Afrikaner

KONSERVATIEWE CPAC BYEENKOMS IN HONGARYE GROOT SUKSES

VLAAMS BELANG SE VOORSITTER: MNR. TOM VAN GRIEKEN: " EK KAN TERUGKYK NA 'N KONFERENSIE VAN GOEIE BLOOTSTELLING EN SINVOLLE BESPREKINGS".

Op die byeenkoms van die CPAC wat in die Hongaarse stad Boedapest gehou is, het duisende belangstellendes opgedaag uit alle dele van die wêreld. Hulle was oa. afkomstig uit die VSA, Duitsland, Oostenryk, Italie, Frankryk, Spanje, Vlaanderen en uiteraard Hongarye. Die CPAC staan vir “Conservative Political Action Conference” en het hul eerste kongres gehou in 1974. 2022 06 21 1Nadien is daar reeds in verskeie lande soos bv. Suid-Korea, Japan, Australië en Brazilië byeenkomste gehou. Die CPAC van Hongarye was die eerste konferensie wat in Europa plaasgevind het op Donderdag 19 Mei en Vrydag 20 Mei in die hoofstad Boedapest. Daar was 46 sprekers waaronder die voorsitter van Vlaams Belang mnr. Tom van Grieken. Ons het weer die genoeë gehad om 'n insiggewende onderhoud te hê. In hierdie agste vraaggesprek sal ons hom vrae stel oor sowel sy toespraak as sy besoek aan premier Viktor Orbán.

"Meneer van Grieken. We zouden u eerst willen vragen hoe het met u gaat nu u al weer een tijdje voorzitter bent?"

“Erg goed, bedankt! Onze parlementaire fracties en afdelingen draaien op volle toeren, en onze partij doet het goed in de peilingen. Tegelijk maak ik me wel erg veel zorgen over de koopkracht van onze mensen die door de inflatie en het regeringsbeleid volledig uitgehold wordt. Steeds meer mensen kunnen op het eind van de maand de eindjes niet meer aan elkaar knopen. En de regeringen in dit land treden niet doeltreffend op tegen de inflatie. We hebben dus nog erg veel politiek werk voor de boeg en blijven druk zetten voor een fundamentele koerswijziging!"

“Dan willen we het graag hebben over de CPAC conferentie waar u één van de 46 sprekers was. Volgens ons is het de eerste keer dat een volksvertegenwoordiger uit Vlaanderen acte de présence gaf. Is dit juist?”

“Het is inderdaad de eerste keer dat een politicus uit ons land op een CPAC-conferentie spreekt. Het was ook de eerste keer dat CPAC in Europa doorging. Met een aantal Vlaams Belang-politici gingen we eerder al naar CPAC in de VS als gast en toehoorder, maar deze editie was op meerdere vlakken dus wel een primeur".

2022 06 21 2"U hield een inspirerende toespraak die met veel enthousiasme werd ontvangen. De video van uw redevoering kunnen belangstellenden onderaan dit vraaggesprek vinden. Kunt u de lezers in grote lijnen vertellen waar u het over heeft gehad?"

“Ik begon met een kwinkslag waarbij ik me verontschuldigde voor drie bekende exportproducten uit België: Herman Van Rompuy, Charles Michel, en bovenal Guy Verhofstadt. Politici die naar de Europese instellingen vertrokken nadat ze België en Vlaanderen in een slechtere toestand achterlieten en nadat ze daarvoor electoraal zwaar afgestraft werden. Nu wagen ze het om nationale leiders die een overweldigende populaire steun genieten, zoals Viktor Orban, de les te spellen. Intussen hevelen die Europese “leiders” steeds meer beslissingsmacht over van de Europese natiestaten naar de EU. Hoewel de EU keer op keer bewezen heeft geen oplossingen te hebben en problemen enkel groter te maken: in de bankencrisis, in de migratiecrisis, en in de corona crisis.

Ik sprak ook over het nationalistische verzet tegen de woke-onzin en het globalisme. Het is niet voor niets dat CPAC doorging in Hongarije: de Hongaren zijn de vrijheidsstrijders van onze eeuw.".

