die HERE Jesus Christus gee dan ook in vanoggend se gelese gedeelte aan ons die opdrag om op dieselfde wyse in ons lewens vrug te dra, geliefdes.  Geen mens is tog net vir homself of haarself geskape nie.  Ons kan nie net vir onsself en vir ons eie geluk, ons eie voorspoed, ons eie belang leef nie.  “Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n.” (Fil. 2:4).  Ek leen van ‘n ander persoon die pragtige voorbeeld – “’n Boom eet nie sy eie vrugte nie.”  En in die lig hiervan is die opdrag van Christus dat ons soos bome moet vrug dra soveel duideliker – ons lewens, die vrug van ons lewens moet ook tot versadiging, tot versorging en tot voordeel van ander wees, geliefdes.

Ons lees in Lukas 6:44 dat elke boom aan sy vrugte geken word.  “Want elke boom word geken aan sy vrugte. ...”.  Ons moet ook onthou dat ‘n boom sonder enige vrugte aan ewe sleg as ‘n boom met slegte vrugte beskou word.  “en toe Hy op ‘n afstand ‘n vyeboom met blare sien, het Hy daarheen gegaan in die hoop om iets daaraan te vind; en toe Hy daarby kom, vind Hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van vye nie.  En Jesus spreek en sê vir hom:  Laat niemand ooit in der ewigheid van jou ‘n vrug eet nie! En sy dissipels het dit gehoor.”  (Mark. 11:13&14).  Ons kyk dikwels na ons eie lewe en is heel tevrede daarmee omdat ons dalk geen slegte vrugte soos moord, diefstal, hoerery en dergelike dinge oplewer nie.  Maar tog sal ons tevrede wees om vrugteloos daar te staan net met ons blare aan.  Ons is darem versorg, ons vertoon darem mooi.  Uiterlik lyk dit darem asof dit met ons goed gaan.  Maar tog lewer ons weinig vrug tot eer van God en tot heil van ander op.  

Geliefdes, dit is beslis nodig dat ons in die era van selfsug waarin ons leef hierdie onderwysing van God waarlik ter harte neem.  Dit raak moeiliker om goed te doen, want die mense wat goed doen raak al minder en daarom word ons voorbeelde en inspirasie minder.  Dit raak moeiliker om goed te doen, want mense raak toenemend ondankbaar en daar is min dinge só demoraliserend as om vir die goeie wat jy doen met ondankbaarheid begroet te word.  Maar tog moet ons met volharding vrug dra.  Ons moet onthou dat vrugbare, goeie bome ook in droë tye en deur storms steeds vrug oplewer!  Ons moet onthou dat die vrug wat ons in ons lewe oplewer vir Hom en tot Sy eer is.  Dit is ook ewe belangrik dat ons sal onthou waar die Bron is waaruit ons moet put wat ons sal voed sodat ons in staat kan wees om vrug te dra.  Dit word vir ons so pragtig in Jeremia 17:7&8 uitgedruk.  “Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is.  Want hy sal wees soos ‘n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen; en in ‘n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie.” 

Geliefdes, laat ons luister na die onderwysing uit Psalm 1 wat vir ons leer dat ons as God se kinders nie vir ons moet besig hou met die dinge van die goddelose nie, maar dat ons ons tyd daaraan sal bestee om die dinge van God te bedink.  Dit is op hierdie wyse wat ons daarin sal slaag om dan ook in alle omstandighede steeds volgens Sy wil en welbahae vrugtevol voor Hom te leef.  “WELGELUKSALIG is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.  En hy sal wees soos ‘n boom wat beplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.” (Ps. 1:1-3).  

Amen!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie