Afrikaner

Politiek sonder grense begin sy agterkant te wys!

Mbalula uit vergadering geskopIn ‘n veelrassige land met tenminste elf verskillende swart etniese volke, is dit onvermydelik dat daar twis en tweedrag sal wees.     Indien hulle dan nog gesamentlik in ‘n regering ingebind word is die regeervermoë onbestaanbaar en moet dit noodwendig tot geweld lei omdat dit ‘n gegewe is. Die geveinsdheid van samewerking en wedersydse verdraagsaamheid is kosmeties en al gou sigbaar soos in Suid Afrika.

Entlik behoef dit geen betoog nie omdat dit reeds vir baie jare voor 1994 beproef, beredeneer en deur rasseskeiding suksesvol bewys is. Behoud en handhawing van verskillende identiteite, taal en kultuur, asook eie grondgebied,eie wetgewing en eie regeerstrukture, was en is en sal wees vir so lank as wat die mensdom bestaan, die enigste oplossing vir vreedsame naasbestaan.

Die Sunday Independent het onlangs berig Ramaphosa het Mbalula aangesê om ’n virtuele kabinetskomiteevergadering te verlaat nadat hy nie behoorlik vir die samesprekings voorberei het nie. Minister in die Presidensie Mondli Gungubele het die verslag woedend ontken en gesê dit is nie waar nie.

Mbalula het ook onlangs op Twitter beweer dat hy “pas in die Oekraïne geland het”. Hy het gelieg. Toe hy met hierdie twiet gekonfronteer is, het hy eenvoudig geweier om dit te bespreek.

Mbalula maak beloftes en aankondigings wat dit laat lyk asof hy gereeld perskonferensies hou en beweer byvoorbeeld dat die spoorwegnetwerk uitgebrei sal word, dat Prasa reggemaak sal word, dat e-tol binnekort tot 'n einde sal kom ens. Hy het egter ook gewys dat hy nie sy beloftes kan nakom nie.

Toe hy Prasa aan die begin van die pandemie in administrasie geneem het, kon hy nie verduidelik watter deel van die wet hom toegelaat het om dit te doen nie. Uiteindelik is die besluit in die hof omgekeer.

Ondanks Fikile Mbalula, minister van vervoer, se leuens en vreemde gedrag tree Ramaphosa nie teen hom op nie. Die president het ook nie teen Lindiwe Sisulu, minister van toerisme, opgetree wat hom beskuldig het dat hy lieg. Dit dui op die feit dat Ramaphosa se mag deur sy kabinetsllede aan bande gelê word.

Dit is hierdie soort onverkwiklike en belemmerende verskille wat ‘n regering lam lê en onderliggend is aan die totale verval van infrastruktuur en algemene dienslewering. Dan praat ons nie eens van veiligheid, krag en waterbestuur, onderwys en werkverskaffing nie! Die AVP as verlengstuk van die Hertzog, Malan, Strydom en Verwoerdbeginsel vir landsbestuur, roep opnuut ons volk op tot konsollidasie van krag ter voorbereiding vir die herstel van wat nou in stof en as lê. Dit is ons verantwoordelikheid onlosmaaklik verbind aan wat ons voorgeslag vir ons opgebou en nagelaat het en vir hulle uit ons gebore aan wie ons dit verskuldig is.