“We zagen inderdaad in de video dat u de vroegere Vlaamse premiers, Van Rompuy, Verhofstadt en dergelijke, die nu hoge posities bekleden in het Europese parlement ook een flinke veeg uit de pan heeft gegeven. Hebben zij al gereageerd op het verwijt wat u hen maakte?”

“Natuurlijk niet. Ze luisterden nooit naar ons, laat staan dat ze op een ernstige manier met ons in debat zouden willen gaan. Dat is nog steeds niet veranderd".

"Toen we de beide video's bekeken zagen we al dat de zaal goed gevuld was. Heeft u enig idee hoeveel deelnemers er aanwezig waren?"

“Niet exact, maar vele honderden mensen uit tientallen landen. De zaal was inderdaad goed gevuld, en er heerste een bijzonder aangename en energieke sfeer!"

“Kunt u ons vertellen welke sprekers u het meest hebben aangesproken en waarom dit het geval is?”

“Alle sprekers waren echt wel de moeite, maar onder andere Václav Klaus is me bijzonder bijgebleven. Hij was de laatste premier van Tsjecho-Slowakije en de eerste van Tsjechië en speelde een centrale rol in de vreedzame splitsing van Tsjecho-Slowakije. Ik had de eer en het genoegen even kennis te maken en kort met hem te kunnen spreken. Gezien zijn historische rol kunnen we van hem in Vlaanderen en Wallonië heel wat leren, en het was dan ook erg boeiend hem te kunnen ontmoeten".

"Het viel ons op dat conservatieve sprekers als de parlementsleden Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid en Kees van der Staaij van de Staatkundig Gereformeerde Partij uit Nederland ontbraken. Hadden zij zich afgemeld met redenen?"

“Onze partij werkt bijzonder goed samen met de PVV van Geert Wilders in onze Europese ID-partij. Ik heb wel PVV’ers onder de aanwezigen gezien, maar Wilders sprak inderdaad niet op deze conferentie. Niet met een bijzondere reden. Met Kees van der Staaij heb ik geen persoonlijk contact".

"We zouden ons kunnen voorstellen dat het geen zogenoemde eenheidsworst was maar wel dat er op veel punten die aangedragen werden raakvlakken waren. Waren dit voornamelijk zorgen om de toenemende islamisering en het globalisme, de teloorgang van de christelijke beschaving en het woke gebeuren?"

“Elke spreker legt uiteraard zijn eigen accenten, maar ons gedeelde verzet tegen het globalisme en tegen woke vormde inderdaad een rode lijn. De centrale vraag was dan ook hoe we onze westerse waarden en onze Europese beschaving konden beschermen tegen de aanvallen van links"..

“Werd er ook gesproken over de grote progressief-liberale invloed die immers het bovengenoemde mogelijk maakt?”

“Uiteraard. De progressief-liberale of links-liberale visie is dé klassieke versie van het globalistische discours van de elite: alle culturen zijn gelijk, culturele en nationale identiteiten zijn zonder meer inwisselbaar, en grenzen gaan dus maar best op de schop zodat de globale markt optimaal kan functioneren. Dat is natuurlijk regelrechte onzin. En vooral: de elite profiteert ervan, het volk lijdt eronder. Onze keuze is duidelijk: wij kiezen de kant van het volk".

"U viel ook de beurt ten deel dat u een gesprek van een uur hebt gehad met premier Orbán. Hoe verliep dit en indien u dit wil delen waarover spraken jullie zoal?"

“We hebben heel wat zaken besproken. Uiteraard de onderwerpen die centraal stonden op de conferentie zelf, maar ook de politieke situatie in Europa, de crisis in Oekraïne en de positie van Hongarije in de EU. We hebben het zelfs even gehad over schoonheid en architectuur. Het was dus een bijzonder aangenaam, boeiend en veelzijdig gesprek".

"Heeft u het met de premier ook nog over de sancties gehad die de EU Hongarije wil opleggen omdat ze niet in het gareel lopen en zo ja hoe was de reactie van Viktor. Met andere woorden hoe staat hij daar tegen over. Laat het hem koud of doet hem dit wel wat?"

"We hebben daarover gesproken in het kader van de concrete positie van Hongarije in de EU. De sancties tegen Polen en Hongarije hebben niets met Europese waarden te maken, maar alles met machtspolitiek van de EU. Zeker gezien het feit dat Hongarije, en Polen wat dat betreft, erg veel Oekraïense vluchtelingen opvangen en opgevangen hebben, zijn dergelijke sancties bijzonder wrang. Uiteraard legt Viktor Orbán zich daar niet zomaar bij neer".

“Zijn er wellicht afspraken gemaakt dat een delegatie van de Hongaarse regering binnenkort het Vlaams parlement met een bezoek zal vereren?”

“Dat niet concreet. Maar we blijven in contact staan en zowel onze partij als Fidesz tekenen steeds present op de Europese “Conservative Summits”, zoals die in Warschau en in Madrid reeds plaatsvonden".

"Een bezoek aan het de mooie Hongaarse hoofdstad Boedapest moet u ook deugd hebben gedaan. Hoe was het met de kerken die de stad rijk is gesteld, als u het vergelijkt met het vandalisme wat reeds een vijftigtal van diezelfde gebouwen in Brussel de hoofdstad van Vlaams Brabant is overkomen?"

“Boedapest is inderdaad een prachtige stad. En van dergelijk vandalisme is in Hongarije geen sprake. Tussen 2019 en 2022 werden er in het hele Brusselse gewest niet minder dan 53 beschadigingen aan kerken of kapellen vastgesteld. Dat toont jammer genoeg duidelijk aan dat een deel van de Brusselse bevolking ons cultureel erfgoed verafschuwt, allicht om religieuze redenen. Die afschuw zetten ze zelfs in daden om. Ik hoef u waarschijnlijk niet te vertellen dat dat in Boedapest natuurlijk niet het geval is.".

"Naar verluidt heeft premier Orbán 'zielloze' gebouwen' laten afbreken om er nieuwe voor in de plaats te zetten. Wat bedoelde hij hiermee denkt u?"

“In heel Oost-Europa heeft het communisme steden en dorpen verminkt met Sovjet-architectuur. Ik vermoed dat hij dan verwijst naar de beweging die in verschillende voormalige Oostbloklanden bestaat om opnieuw in de traditionele bouwstijl van hun land te bouwen en dan ook zo’n Sovjet-architectuur te vervangen door móóie gebouwen waarin en waartussen het fijn leven is, en die bovendien ook de eigenheid van de natie uitdrukken".

“U is daar ook een kijkje gegund zo zagen we bij de impressie die van uw bezoek werd gemaakt. Kunt u daar iets over vertellen en dan meer bepaald welke bouwwerken u heeft bezocht?”

“Heel erg veel tijd om de stad te bezoeken had ik helaas niet: uiteraard heb ik mijn tijd er maximaal gebruikt om met de aanwezigen te spreken, banden te smeden en naar de sprekers te luisteren. Wel werd er een diner voorzien in de prachtige Koninklijke Manege van Hongarije, die in het kader van het “Nationaal Hauszmann Programma” werd heropgebouwd tussen 2016 en 2019. De prachtige kasteelwijk werd door dat Programma in ere hersteld, want na de vernielingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, hadden de communisten de wijk nooit volledig hersteld".

"Tijdens uw bezoek aan Hongarije sprak de politiek correcte pers in koor er schande van dat u durfde op deze conferentie uw opwachting te maken. Heeft u hier nog iets van meegekregen?"

"Nee ik heb daar toen ik op de conferentie was niets van meegekregen.

Ik heb wel bijzonder veel interessante en fijne mensen leren kennen. Van Viktor Orbán tot de voormalig president van Tsjechië, Václav Klaus, zoals ik zei. Ik heb er heel wat inspiratie opgedaan en interessante contacten gelegd. Een bijzonder aangename samenkomst!"

"We ronden af en wensen u heel veel succes bij de verkiezingen die over 2 jaar een feit zijn".

“Heel erg bedankt".

Kyk ook asb. by:

https://www.youtube.com/watch?v=vudvmFv8Nzs&t=3s

 

https://www.youtube.com/watch?v=B02bWCdruho

 

https://www.cpachungary.com/en/speakers

 

https://www.conservative.org/cpac/cpac-hungary/

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Conservative_Political_Action_Conference

 

https://www.conservative.org/cpac/.

 

http://afrikanervolksparty.org/index.php/media/160-artikels/5030-vlaams-belang-jeug-maak-nuus.html